Lees voor

Veelgestelde vragen

test

Veelgestelde vragen over Begeleid wonen

 • Wat is begeleid wonen?

  Begeleid wonen is wonen in een herkenbare, huiselijke omgeving met professionele begeleiding op maat.

 • Voor wie is begeleid wonen?

  Begeleid wonen is voor ouderen met beginnende dementie of ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld. Voor begeleid wonen heeft u een indicatie nodig. Deze aanvraag kunt u doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). U woont zelfstandig in een groep van 12 bewoners. Wij kunnen u ook bij deze aanvraag van de indicatie helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons KlantServiceCentrum. Als de indicatie is afgegeven, kunnen wij u op de wachtlijst plaatsen.

 • Hoe wordt begeleid wonen gefinancierd?

  Omdat begeleid wonen zelfstandig wonen is, betaalt de bewoner zelf de huur, servicekosten en eet- en leefgeld. Huurtoeslag is mogelijk en kan aangevraagd worden bij de gemeente.

 • Worden er activeiten georganiseerd?

  In de woongroep worden gezamenlijk de maaltijden worden voorbereid en gegeten. Daarnaast worden bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse bewonersvakantie, een bijzondere maaltijd of een gezamenlijk uitstapje.

 • Hoe wordt de overige zorg gegeven?

  Omdat u als bewoner zelfstandig woont, houdt u uw eigen zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapie. Bezoek aan deze zorgverleners regelt u in principe zelf.

 • Wat wordt er van familie en mantelzorgers verwacht?

  De familie en mantelzorgers worden actief betrokken via onder meer een familiecommissie. Familie wordt ook bij de bijzondere activiteiten als vrijwilliger betrokken en van familie wordt verwacht dat zij het contacten met hun ouder onderhouden.

test

Veelgestelde vragen over Begeleid wonen met Korsakov

test

Veelgestelde vragen over De Breeje Hendrick

test

Veelgestelde vragen over De Hanepraij

test

Veelgestelde vragen over De Reehorst

test

Veelgestelde vragen over De Waterpoort

test

Veelgestelde vragen over Floravita

 • Zijn er vaste bezoektijden in Floravita?

  Wij hanteren geen vaste bezoektijden, maar vragen u wel rekening te houden met het ritme van degene die u bezoekt. Ook gaan we er wel vanuit dat het na 22.00 uur zo stil mogelijk is.

 • Wat zijn de openingstijden van de receptie?

  De receptie is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur. Op zaterdag en op zondag van 9:00 tot 16:30 uur.

 • Mag ik huisdieren meenemen?

  Het is toegestaan huisdieren te houden in onze centra, maar hiervoor gelden enkele voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden behorende bij uw zorgovereenkomst.

 • Hoe is de bereikbaarheid geregeld?

  Floravita is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Er is ruime parkeergelegenheid.

test

Veelgestelde vragen over Gouwestein

test

Veelgestelde vragen over Irishof

 • Wat biedt Irishof naast verzorgingshuiszorg?

  Irishof richt zich op mensen met een visuele beperking en biedt hen gespecialiseerde zorg. Irishof heeft veel voorzieningen waardoor de toegankelijk voor blinden en slechtzienden zeer groot is. Verder kunt u denken aan de inzet van een lectrice. Voor een rondleiding of meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantServiceCentrum.

 • Zijn er vaste bezoektijden in Irishof?

  Wij hanteren geen vaste bezoektijden, maar vragen u wel rekening te houden met het ritme van degene die u bezoekt. Ook gaan we er wel vanuit dat het na 22.00 uur zo stil mogelijk is.

 • Wat zijn de openingstijden van de receptie van Irishof?

  De receptie is van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur geopend. In het weekend is de receptie geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 • Mag ik huisdieren meenemen?

  Het is toegestaan huisdieren te houden in onze centra, maar hiervoor gelden enkele voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden behorende bij uw zorgovereenkomst.

 • Hoe is de bereikbaarheid van Irishof geregeld?

  Irishof is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Er is ruime parkeergelegenheid.

test

Veelgestelde vragen over Karnemelksloot

 • Wat is niet aangeboren hersenletsel?

  Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. NAH is in te delen in twee soorten: traumatisch (bijvoorbeeld na een ongeluk) en  niet-traumatisch hersenletsel (bijvoorbeeld na een beroerte).

 • Voor wie is Karnemelksloot geschikt?

  Karnemelksloot is geschikt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel die op een zo zelfstandig mogelijke manier willen wonen en daarbij een beroep kunnen doen op de zorg en ondersteuning die nodig is.

 • Worden er activiteiten georganiseerd?

  In Karnemelksloot is Buurtpunt Zoutman gevestigd, waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd.

 • Hoe is de bereikbaarheid van Karnemelksloot geregeld?

  Karnemelksloot is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Naast ons centrum hebben wij echter een ruime parkeerplaats waar u als bezoeker gratis kunt parkeren. Mocht deze parkeerplaats onverhoopt vol zijn, dan kunt u op het Zoutmanplein betaald parkeren, er staan dan betaalautomaten.

test

Veelgestelde vragen over Prinsenhof

 • Ik wil mijn vader of moeder op de wachtlijst plaatsen van Prinsenhof? Kan dat?

  Voordat er op de wachtlijst wordt geplaats kan worden, vindt er een screening plaats. Binnen Prinsenhof wordt gewerkt met leefmilieus, passend bij de situatie van een cliënt. U kunt hiervoor contact opnemen met ons KlantServiceCentrum.

 • Zijn er vaste bezoektijden in Prinsenhof?

  Wij hanteren geen vaste bezoektijden, maar vragen u rekening te houden met het ritme van degene die u bezoekt. Ook gaan we er wel vanuit dat het na 22.00 uur zo stil mogelijk is.

 • Wat zijn de openingstijden van het Infopunt en de winkel in Prinsenhof?

  Het Infopunt is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 – 18.00 uur. In het weekend en op feestdagen is het Infopunt geopend van 09.30 - 18.00 uur.

  De winkel is van maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 - 15.30 uur. Op zondag is de winkel geopend van 10.00 tot 15.30 uur voor het afhalen van de warme maaltijdcomponenten en voor verkoopartikelen.

   

 • Mag ik huisdieren meenemen?

  Het is toegestaan huisdieren te houden in onze centra, maar hiervoor gelden enkele voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden behorende bij uw zorgovereenkomst.

 • Hoe is de bereikbaarheid van Prinsenhof geregeld?

  Prinsenhof is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Er is ruime parkeergelegenheid.

test

Veelgestelde vragen over Ronssehof

test

Veelgestelde vragen over Savelberg

test

Veelgestelde vragen over Slothoven

 • Zijn er vaste bezoektijden in Slothoven?

  Wij hanteren geen vaste bezoektijden, maar vragen u wel rekening te houden met het ritme van degene die u bezoekt. Ook gaan we er wel vanuit dat het na 22.00 uur zo stil mogelijk is.

 • Mag ik huisdieren meenemen?

  Het is toegestaan huisdieren te houden in onze centra, maar hiervoor gelden enkele voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden behorende bij uw zorgovereenkomst.

 • Hoe is de bereikbaarheid van Slothoven geregeld?

  Slothoven is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. U kunt parkeren in de wijk.

test

Veelgestelde vragen over Souburgh

test

Veelgestelde vragen over Vijverhof

test

Veelgestelde vragen over Dagbesteding

 • Wat is dagbesteding?

  Als u ouder wordt, kan het contact met anderen door lichamelijke, sociale of geestelijke problemen verminderen. Dagbesteding doorbreekt de dagelijkse sleur en brengt u in contact met anderen. Daarmee kunt u voorkomen dat u zich eenzaam voelt. Als deelnemer aan de dagbesteding kunt u zelf kiezen voor bepaalde activiteiten, zoals: handvaardigheid, bewegen, wandelen, samen de krant lezen of een gezelschapsspel. Dagbesteding werkt verlichtend voor mantelzorgers, zoals familie of uw partner.

 • Welke soorten dagbesteding zijn er?

  Er is dagbesteding voor mensen met lichamelijke beperkingen en dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie.

 • Hoe kom ik aanmerking voor dagbesteding?

  Voor deelname aan dagbesteding is een indicatie nodig via de Wmo. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. Ook kunt u een indicatie aanvragen via de Wlz (Wet langdurige zorg). Deze kunt u aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Is de indicatie bij ons binnen, dan kunnen wij uw deelname verder regelen. U kunt ook op eigen kosten of via de inzet van een PGB bij ons terecht.

 • Hoe is het vervoer geregeld?

  Als u hiervoor een indicatie heeft, dan kunt u gehaald en gebracht worden.

 • Hoe vaak kan ik naar de dagbesteding?

  Dat hangt af van uw wensen in combinatie met de toegewezen indicatie. U kunt dagdelen kiezen bijvoorbeeld een ochtend of middag of een hele dag. Ook kunt u particulier dagdelen inkopen.

 • Kan ik een keer komen kijken/proefdraaien?

  Ja dat is mogelijk. U kunt op een afgesproken moment komen.

 • Kan ik (warm) eten bij de dagbesteding?

  Dit is mogelijk. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden.

test

Veelgestelde vragen over diëtetiek

 • Wat is diëtetiek?

  Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. Een diëtist behandelt patiënten met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies.

 • Voor welke vragen over voeding en dieetbehandeling kunt u bij Zorgpartners terecht?

  De diëtisten van Zorgpartners richten zich vooral op de ouder wordende mens. U kunt bij onze diëtisten terecht bij vragen over:

  • (risico op) ondervoeding, wel of niet in combinatie met andere ziektebeelden, zoals hoge bloeddruk en COPD
  • ziekte van Parkinson
  • kauw- en slikproblemen
  • sondevoeding
  • decubitus/doorligwonden
  • complexe voedingszorg thuis of in onze centra

  De diëtist stemt uw dieet af op uw persoonlijke situatie en geeft praktische adviezen hoe u daarmee om kunt gaan.

 • Wordt diëtetiek vergoed via de zorgverzekeraar?

  Ja. Diëtetiek wordt tot een maximum van drie uur per jaar via de zorgverzekering vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u meer vergoed krijgt. Voor uw behandeling start adviseren wij u uw zorgpolis te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 • Worden voorgeschreven dieetproducten/drinkvoeding vergoed?

  Ja. De diëtist regelt voor u een machtiging. Meestal gaat dit wel van uw eigen risico af. Wij adviseren hierover bij uw zorgverzekeraar te informeren.

 • Waar vindt de behandeling plaats?

  Behandeling kan thuis of bij één van de centra van Zorgpartners plaatsvinden.

 • Wat houdt het programma 'Grip op Diabetes' in?

  Dit is een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met Diabetes type II, waarbij getraind wordt in groepsverband onder begeleiding van een speciaal geschoolde fysiotherapeut. Het beweegprogramma duurt 12 weken waarin er twee per week getraind wordt. Het programma is gericht op: - Verbranden van vet - Verbeteren van bloedglucose waarden - Verbeteren van conditie - Voorkomen van klachten/ complicaties - Het leren veilig en verstandig te bewegen bij diabetes

 • Welke mogelijkheden zijn er als het programma 'Grip op Diabetes' is afgelopen?

  Na afloop zal samen met de fysiotherapeut gekeken welke vorm van beweging bij u past om de trainingsresultaten te behouden

 • Wordt 'Grip op Diabetes' vergoed via de zorgverzekering?

  Het beweegprogramma kan vergoed worden via de zorgverzekeraar als een fysiotherapiebehandeling. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u uw vergoeding voldoende is voor de duur van het programma. Wij adviseren wij u uw zorgpolis te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 • Op wat voor manier wordt er getraind?

  Er wordt op fitness apparaten getraind, maar ook individuele- en groepsoefeningen behoren tot het programma. Er is altijd een op de deelnemer afgestemd trainingsplan.

 • Hoe vindt aanmelding voor diëtetiek plaats?

  U kunt voor aanmelding en meer informatie contact opnemen met ons KlantServiceCentrum via 0182 - 723 723.

 • Behandelen de diëtisten van Zorgpartners ook bij diabetes?

  Als de huisarts de diabeteszorg geregeld heeft als ketenzorg, kunnen wij u niet behandelen. Wij adviseren u dan contact op te nemen met de diëtist Janine Dolk van Gericht op Gewicht.

test

Veelgestelde vragen over ergotherapie

 • Wat is ergotherapie?

  Ergotherapie helpt mensen met problemen of beperkingen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen.

 • Wat doet een ergotherapeut?

  Ergotherapeuten trainen, behandelen en begeleiden cliënten en zo nodig hun mantelzorgers. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

  • Adviseren in het kader van valpreventie
  • Het vergroten van de zelfstandigheid bij dagelijkse activiteiten zoals huishouden, wassen, aankleden, naar het toilet gaan en eten koken
  • Het vergroten van de zelfstandigheid in mobiliteit zoals het omgaan met een rollator, rolstoel, scootmobiel en fiets
  • Advies bij aanschaf of begeleiding bij aanvraag van voorzieningen zoals een rolstoel, trippelwerkstoel of andere hulpmiddelen of woningaanpassing

  Ook kunnen onze ergotherapeuten ondersteunen bij dementie en bij de ziekte van Parkinson.

 • Waar vindt de ergotherapie behandeling plaats?

  Ergotherapie kan thuis plaatsvinden of in een van de centra van Zorgpartners Midden-Holland.

 • Wordt ergotherapie vergoed via de zorgverzekering?

  Ja. Ergotherapie wordt tot een maximum van tien uur per jaar vanuit de zorgverzekering vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u meer vergoed krijgt. Voor uw behandeling start adviseren wij u uw zorgpolis te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Een verwijzing van uw (huis)arts voor ergotherapie is gewenst.

 • Zijn er specialisaties binnen de ergotherapie?

  Ja, de ergotherapeuten van Zorgpartners zijn gespecialiseerd in:

  • Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorger aan huis (EDOMAH)
  • Ergotherapie voor mensen met de ziekte van Parkinson (Parkinsonnet)
  • Ergotherapie bij COPD
  • Ergotherapie en valpreventie
  • Werkplekonderzoek

test

Veelgestelde vragen over fitness 55+

 • Wat is fitness 55+

  Fitness 55+ is fitness afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Aan de hand van een intake en een aantal test wordt een eigen  trainingsprogramma opgesteld. Zo kunt u op uw eigen niveau trainen op onze fitnessapparaten. Dit zijn onder andere een loopband, een fiets, een crosstrainer, een roeibank of een van onze spierkrachtapparaten. Alle spiergroepen komen op deze manier aan bod. Dit alles onder leiding van een fysiotherapeut.

 • Waar kan ik terecht voor fitness 55+?

  In Gouda kunt u terecht op de centra Prinsenhof, De Hanepraij en Ronssehof revalidatiecentrum. In Lekkerkerk bij De Breeje Hendrick en in Boskoop bij Floravita.

 • Op welke dagen en tijden is er fitness 55+?

  De dagen en tijdstippen van de fitnessuren verschillen per centrum. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

 • Wat kost fitness 55+?

  Voor Fitness 55+ kunt u een strippenkaart kopen voor 12 lessen. 

 • Hoe werkt de strippenkaart van fitness 55+?

  De strippenkaart wordt betaald via een eenmalige machtiging. Deze vult u en levert u in bij de fysiotherapeut van uw fitnessgroep. De strippenkaart is 15 weken geldig en u kunt er 12 keer mee sporten. De strippenkaart neemt u mee naar de les. Alleen bij uitzondering (medische reden) kan de strippenkaart worden ontbonden of tijdelijk stopgezet.

 • Is een proefles mogelijk?

  U kunt altijd een keer meedoen met een proefles om kennis te maken met fitness 55+ en de sfeer te proeven. U kunt hiervoor een afspraak maken.

test

Veelgestelde vragen over fysiotherapie

test

Veelgestelde vragen over geestelijke verzorging

test

Veelgestelde vragen over hospice zorg

test

Veelgestelde vragen over kortdurende opname

 • Wat is een kortdurende opname?

  Een kortdurende opname is een tijdelijke opname wanneer een patiënt nog niet naar huis terug kan. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Ook is het mogelijk om tijdelijk de dagelijkse zorg van een mantelzorger door ons over te laten nemen. Daarnaast is het ook mogelijk op tijdelijk opgenomen te worden als er sprake is van een tijdelijke terugval bij ziekte of als er thuis een situatie ontstaat die door een tijdelijke opname opgelost kan worden. Dit gebeurt vaak op verzoek van de huisarts. Ook kunt u gebruikmaken van een van de hotelkamers. In dat geval betaalt u de kosten zelf.

 • Hoe regel ik een kortdurende opname?

  Na een verblijf in het ziekenhuis kan het zijn dat u nog niet terug kan keren naar de thuissituatie. In dat geval zal het ziekenhuis een tijdelijke opname voor u regelen. Als een partner op vakantie wil, of gepland moet worden opgenomen, kunt u contact opnemen met de klantconsulenten om de beschikbaarheid voor respijtzorg-verblijf te bespreken. Als een partner ongepland uitvalt, kan een logeerplek via de huisarts worden aangevraagd. De klantconsulenten van Zorgpartners kunnen advies geven over een passende indicatie. 

 • Wat heb ik nodig voor een kortdurende opname?

  Voor een tijdelijke opname op basis van respijtzorg kan een aanvraag voor respijtzorg worden ingediend bij het WMO-loket van de gemeente. Een kortdurende opname kan ook plaatsvinden op basis van een Wlz-indicatie. De klantconsulenten van Zorgpartners kunnen advies geven over een passende indicatie.

 • Hoe lang kan een kortdurende opname duren?

  De duur een tijdelijke opname op basis van respijtzorg wordt in overleg met de gemeente afgesproken.

 • Hoe wordt een kortdurende opname vergoed?

  Er zijn meerdere mogelijkheden. Wanneer u een CIZ indicatie heeft, dan wordt het verblijf vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die u afhankelijk van uw inkomen betaalt. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Heeft u een indicatie via de Wmo, dan betaalt u ook een eigen bijdrage.

test

Veelgestelde vragen over logopedie

test

Veelgestelde vragen over maatschappelijk werk

test

Veelgestelde vragen over opleidingen

test

Veelgestelde vragen over palliatieve thuiszorg

 • Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?

  Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die een aandoening hebben die niet meer genezen kan en hun naasten.

 • Wat is mogelijk in de laatste levensfase?

  Veel mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. De behoefte aan hulp en ondersteuning kan toenemen. Dan kunt u een beroep doen op verschillende hulp-/zorgverleners en organisaties zoals huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut en apotheek. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

test

Veelgestelde vragen over personenalarmering

test

Veelgestelde vragen over psychologische hulp

test

Veelgestelde vragen over revalidatie

 • Hoe kom ik aanmerking voor revalidatie vanuit het ziekenhuis?

  Uw opname wordt geregeld via het ziekenhuis waar u verblijft nadat specialist in het ziekenhuis dit advies hebben gegeven. Het ziekenhuis meldt u aan bij het revalidatiecentrum.

 • Kan er rechtstreeks op de wachtlijst van het revalidatiecentrum geplaatst worden?

  Nee, dat kan niet. Plaatsingen in het revalidatiecentrum verlopen altijd via het ziekenhuis. U kunt wel uw voorkeur doorgeven in het ziekenhuis. Het ziekenhuis regelt de verdere opname in overleg met Zorgpartners.

 • Wat neem ik mee wanneer ik kom revalideren?

  De kamers in ons revalidatiecentrum zijn ingericht en bedoeld om tijdelijk te verblijven. U neemt dus alleen de noodzakelijke spullen mee: Toiletartikelen Kleding voor overdag (bij voorkeur makkelijk zittende kleding) Jas voor als we met therapie naar buiten gaan (bij voorkeur geen lange jas maar een jack) Nachtkleding (bij voorkeur ook een badjas) Pantoffels of slippers zonder een gladde zool Schoenen die goed passen en die u makkelijk aantrekt (klein dameshakje mag, bij voorkeur schoenen met veters of klittenband) Voldoende ondergoed (er is geen mogelijkheid om in ons revalidatiecentrum te wassen, dit zal door uw familie verzorgd moeten worden. Wellicht is het noodzakelijk om wat extra ondergoed aan te schaffen) Stomamateriaal als u dat thuis ook gebruikt Ook hebben wij van u nodig: • Uw bewijs van ziektekostenverzekering • Uw legitimatiebewijs (geen kopie) • Een kopie van uw medicijnenregistratie van uw eigen apotheek Vanuit het ziekenhuis krijgt u mee: • Medicatie voor minimaal 24 uur; bij opname in het weekend voor minimaal 72 uur • (Para)medische en verpleegkundige

 • Hoe wordt revalidatie bekostigd?

  Revalidatie wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet. Wilt u meer informatie over de vergoedingen van geriatrische revalidatie binnen uw zorgverzekeringspakket? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Kan ik ook revalideren vanuit de thuissituatie na bijvoorbeeld een val op straat?

  Ja. Dat verloopt via de huisarts. In samenwerking met de poli geriatrie van het Groene Hart Ziekenhuis en specialist ouderengeneeskunde van Zorgpartners kan dit worden bepaald. Opname vanaf de spoedeisende hulp behoort ook tot de mogelijkheden.

 • Kan een cliënt met een advies voor revalidatie, maar die vanuit het ziekenhuis naar huis is gegaan, alsnog worden opgenomen in het revalidatiecentrum?

  Wanneer een cliënt vanuit het ziekenhuis het advies voor revalidatie heeft gekregen, maar toch naar huis is gegaan, dan kan binnen 7 dagen alsnog een opname in het revalidatiecentrum plaatsvinden. Dit verloopt via uw huisarts.

 • Hoe lang duurt een revalidatietraject?

  Een revalidatie traject is een kortdurende opname. De duur van een traject verschilt per persoon omdat er gewerkt wordt met individuele revalidatieprogramma's. Bij de intake wordt u over het verloop hierover verder geïnformeerd.

 • Wat is er mogelijk als na het revalidatietraject blijkt dat naar huis gaan niet meer kan?

  Tijdens het revalidatietraject wordt gekeken of terugkeer naar huis haalbaar is en welke aanpassingen er mogelijk gedaan moeten worden. Misschien moet er thuiszorg worden geregeld of zijn er aanpassingen in de woning nodig. Als naar huis gaan niet meer kan, dan zal gekeken worden of tijdelijke of blijvende plaatsing in een van de centra van Zorgpartners of daarbuiten mogelijk is.

 • Werken meerdere disciplines met elkaar samen in een revalidatietraject?

  In onze gespecialiseerde multidisciplinaire teams werken verschillende specialisten samen zoals artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijke verzorgers, maatschappelijk werkers en psychologen. Op basis van uw behandelplan ondersteunen zij u zodat u weer zelfstandig kunt functioneren. Een verplegend en verzorgend team draagt zorg voor de dagelijkse verzorging en begeleiding.

 • Kan revalidatie plaatsvinden als er sprake van dementie?

  Binnen Zorgpartners hebben wij een speciale afdeling in Ronssehof revalidatiecentrum voor mensen met dementie die moeten revalideren.

 • Wat voor kleding en schoeisel zijn er nodig bij revalidatie?

  Omdat revalidatie erop gericht is dat u thuis weer zelfstandig kunt functioneren is het belangrijk te revalideren in de kleding die gewoon bent thuis te dragen. Naast uw eigen kleding zijn stevige schoenen belangrijk.

 • Zijn er contacten met schoenmakers en orthopedisch instrumentmakers?

  Er is intensieve samenwerking met verschillende orthopedisch schoenmakers en instrumentmakers. Zij hebben regelmatig overleg met revalidatieartsen. Zo kunnen wij uw revalidatie zo optimaal mogelijk laten verlopen.

 • Wat wordt er van een revalidant verwacht?

  Revalideren is een intensief traject waarbij u zelf doet wat kan. Er wordt grote inspanning van u verwacht, waarbij wij u vanuit onze expertise begeleiden en ondersteunen. Wij verwachten van u dat u de adviezen en instructies van onze behandelaren zoveel mogelijk ook zelf in de praktijk brengt op de afdeling. Dit zijn naast de behandeling aanvullende trainingsmomenten voor u.

 • Wie betaalt de taxikosten vanuit het ziekenhuis naar Ronssehof revalidatiecentrum?

  Deze kosten betaalt u zelf. Houd er rekening mee dat er in Ronssehof revalidatiecentrum geen pinautomaat aanwezig is. U kunt de gemaakte kosten vaak declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Wie kan de aanpassingen regelen die gedaan moeten worden in een woning bij thuiskomst?

  Bij de start van het revalidatietraject wordt naar de thuissituatie gekeken in samenwerking met ergotherapeut en maatschappelijk werker. Als er sprake is van aanpassingen dan zijn de cliënt en familie zelf verantwoordelijk voor acties richting de gemeente voor de aanvraag van aanpassingen via de Wmo.

 • Hoe kan ik hulpmiddelen aanvragen?

  Dit kunt u via de gemeente waar u woont aanvragen. De procedures verschillen per gemeente.

 • Hoe worden woningaanpassingen thuis geregeld?

  Als tijdens uw revalidatietraject blijkt dat er aanpassingen in uw woning nodig zijn, dan wordt samen met de ergotherapeut bekeken wat er nodig is om uw thuissituatie te verbeteren.

 • Hoe worden woningaanpassingen vergoed?

  U kunt via de wmo woningaanpassingen aanvragen. U betaalt zelf een eigen bijdrage. De ergotherapeut kan u helpen bij de aanvraag. Afhankelijk van uw situatie kunt u overwegen kleine aanpassingen zelf te doen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een rolstoel?

  U komt voor een rolstoel in aanmerking als u deze vaak nodig heeft. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een scootmobiel?

  Een scootmobiel kunt u aanvragen via de wmo. Hiervoor betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Regelmatig is het gemakkelijker om er zelf een aan te schaffen.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie van een beroerte

 • Wanneer is er sprake van een herseninfarct?

  In 80 % van de gevallen betreft de beroerte een herseninfarct, waarbij een bloedvat in de hersenen langere tijd is afgesloten.

 • Wanneer is er sprake van een TIA?

  Bij een beroerte is een bloedvat in de hersenen voor langere tijd afgesloten. Wanneer er sprake is van een kortdurende afsluiting (maximaal 24 uur) wordt dit een TIA genoemd.

 • Wanneer is er sprake van een hersenbloeding?

  Bij een beroerte is een bloedvat in de hersenen voor langere tijd afgesloten. In 20 % van de gevallen is er sprake van een scheurtje in een bloedvat, waardoor een hersenbloeding ontstaat.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie na een heup/knie operatie

 • Waarom mag ik de heup de eerste 6 weken niet buigen?

  Bij de operatie is het gewrichtskapsel opengemaakt en ook de spieren die de gewrichtsdelen bij elkaar houden zijn opzij gelegd om de operatie mogelijk te maken. Het gewrichtskapsel en de spieren hebben tijd nodig om te herstellen. Daarom moet de eerste 6 weken na de operatie worden voorkomen dat de heupkom uit de kom schiet.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie bij Parkinson

 • Wat is dopamine?

  Dopamine is een stof die een rol speelt bij het doorgeven van signalen tussen zenuwcellen. Dopamine wordt geproduceerd door hersencellen in de dieper gelegen delen van de hersenen in de substantia nigra. Bij de ziekte van Parkinson sterven deze hersencellen af, waardoor een tekort aan dopamine ontstaat. Door dit tekort wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt. Als gevolg hiervan wordt de ziekte van Parkinson gekenmerkt door aantasting van het bewegingsapparaat.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie bij een amputatie

 • Wat is oedeem?

  Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in een bepaald lichaamsdeel. Door het vasthouden van vocht zwelt het lichaamsdeel op. Enkele plaatsen waar oedeem vaak ontstaat zijn de voeten, enkels, benen, de buik en de longen.

test

Veelgestelde vragen over revalideren in Ronssehof revalidatiecentrum

test

Veelgestelde vragen over revalidatie thuis

test

Veelgestelde vragen over Servicepakket

test

Veelgestelde vragen over sollicitaties

test

Veelgestelde vragen over specialist ouderengeneeskunde

test

Veelgestelde vragen over TANDEM

 • Wat is TANDEM?

  TANDEM is een samenwerkingsverband tussen De Zellingen, Vierstroom Zorgthuis en Zorgpartners Midden-Holland.

  TANDEM is een breed samengesteld team gespecialiseerd in het diagnosticeren en begeleiden van mensen met dementie. Een casemanager treedt op als contactpersoon voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, bekijkt welke hulp of zorg nodig is en onderhoudt contact met andere zorgverleners om de zorg op elkaar af te stemmen.

 • Voor wie is TANDEM bedoeld?

  TANDEM kan worden ingeschakeld voor cliënten waarbij sprake is van een vermoeden van dementie of bij wie de diagnose dementie is gesteld.

 • Hoe vindt aanmelding voor TANDEM plaats?

  Aanmelding voor de inzet van casemanager dementie, specialist ouderengeneeskunde of GZ-psycholoog (voor consult aan huis) vindt plaats via de huisarts. Zij doen hun aanmelding via ZorgDomein.

test

Veelgestelde vragen over thuiszorg

 • Wat houdt thuiszorg in?

  Thuiszorg omvat verschillende vormen van hulp. Het kan alleen de controle zijn op medicijngebruik, hulp bij aan- en uittrekken van steunkousen, of hulp bij het wassen en aan-/en uitkleden. Maar ook verpleegkundige hulp zorg zoals wondzorg, toedienen van injecties en terminale begeleiding. Het begeleiden van mensen van bijvoorbeeld een vorm van dementie of Parkinson kan tot de mogelijkheden behoren. Ook kan thuiszorg tijdelijk langskomen om vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld het injecteren van insuline.

 • Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

  Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig door de wijkverpleegkundige van Zorgpartners Midden-Holland. Dit kunt u aanvragen via de huisarts, thuiszorgmedewerker, familie of aanvrager zelf. De wijkverpleegkundigen van Zorgpartners zijn bereikbaar via (0182) 723 723. Wanneer iemand vanuit een ziekenhuisopname thuiszorg nodig heeft, dan wordt de indicatie geregeld via de wijkverpleegkundige van het wijkteam.

 • Wanneer kan ik gebruik maken van thuiszorg?

  U kunt gebruik maken van thuiszorg wanneer  er een zorgvraag is, die niet door uzelf, uw eventuele huisgenoten  of mantelzorgers kan worden opgelost.

 • Hoe weet ik wanneer de thuiszorg komt?

  De thuiszorgmedewerker neemt contact op om de zorgafspraken af te stemmen, waaronder ook het gewenste tijdstip.

 • Hoe wordt thuiszorg vergoed?

  Thuiszorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Als er sprake is van overbruggingszorg, wordt een eigen bijdrage berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Ook kunt u zelf thuiszorg bekostigen vanuit een PGB of op eigen kosten.

 • Heeft Thuiszorg Zorgpartners een eigen Cliëntenraad?

  Ja, Thuiszorg Zorgpartners heeft een eigen Cliëntenraad. Klik hier voor meer informatie.

test

Veelgestelde vragen over verhuisservice

test

Veelgestelde vragen over verpleeghuiszorg bij dementie

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor opname in een verpleeghuis bij dementie?

  Wanneer het niet meer lukt om zonder problemen thuis te blijven wonen door dementie, dan kan een verpleeghuis een goede woonsituatie bieden. Geborgenheid en een herkenbare dagindeling voor ouderen met dementie zijn hierin belangrijke aspecten.

 • Hoe regel ik een opname in een verpleeghuis bij dementie?

  Voor opname heeft u een indicatie nodig voor verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Daarnaast is een BOPZ verklaring nodig. Dit is een verklaring die hoort bij opname op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. Deze aanvraag kunt u doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Zodra de indicatie bij ons binnen is, zullen wij een plaatsing op de wachtlijst regelen. Wij adviseren een goede voorbereiding op de centra van voorkeur, bijvoorbeeld door het plannen van een rondleiding.

 • Wat kan ik doen als het thuis niet meer gaat, maar mijn vader/moeder niet opgenomen wil worden?

  Iemand kan niet tegen zijn zin worden opgenomen. Wanneer weigering of zorgmijding blijft bestaan, dan adviseren wij u contact met de huisarts op te nemen. Deze kan een traject starten om alsnog opname te in gang te zetten.

 • Is er een lange wachtlijst voor verpleeghuizen voor mensen met dementie?

  Er is sprake van wachtlijsten en deze verschillen per centrum. Wij kunnen geen precieze wachtduur aangeven. Het advies kan zijn om de cliënt op meerdere wachtlijsten te plaatsen om zo de kans op een plaats te vergoten.

 • Kan er versneld een opname worden geregeld?

  Als het thuis echt niet meer gaat kan er via de huisarts een crisisopname worden geregeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij ons KlantServiceCentrum.

 • Hoe wordt opname in een verpleeghuis gefinancierd?

  Verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die afhankelijk van uw inkomen wordt betaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor het wassen van kleding, eventuele deelname aan activiteiten en dergelijke.

 • Welke spullen heb ik nodig bij een opname in een verpleeghuis?

  Het is belangrijk dat u uw 24-uursmedicatie, legitimatie, verzekeringsinformatie en verzorgingsartikelen meeneemt, evenals de overdracht van de thuiszorg. Daarnaast zijn uw persoonlijke spullen zoals kleding belangrijk. Het is natuurlijk ook erg belangrijk dat u zich thuis voelt op uw nieuwe woonplek. In overleg met u wordt besproken wat u bijvoorbeeld aan meubilair kunt meenemen.

 • Wie zorgt voor de adreswijziging bij onder meer de gemeente?

  Adreswijzigingen bij verschillende instanties zoals de gemeente geeft u of uw familielid of mantelzorger zelf door.

test

Veelgestelde vragen over verpleeghuiszorg bij lichamelijke beperkingen

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor verpleeghuiszorg?

  Als u niet meer thuis kunt wonen omdat uw gezondheid dat niet langer toelaat en het alleen of met uw mantelzorger of de thuiszorg niet meer lukt, is opname in een verpleeghuis een mogelijkheid. U ontvangt dan alle zorg en begeleiding die nodig is. Daarnaast kunt u gebruikmaken van sociale en gezellige activiteiten, natuurlijk op basis van uw eigen interesse.

 • Hoe regel ik een opname voor een verpleeghuis?

  Voor opname heeft u een indicatie nodig voor verpleeghuiszorg. Deze kunt u aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Zodra de indicatie bij ons binnen is, zullen wij een plaatsing op de wachtlijst regelen.

 • Kan ik ook vanuit het ziekenhuis naar een verpleeghuis?

  Ja, het ziekenhuis zal dan een aanvraag voor u regelen.

 • Kan ik een voorkeur aangeven voor een centrum binnen Zorgpartners?

  Ja, dat doet u tijdens in invullen van de indicatie-aanvraag. Zodra u op de wachtlijst geplaatst wordt, kunt u dit ook nog aangeven of uw eerdere voorkeur wijzigen.

 • Is er een lange wachtlijst voor verpleeghuizen?

  Er is sprake van wachtlijsten en deze verschillen per centrum. Wij kunnen geen precieze wachtduur aangeven, maar een indicatie van de wachttijd vindt u bij de centra op onze website. Het advies kan zijn om de cliënt op meerdere wachtlijsten te plaatsen om zo de kans op een plaats te vergoten.

 • Welke spullen heb ik nodig bij een opname in een verpleeghuis?

  Het is belangrijk dat u uw 24-uursmedicatie, legitimatie, verzekeringsinformatie en verzorgingsartikelen meeneemt, evenals de overdracht van de thuiszorg. Daarnaast zijn uw persoonlijke spullen zoals kleding belangrijk. Het is natuurlijk ook erg belangrijk dat u zich thuis voelt op uw nieuwe woonplek. In overleg met u wordt besproken wat u bijvoorbeeld aan meubilair kunt meenemen.

 • Kan er versneld een opname worden geregeld?

  Als het thuis echt niet meer gaat kan er via de huisarts een crisisopname worden geregeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons KlantServiceCentrum.

 • Hoe wordt opname in een verpleeghuis gefinancierd?

  Verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die afhankelijk van uw inkomen wordt betaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor het wassen van kleding, eventuele deelname aan activiteiten en dergelijke.

 • Wie zorgt voor de adreswijziging bij onder meer de gemeente?

  Adreswijzigingen bij verschillende instanties zoals de gemeente geeft u of uw familielid of mantelzorger zelf door.

test

Veelgestelde vragen over verzorgingshuiszorg

 • Mijn vader/moeder wil graag naar een verzorgingshuis. Hoe kan ik dit regelen?

  Voor opname in een verzorgingshuis is een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor opname in een verzorgingshuis is een indicatie voor verzorgingshuiszorg. Is de indicatie bij ons binnen, dan kunnen wij een plaatsing op de wachtlijst regelen. Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met de klantconsulent. Zij kunnen u ook verder helpen met het aanvragen van een indicatie.

 • Kan ik een voorkeur voor een centrum aangeven?

  Ja dat kan. U doet dat tijdens de indicatie-aanvraag. Bij een wachtlijstplaatsing kunt u dit ook nog aangeven of wijzigen.

 • Is er een lange wachtlijst voor verzorgingshuizen?

  Er is sprake van een wachtlijst voor een verzorgingshuis. Op dit moment kunnen wij niet precies aangeven hoe lang deze wachtlijst is. Het aantal verzorgingshuisplaatsen zal steeds minder worden door de overheidsmaatregelen.

 • Welke centra binnen Zorgpartners bieden verzorgingshuiszorg?

  In de centra De Breeje Hendrick, Floravita, Gouwestein, Irishof, Savelberg en Souburgh zijn er mogelijkheden voor verzorgingshuiszorg.

 • Mijn vader en moeder willen graag samen verhuizen naar een verzorgingshuis, kan dat?

  Een aantal centra zijn er speciale kamers voor echtparen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen ons KlantServiceCentrum.

 • Hoe wordt het wonen in een verzorgingshuis gefinancierd?

  Verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die afhankelijk van uw inkomen wordt betaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor het wassen van kleding, eventuele deelname aan activiteiten en dergelijke.

 • Wat biedt Irishof naast verzorgingshuiszorg?

  Irishof richt zich op mensen met een visuele beperking en biedt hen gespecialiseerde zorg. Irishof heeft veel voorzieningen waardoor de toegankelijk voor blinden en slechtzienden optimaal geregeld is. Verder kunt u denken aan de inzet van een lectrice en een zelfstandigheidstrainer. Voor een rondleiding of meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantServiceCentrum

test

Veelgestelde vragen over Volledig Pakket Thuis

 • Wat is het Volledig Pakket Thuis?

  Zorg zoals in het verpleeghuis, maar dan bij u thuis.

  Met het Volledig Pakket Thuis krijgt u dezelfde zorg als in een verpleeghuis, maar dan bij u thuis. De zorg is afgestemd op uw behoeften en wordt verzorgd door één zorgaanbieder: Zorgpartners. Dat scheelt een hoop geregel. U heeft bij ons een vast aanspreekpunt, zodat u altijd snel en persoonlijk geholpen wordt.

  Uw wensen staan centraal. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en uw mantelzorger wat u van Zorgpartners nodig heeft en wat u zelf doet. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat u of uw familie zelf de maaltijden verzorgt. Dan blijft er meer ruimte over voor andere zorg. Zo stellen we samen een pakket samen waarmee u veilig en verantwoord in uw eigen huis kunt blijven wonen, op een manier die bij u past.

 • Hoe ziet het arrangement van het Volledig Pakket Thuis eruit?

  Een persoonlijk aanbod van producten en diensten bij u thuis.

  Het Volledig Pakket Thuis is altijd maatwerk. Samen met de wijkverpleegkundige kiest u uit de volgende producten en diensten:

  • Verpleging en persoonlijke verzorging;
  • Acute zorg die u via een alarmknop kunt oproepen;
  • Individuele begeleiding thuis of bezoek aan een centrum voor dagbesteding;
  • Maaltijden bij u thuis of bij een zorgcentrum bij u in de buurt;
  • Hulp bij het huishouden;
  • Welzijnsactiviteiten in een zorgcentrum in de buurt;
  • Vervoer naar begeleiding in groepsverband als dat medisch noodzakelijk is
  • Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers.

  U houdt uw eigen huisarts, tandarts en zorgverzekering. Ook is behandeling geen onderdeel van het Volledig Pakket Thuis. Als het nodig is kan Zorgpartners Midden-Holland wel snel behandeling of advies regelen door specialisten en therapeuten uit onze eigen behandelpraktijk. Zij zijn gespecialiseerd in de zorg voor ouderen en werken nauw samen, zowel met elkaar als met uw huisarts.

 • Voor wie is het Volledig Pakket Thuis?

  Voor wie het liefst zelfstandig blijft wonen, maar wel in aanmerking komt voor een verpleeghuis.

  Als u langdurig intensieve zorg nodig heeft, komt u in aanmerking voor zorg met verblijf vanuit de Wet langdurige zorg. U kunt dan zorg krijgen in een van onze woonzorgcentra, maar ook bij u thuis, met het Volledig Pakket Thuis. Er zijn een paar voorwaarden bij het Volledig Pakket Thuis.

  • Het Volledig Pakket Thuis is alleen mogelijk in combinatie met mantelzorg. U moet dus een beroep kunnen doen op een mantelzorger.
  • Uw gezondheid en uw thuissituatie moeten het toelaten om thuis veilig en gezond te wonen. Wij onderzoeken of dit het geval is en adviseren het Zorgkantoor hierin. Het Zorgkantoor beslist uiteindelijk of zorg bij u thuis verantwoord is.
  • Op dit moment bieden we het Volledig Pakket Thuis in en rond Gouda en in zorgwoningen van Zorgpartners.

  Als u op een wachtlijst staat voor een zorgcentrum, behoudt u uw plaats op de wachtlijst. Als thuis wonen echt niet meer gaat, kunt u – afhankelijk van uw plaats op de wachtlijst – verhuizen naar een zorgcentrum van Zorgpartners.

 • Wat kost het Volledig Pakket Thuis?

  Het Volledig Pakket Thuis wordt vrijwel geheel vergoed vanuit de Wet langdurige zorg.

  Als u langdurig intensieve zorg nodig heeft, komt u in aanmerking voor zorg die betaald wordt vanuit de Wet langdurige zorg. Hieronder valt ook het Volledig Pakket Thuis. U heeft hiervoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ). Uw wijkverpleegkundige of huisarts kan u helpen bij de aanvraag. Het CIZ stelt vast hoeveel zorg u nodig heeft en bepaalt aan de hand daarvan een budget. Houdt u daarbij rekening met het volgende:

  • Voor zorg die betaald wordt vanuit de Wet langdurige zorg geldt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl.
  • De kosten voor de apparatuur die nodig is voor zorg op afroep (via de alarmknop), de sleutelkluis en het wassen van kleding worden niet vergoed. Deze kosten betaalt u zelf.
  • Vervoer naar welzijnsactiviteiten wordt niet vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Hiervoor kunt u een vergoeding aanvragen bij de gemeente (Wmo).
  • Algemene geneeskundige zorg en medicatie worden vergoed via uw zorgverzekering.

  U zorgt zelf voor uw woning. U betaalt dus zelf kosten voor bijvoorbeeld huur, service, gas, water, licht, televisie, telefonie, internet en verzekeringen. Als aanpassingen aan uw woning nodig zijn om veilig thuis te kunnen blijven wonen, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente (Wmo).

test

Veelgestelde vragen over vrijwilligerswerk

test

Veelgestelde vragen over welzijn

test

Veelgestelde vragen over huur betalen

 • Hoe betaal ik de huur aan Zorgpartners?

  U betaalt de huur via een automatische incasso. Bij het huurcontract ontvangt u een machtigingskaart die u ondertekent. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u het bedrag naar uw rekening laten terugstorten. Bij een eventuele jaarlijkse huursverhoging wijzigt het bedrag automatisch mee.

 • Hoe is de huurprijs opgebouwd?

  Het huurbedrag is soms opgebouwd uit verschillende posten. De totale huur moet elke maand bij vooruitbetaling oftewel vóór de eerste van de maand worden betaald. De huurprijs is onderverdeeld in de kale huurprijs en servicekosten. Van de kale huurprijs geeft de overheid de kaders. De servicekosten bestaan uit vergoedingen zoals stookkosten, die per woning verschillen.

  Deze vergoedingen omvatten betalingen voor bepaalde leveringen en diensten, die ieder jaar aangepast worden als de kosten daartoe aanleiding geven. Na afloop van één jaar krijgt de huurder een afrekening van de servicekosten over het betreffende jaar. Afhankelijk van de uitkomst, zal de huurder een bedrag terugontvangen of moeten betalen.

 • Hoe voorkom ik een huurachterstand?

  Op het moment van incasseren is het belangrijk dat het saldo op uw bankrekening toereikend is. Als de incasso niet slaagt, sturen wij u een herinnering met het verzoek om de huur alsnog aan ons over te maken.

 • Wat kan ik doen bij betalingsproblemen?

  Het is vervelend als u de huur niet op tijd kunt betalen. Bovendien is het vaak niet makkelijk om een eenmaal opgelopen huurachterstand in te lopen. Mocht het u niet lukken de huur op tijd te betalen, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Als we er op tijd bij zijn, kunnen we een oplossing zoeken en afspraken maken over de betaling. Samen kunnen we bepalen wat voor u de beste oplossing is om de huurachterstand zo snel mogelijk af te lossen. Zo is het meestal mogelijk om een betalingsregeling te treffen, waarbij de afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Mocht het niet betalen van de huur uit de hand lopen, dan zijn wij genoodzaakt een incassobureau of deurwaarder in te schakelen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening en komen bovenop het openstaande bedrag aan achterstallige huur. In het uiterste geval loopt u het risico uit uw woning te worden gezet.

 • Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

  Deze verandering willen wij schriftelijk of per e-mail van u ontvangen. De schriftelijke wijziging kunt u sturen naar Zorgpartners Midden-Holland t.a.v. Vastgoed, Postbus, 2800 AS Gouda. De e-mail kunt u sturen naar verhuur@zorgpartners.nl onder vermelding van wijziging rekeningnummer.

test

Veelgestelde vragen over huur opzeggen

 • Hoe zeg ik de huur op?

  U kunt op twee manieren de huur opzeggen:

  Per brief de huur op zeggen
  In deze, door u ondertekende, brief dient u uw contactgegevens en uw nieuwe adres te vermelden. Als het huurcontract op meerdere namen staat, dan moeten alle huurders die in het huurcontract worden vermeld, de huuropzegging ondertekenen.

  Via het huuropzeggingsformulier
  U kunt ook een huuropzeggingsformulier downloaden. Klik hier voor het huuropzeggingsformulier. Of u kunt een huuropzeggingsformulier telefonisch aanvragen bij onze Servicedesk (0182) 35 60 00.

  Uw volledig ingevulde en ondertekende huuropzegging stuurt u naar: Zorgpartners Midden-Holland o.v.v. Huuropzegging Postbus 737 2800 AS Gouda of per e-mail naar verhuur@zorgpartners.nl

 • Hoe zeg ik de huur op voor mijn familielid?

  U kunt als familielid de huur opzeggen bij overlijden. Dit kan op twee manieren, zie hieronder. Belangrijk is om uw contactgegevens goed te vermelden op het huuropzeggingsformulier.

  Per brief de huur op zeggen
  In deze door u ondertekende brief, dient u uw contactgegevens en uw nieuwe adres te vermelden. Als het huurcontract op meerdere namen staat, dan moeten alle huurders die in het huurcontract worden vermeld, de huuropzegging ondertekenen.

  Via het huuropzeggingsformulier
  U kunt ook direct een huuropzeggingsformulier invullen via deze website. U kunt ook kunt een huuropzeggingsformulier telefonisch aanvragen bij onze Servicedesk (0182) 35 60 00.

  Uw volledig ingevulde en ondertekende huuropzegging stuurt u naar: Zorgpartners Midden-Holland o.v.v. Huuropzegging Postbus 737 2800 AS Gouda Of per e-mail naar verhuur@zorgpartners.nl

 • Wat is de opzegtermijn?

  U kunt de huur minimaal een maand van tevoren opzeggen, maar eerder mag ook. Verder bepaalt u zelf op welke dag u opzegt. Dat hoeft namelijk niet op de eerste dag van de maand. De datum waarop Zorgpartners Midden-Holland de huuropzegging ontvangt, beschouwen wij als officiële opzegdatum. Wanneer de laatste huurdatum in het weekend of op een feestdag valt, dan geldt de eerstvolgende werkdag als laatste huurdatum.

 • Wat gebeurt er na het opzeggen van de huur?

  Na ontvangst van uw huuropzegging, nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor de eerste woninginspectie. Tevens bevestigen wij u de huuropzegging schriftelijk.

 • Wat gebeurt er tijdens de inspecties?

  In de huurovereenkomst staat dat u de woning in goede staat moet achterlaten. Daarom maken wij met u een afspraak voor een eerste en eindinspectie. Tijdens de eerste controle loopt de opzichter met u de woning door en vertelt hoe u de woning moet achterlaten. Op een inspectieformulier legt de opzichter vast of er nog werkzaamheden aan de woning moeten worden verricht. Bovendien geeft hij aan wat de geconstateerde gebreken of beschadigingen gaan kosten. U kunt dan beslissen of u de werkzaamheden zelf gaat uitvoeren of door ons laat uitvoeren op uw kosten. Tijdens de eindinspectie kijken we of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en of de woning gereed is voor u om te verlaten. Eventuele gebreken of beschadigingen die tijdens de eerste inspectie niet zichtbaar waren, maar bij de eindinspectie wel, brengt Zorgpartners alsnog bij u in rekening.

 • Waar let de opzichter op tijdens de inspectie?

  De opzichter let op de volgende punten; • keuken, badkamer en toilet zijn schoon en heel • deuren, ramen en kozijnen zijn schoon en heel • de rest van de gehele woning is leeg en bezemschoon en vet-, kalk- en ongediertevrij • balkon, berging, zolder en/of schuur zijn leeg en bezemschoon • stofresten en vuil in de woning zijn verwijderd • vloerbedekkingen, inclusief foam-, lijm- en tapijtresten en onderlagen op vloeren en trappen zijn verwijderd • de tuin ziet er verzorgd uit: er groeit geen overdadig onkruid, er is geen hoge begroeiing en er ligt geen zwerfvuil in de tuin; verwijder en egaliseer de eventueel aanwezige vijver • lichtschakelaars, stopcontacten, wandcontactdozen, deurkrukken en kunststofkozijnen zijn onbeschilderd en heel • wanden en plafonds worden zonder haken, schroeven, spijkers en pluggen opgeleverd. • gaten zijn gedicht. De gaten en pluggen van gordijnrails mogen blijven zitten • de gaten in granol of structuurwerk zijn gedicht overeenkomstig de aanwezige structuur • wand- en plafondafwerkingen van hout, kunststof, vinyl en kurk en brandgevaarlijke afwerkingen zijn verwijderd • stickers, posters, plakhaken, plakspiegels et cetera zijn verwijderd; • plafonds moeten in twee behandelingen kunnen worden gewit; • alle gebreken of beschadigingen zijn hersteld; • alle lichtpunten zijn voorzien van kroonstenen en afdekplaatjes, inclusief haakjes; • elke radiator en alle leidingen laat u in een lichte kleur achter, waarbij verf is gebruikt die geschikt is voor radiatoren en leidingen.

 • Welke zaken mag de nieuwe huurder van mij overnemen?

  Misschien zijn er gordijnen, vloerbedekkingen of andere zaken in uw woning die de nieuwe huurder van u mag overnemen. Dat kunt u aangeven op een overnameformulier tijdens de inspectie. De goederen moeten wel in goede staat zijn. Sommige goederen mogen niet overgenomen worden door de volgende huurder. Bijvoorbeeld ligbaden, een aanbouw of vloertegels. Wij kunnen u precies vertellen welke zaken wel en welke niet ter overname mogen worden aangeboden. Overname is een zaak tussen u en de nieuwe huurder. De nieuwe huurder is nooit verplicht iets over te nemen. Bij de bevestiging van de huuropzegging is een overname formulier bijgevoegd. U tekent daarom samen met de nieuwe huurder dit overnameformulier. Bij de eindinspectie geeft u vervolgens een exemplaar van het ondertekende overnameformulier aan de opzichter.

 • Kan ik een huurdersverklaring krijgen van Zorgpartners?

  Ja, u kunt dit schriftelijk (zie postadres hierboven o.v.v. verhuurdersverklaring) of telefonisch via (0182) 35 60 00, bij ons aanvragen.

 • Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

  Binnen 30 dagen nadat u verhuisd bent, ontvangt u van ons een eindafrekening waarin staat welke vergoedingen u eventueel nog van Zorgpartners krijgt. Er staat ook in of wij nog geld van u krijgen, bijvoorbeeld door een huurachterstand of eventuele reparatiekosten. De stook- en servicekosten worden binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar met u verrekend. Vergeet niet aan andere bedrijven, zoals uw elektriciteitsleverancier of drinkwaterbedrijf door te geven dat u verhuist. U kunt hierover alle informatie vinden op de websites van deze bedrijven. Klik hier voor de folder 'Huur opzeggen'.

test

Veelgestelde vragen over reparaties

 • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties aan mijn woning?

  Zorgpartners Midden-Holland zorgt voor het onderhoud aan de buitenkant van uw woning en van de installaties. U bent verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het binnen schilderwerk, het schoonhouden van uw huis en het onderhoud van uw tuin en/of balkon. Maar als huurder bent u, volgens de wet en de huurovereenkomst, ook belast met het verzorgen van een aantal kleine reparaties; de zogenaamde "kleine herstellingen". Hieronder vallen onder andere het onderhoud, herstel en zo nodig vervangen van lichtschakelaars, kranen, scharnieren, raam- en deurkrukken en dergelijke. In de brochure 'Onderhoud aan uw woning' vindt u een trefwoordenlijst, kunt u hierin nagaan wie de verantwoordelijkheid heeft voor welke onderhoudsklacht.

 • Hoe meld ik een reparatieverzoek?

  U kunt dit telefonisch doen door te bellen naar de servicedesk via (0182) 35 60 00. De medewerkers van de centrale servicedesk staan u te woord tussen 08:00-16:30 uur Heeft u buiten de kantooruren een spoedeisend reparatieverzoek? Dan wordt u direct doorgeschakeld naar de storingsdienst. U kunt ook een e-mail sturen naar centraleservicedesk@zorgpartners.nl of u vult het formulier in. Binnen één werkdag na ontvangst van uw melding nemen wij telefonisch contact met u op. Vergeet daarom niet uw telefoonnummer te vermelden.

 • Wat gebeurt er na het melden van mijn reparatieverzoek?

  Na het reparatieverzoek geven wij de vakman de opdracht om het probleem te verhelpen. Gaat het om een reparatie waarvoor u thuis moet zijn, dan wordt in overleg met u het dagdeel bepaalt waarop u dat het beste uitkomt. Is de vakman onverhoopt verhinderd? Dan brengen wij u daar tijdig van op de hoogte en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bent u verhinderd? Dan vernemen wij dat natuurlijk ook graag tijdig van u. Dit kan dan via (0182) 35 60 00 of verhuur@zorgpartners.nl Indien verschillende bedrijven de werkzaamheden komen verrichten, worden die zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Eventuele vervolgafspraken worden snel gemaakt.

 • Hoe voert Zorgpartners Midden-Holland de reparaties uit?

  Onze vakman komt bij u langs, stelt zich aan u voor en legt uit wat de werkzaamheden inhouden. U zorgt ervoor dat de plek van de reparatie goed bereikbaar is. Als dat nodig is, schuift u bijvoorbeeld de vloerbedekking, kasten of de wasmachine opzij. Onze vakman voert vervolgens de reparatie professioneel uit. Hij laat zijn werkplek altijd netjes achter. Ook legt hij uit wat hij heeft gedaan. Duurt de reparatie langer dan verwacht? Dan houdt hij u op de hoogte van de voortgang. Na de reparatie zet u alles weer terug op zijn plaats.

 • Ik ben niet tevreden over een reparatie, waar kan ik dat melden?

  Als u niet tevreden bent over een reparatie, neemt u dan contact met ons op via (0182) 35 60 00 of verhuur@zorgpartners.nl.

 • Voor wie zijn de reparatiekosten?

  Of de kosten voor Zorgpartners of voor u als huurder zijn verschilt. Het antwoord op deze vragen vindt u in de brochure 'Onderhoud aan uw woning'. Als u zelf zaken in uw woning aanbrengt of vervangt, dan zijn de reparaties en het onderhoud daarvan voor uw rekening. Het gaat hier bijvoorbeeld om een (schotel) antenne, zonnescherm, schutting of betimmering. Ook bent u verantwoordelijk voor de eventuele schade aan uw woning of het gebouw die ontstaat door deze verandering. Daarnaast bent u verantwoordelijk als er schade aan derden door deze zaken ontstaan. Klik hier voor de brochure 'Onderhoud aan uw woning'.

test

Veelgestelde vragen over woning huren

test

Veelgestelde vragen over zelf aangebrachte voorzieningen

 • Welke klussen kan ik wel of niet uitvoeren in en rond mijn woning?

  Veel klussen kunt u zonder toestemming doen, zoals schilderen of behangen. Voor veranderingen die ingrijpend zijn, bijvoorbeeld het plaatsen van een keukenblok, een nieuw toilet, een nieuwe badkamer of het zelf plaatsen van een cv-installatie is wel onze toestemming nodig. Een aantal zaken mag u nooit aanpassen, bijvoorbeeld veranderingen aan gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, zoals trappenhuizen, galerijen en de algemene verlichting of draagmuren.

 • Hoe vraag ik toestemming aan voor een klus?

  Als toestemming vereist is, vul dan het Aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen in. U geeft daarop aan wat u van plan bent, wat de vermoedelijke kosten zijn en wanneer u de aanpassingen wilt doen.

 • Wanneer krijg ik reactie op mijn toestemmingsaanvraag voor een klus?

  Binnen 14 dagen ontvangt u schriftelijk onze reactie; er zijn drie reacties mogelijk. U krijgt toestemming voor de uitvoering van de Zelf Aangebrachte Voorziening met de toezegging dat u deze bij het opzeggen van de huur mag laten zitten. U krijgt toestemming voor de uitvoering van de Zelf Aangebrachte Voorziening, maar u moet de voorziening bij het opzeggen van de huur verwijderen en de woning in de oorspronkelijke staat herstellen. Als de Zelf Aangebrachte Voorziening technisch in goede staat is -door ons te beoordelen- kunt u de voorziening middels een overnameformulier aanbieden aan de volgende bewoner (onder de voorwaarden die ook voor u golden). De nieuwe bewoner moet schriftelijk akkoord gaan met de voorwaarden. U krijgt geen toestemming om de Zelf Aangebrachte Voorziening aan te brengen. Als u toestemming heeft, sturen wij informatie mee, waarin wij de kwaliteitseisen vermelden. Deze zijn onderverdeeld in onderhoud technische, verhuur technische, bouwkundige en veiligheid technische eisen. Is het een ingrijpende verandering, dan kan het zijn dat we langskomen voor overleg. Ook kunnen we afspreken dat we tijdens het klussen een keer komen kijken.

test

Veelgestelde vragen over huurverhoging 2021

test

Veelgestelde vragen over zorg algemeen

 • Hoe regel ik zorg?

  Alle zorgvragen zijn anders, maar de eerste stap voor het regelen van zorg gaat via uw huisarts.

 • Hoe vraag ik een indicatie aan?

  Als u langdurige zorg nodig heeft, dan heeft u een indicatie nodig. Deze aanvraag kunt u doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Wij kunnen u ook bij deze aanvraag van de indicatie helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons KlantServiceCentrum.

test

Veelgestelde vragen over tijdelijke huisvesting De Rietkraag

 • Waarom kiest Zorgpartners voor semipermanente huisvesting op het terrein van De Riethoek?

  De vraag voor (zorg)plekken in onze regio is bijzonder groot. Zorgpartners wil ouderen uit de regio die het nodig hebben, de mogelijkheid blijven geven om bij ons te komen wonen. Om te zorgen dat we voldoende plek hebben voor ouderen, gaan we de bewoners van de te renoveren huizen daarom niet een plek geven in een van onze huidige huizen, want dan kunnen minder mensen bij ons terecht. Het afkondigen van een opnamestop kunnen wij hierdoor voorkomen.


  Door te kiezen voor semipermanente huisvesting kunnen wij ouderen met een zorgvraag blijven opvangen in onze huidige verpleeghuizen. De tijdelijke huisvesting is centraal in de regio Midden-Holland, in Gouda, zowel voor bewoners uit Boskoop en Waddinxveen als voor uit Lekkerkerk. We realiseren ons dat er neveneffecten zijn qua reistijd en bezoek, maar recente ervaringen bij de verbouwing van De Reehorst (Reeuwijk) hebben geleerd dat we met familie, vrijwilligers veel kunnen bereiken in deze tijdelijke periode.


  Er wordt naar gestreefd dat de bewoners en medewerkers zoveel mogelijk op één locatie bij elkaar blijven. Het voordeel van één locatie is dat de bewoners en medewerkers bij elkaar blijven en zo ook de zorg geoptimaliseerd kan worden.

 • Hoeveel bewoners worden in de tijdelijke huisvesting opgevangen?

  De semipermanente huisvesting maakt het mogelijk om 100 cliënten tijdelijk te huisvesten waardoor bewoners en medewerkers zoveel mogelijk op één locatie bij elkaar blijven.

test

Veelgestelde vragen over Coronavirus

 • Welke preventieve maatregelen omtrent het Coronavirus heeft Zorgpartners genomen?

  Zorgpartners houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en heeft nauw contact met de GGD, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Groene Hart Ziekenhuis. We volgen de adviezen en voorschriften van het RIVM en bereiden onze medewerkers goed voor. Medewerkers van Zorgpartners zijn goed geïnformeerd over symptomen, bestrijding en preventie. Zij weten hoe te handelen in geval van (vermoedelijke) besmetting.

  De volgende maatregelen zijn genomen:
  - Medewerkers en vrijwilligers met gezondheidsklachten zoals koorts en luchtwegklachten dienen thuis te blijven. 
  - Bezoekers dienen in de liften ten alle tijden een mondmasker te dragen. Als geen 1.5 meter afstand kan worden gehouden, worden bezoekers geadviseerd een mondmasker te dragen.
  - Voor iedereen geldt een goede handhygiëne met zeep.
  - Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  - Gebruik papieren zakdoekjes.
  - Binnen Zorgpartners worden geen handen meer geschud.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Bij algemene vragen over het Coronavirus kunt u terecht bij het RIVM via www.RIVM.nl/coronavirus of bel naar 0800 – 1351.

  Bij vragen over de situatie in een centrum kunt u terecht bij de EVV-er van uw naaste. 

 • Gaan het Multidisciplinair Overleg (MDO) en familiegesprekken door?

  De eerste contactpersonen worden geïnformeerd over de voortgang rondom MDO en familiegesprekken. 

 • Kan ik beeldbellen met een bewoner?

  Ja dat kan wanneer de bewoner zelf gebruik maakt van bijvoorbeeld Skype, Facetime of WhatsApp. Is dat niet het geval, neemt u contact op met het betreffende verpleeghuis om een ‘terugbelafspraak’ te maken via Skype op een van de daar aanwezige iPads.

 • Is er informatie voor mensen die laaggeletterd zijn of een verstandelijke beperking hebben?

  Er is voor deze mensen een website van het ministerie van Volksgezondheid corona.steffie.nl.

 • Hoe gaat Zorgpartners om met wasgoed bij besmettingen?

  Om risico’s van besmetting te beperken, hanteert Zorgpartners een zeer strikt beleid als het gaat om het wassen van kleding in corona tijd. Bij een vermoeden of een besmetting, wordt wasgoed door een gespecialiseerd bedrijf gewassen, niet door familie. Met dit beleid wordt verspreiding van COVID-19 zoveel als mogelijk voorkomen.

 • Wat doet Zorgpartners bij een vermoeden van besmetting bij een cliënt?

  Bij een vermoeden tot besmetting worden cliënten uit voorzorg in isolatie verzorgd. Deze cliënten worden getest. Als deze test negatief is, worden de isolatiemaatregelen weer opgeheven. Als de besmetting is vastgesteld, wordt de cliënt blijvend in isolatie verpleegd. In deze gevallen wordt de familie hierover persoonlijk geïnformeerd.

 • Hoe worden cliënten geïsoleerd verpleegd?

  Isolatie is maatwerk. Per cliënt en per locatie/afdeling wordt bekeken hoe de isolatie het beste kan plaatsvinden. Uiteraard met als doel het COVID-19 virus zoveel als mogelijk te beperken.

 • Wat doet Zorgpartners bij een vermoeden van besmetting bij een medewerker? Hoe is het testbeleid van medewerkers?

  Wij monitoren medewerkers dagelijks op klachten en koorts. Als een medewerker klachten vertoont, laten wij onze medewerkers testen. Dit doen we al sinds 20 maart 2020. 

 • Wat doet Zorgpartners aan de inkoop van persoons beschermende middelen?

  Zorgpartners voert hierin een actief inkoopbeleid; er is een goede band met onze huisleveranciers.

 • Waarom zet Zorgpartners preventief een mondmasker in?

  Het beschermen van onze cliënten, vrijwilligers en medewerkers staat voorop. Binnen Zorgpartners is daarom afgesproken dat alle medewerkers en vrijwilligers die binnen 1,5 meter van de cliënt actief zijn, een chirurgisch mondmasker moeten dragen. Daarnaast dienen bezoekers in de liften ten alle tijden een mondmasker te dragen. Als geen 1.5 meter afstand kan worden gehouden, worden bezoekers geadviseerd een mondmasker te dragen. Deze maatregelen zijn erop gericht om de risico’s van COVID-verspreiding zoveel als mogelijk te minimaliseren.

 • Hoe gaat het met de medewerkers?

  Natuurlijk legt deze situatie een extra druk op ons personeel. Als Zorgpartners zijn we dan ook heel trots dat zij blijvend met inzet en passie deze extra werkzaamheden erbij doen. We zien ook dat de coronacrisis onze medewerkers extra motiveert om in deze tijd nog meer hun best te doen. Ze willen er juist in deze crisistijd extra zijn voor onze cliënten en voor elkaar.

  Als bij collega’s behoefte is aan mentale ondersteuning is daar ook alle ruimte voor. Een team van psychologen, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers is hiervoor beschikbaar. 

Deel deze pagina: