Lees voor

Dagbesteding

Dagbesteding is extra ondersteuning voor ouderen die thuis wonen. Hierdoor wordt het mogelijk om langer thuis te blijven wonen en houden cliënten structuur in hun dagelijkse leven. Dagbesteding kan ook een goede manier zijn om de verzorgende partner of mantelzorger te ontlasten. Zorgpartners biedt in diverse gemeenten in de regio Midden-Holland dagbesteding. In overleg zijn er mogelijkheden voor vervoer van en naar de dagbesteding.

Verwijzen
Deelname aan de dagbesteding is mogelijk met een beschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze beschikking kan aangevraagd worden bij de gemeente. Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen door bekostiging uit eigen financiële middelen of met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Afhankelijk van de indicatie kan een cliënt één of meerdere dagdelen per week deelnemen.

Zorgpartners Midden-Holland kan u verder informeren over de procedure rond het aanvragen van een beschikking.

Contact
Bel voor meer informatie over de dagbesteding naar de klantconsulent via (0182) 723 723.

Deel deze pagina: