Lees voor

Veelgestelde vragen

test

Veelgestelde vragen over Begeleid wonen

 • Wat is begeleid wonen?

  Begeleid wonen is wonen in een herkenbare, huiselijke omgeving met professionele begeleiding op maat.

 • Voor wie is begeleid wonen?

  Begeleid wonen is voor ouderen met beginnende dementie of ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld. Voor begeleid wonen heeft u een indicatie nodig. Deze aanvraag kunt u doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). U woont zelfstandig in een groep van 12 bewoners. Wij kunnen u ook bij deze aanvraag van de indicatie helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons KlantServiceCentrum. Als de indicatie is afgegeven, kunnen wij u op de wachtlijst plaatsen.

 • Hoe wordt begeleid wonen gefinancierd?

  Omdat begeleid wonen zelfstandig wonen is, betaalt de bewoner zelf de huur, servicekosten en eet- en leefgeld. Huurtoeslag is mogelijk en kan aangevraagd worden bij de gemeente.

 • Worden er activeiten georganiseerd?

  In de woongroep worden gezamenlijk de maaltijden worden voorbereid en gegeten. Daarnaast worden bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse bewonersvakantie, een bijzondere maaltijd of een gezamenlijk uitstapje.

 • Hoe wordt de overige zorg gegeven?

  Omdat u als bewoner zelfstandig woont, houdt u uw eigen zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapie. Bezoek aan deze zorgverleners regelt u in principe zelf.

 • Wat wordt er van familie en mantelzorgers verwacht?

  De familie en mantelzorgers worden actief betrokken via onder meer een familiecommissie. Familie wordt ook bij de bijzondere activiteiten als vrijwilliger betrokken en van familie wordt verwacht dat zij het contacten met hun ouder onderhouden.

test

Veelgestelde vragen over Begeleid wonen met Korsakov

test

Veelgestelde vragen over Dagbesteding

 • Wat is dagbesteding?

  Als u ouder wordt, kan het contact met anderen door lichamelijke, sociale of geestelijke problemen verminderen. Dagbesteding doorbreekt de dagelijkse sleur en brengt u in contact met anderen. Daarmee kunt u voorkomen dat u zich eenzaam voelt. Als deelnemer aan de dagbesteding kunt u zelf kiezen voor bepaalde activiteiten, zoals: handvaardigheid, bewegen, wandelen, samen de krant lezen of een gezelschapsspel. Dagbesteding werkt verlichtend voor mantelzorgers, zoals familie of uw partner.

 • Welke soorten dagbesteding zijn er?

  Er is dagbesteding voor mensen met lichamelijke beperkingen en dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie.

 • Hoe kom ik aanmerking voor dagbesteding?

  Voor deelname aan dagbesteding is een indicatie nodig via de Wmo. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. Ook kunt u een indicatie aanvragen via de Wlz (Wet langdurige zorg). Deze kunt u aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Is de indicatie bij ons binnen, dan kunnen wij uw deelname verder regelen. U kunt ook op eigen kosten of via de inzet van een PGB bij ons terecht.

 • Hoe is het vervoer geregeld?

  Als u hiervoor een indicatie heeft, dan kunt u gehaald en gebracht worden.

 • Hoe vaak kan ik naar de dagbesteding?

  Dat hangt af van uw wensen in combinatie met de toegewezen indicatie. U kunt dagdelen kiezen bijvoorbeeld een ochtend of middag of een hele dag. Ook kunt u particulier dagdelen inkopen.

 • Kan ik een keer komen kijken/proefdraaien?

  Ja dat is mogelijk. U kunt op een afgesproken moment komen.

 • Kan ik (warm) eten bij de dagbesteding?

  Dit is mogelijk. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden.

test

Veelgestelde vragen over diëtetiek

 • Wat is diëtetiek?

  Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. Een diëtist behandelt patiënten met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies.

 • Voor welke vragen over voeding en dieetbehandeling kunt u bij Zorgpartners terecht?

  De diëtisten van Zorgpartners richten zich vooral op de ouder wordende mens. U kunt bij onze diëtisten terecht bij vragen over:

  • (risico op) ondervoeding, wel of niet in combinatie met andere ziektebeelden, zoals hoge bloeddruk en COPD
  • ziekte van Parkinson
  • kauw- en slikproblemen
  • sondevoeding
  • decubitus/doorligwonden
  • complexe voedingszorg thuis of in onze centra

  De diëtist stemt uw dieet af op uw persoonlijke situatie en geeft praktische adviezen hoe u daarmee om kunt gaan.

 • Wordt diëtetiek vergoed via de zorgverzekeraar?

  Ja. Diëtetiek wordt tot een maximum van drie uur per jaar via de zorgverzekering vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u meer vergoed krijgt. Voor uw behandeling start adviseren wij u uw zorgpolis te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 • Worden voorgeschreven dieetproducten/drinkvoeding vergoed?

  Ja. De diëtist regelt voor u een machtiging. Meestal gaat dit wel van uw eigen risico af. Wij adviseren hierover bij uw zorgverzekeraar te informeren.

 • Waar vindt de behandeling plaats?

  Behandeling kan thuis of bij één van de centra van Zorgpartners plaatsvinden.

 • Wat houdt het programma 'Grip op Diabetes' in?

  Dit is een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met Diabetes type II, waarbij getraind wordt in groepsverband onder begeleiding van een speciaal geschoolde fysiotherapeut. Het beweegprogramma duurt 12 weken waarin er twee per week getraind wordt. Het programma is gericht op: - Verbranden van vet - Verbeteren van bloedglucose waarden - Verbeteren van conditie - Voorkomen van klachten/ complicaties - Het leren veilig en verstandig te bewegen bij diabetes

 • Welke mogelijkheden zijn er als het programma 'Grip op Diabetes' is afgelopen?

  Na afloop zal samen met de fysiotherapeut gekeken welke vorm van beweging bij u past om de trainingsresultaten te behouden

 • Wordt 'Grip op Diabetes' vergoed via de zorgverzekering?

  Het beweegprogramma kan vergoed worden via de zorgverzekeraar als een fysiotherapiebehandeling. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u uw vergoeding voldoende is voor de duur van het programma. Wij adviseren wij u uw zorgpolis te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 • Op wat voor manier wordt er getraind?

  Er wordt op fitness apparaten getraind, maar ook individuele- en groepsoefeningen behoren tot het programma. Er is altijd een op de deelnemer afgestemd trainingsplan.

 • Hoe vindt aanmelding voor diëtetiek plaats?

  U kunt voor aanmelding en meer informatie contact opnemen met ons KlantServiceCentrum via 0182 - 723 723.

 • Behandelen de diëtisten van Zorgpartners ook bij diabetes?

  Als de huisarts de diabeteszorg geregeld heeft als ketenzorg, kunnen wij u niet behandelen. Wij adviseren u dan contact op te nemen met de diëtist Janine Dolk van Gericht op Gewicht.

test

Veelgestelde vragen over ergotherapie

 • Wat is ergotherapie?

  Ergotherapie helpt mensen met problemen of beperkingen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen.

 • Wat doet een ergotherapeut?

  Ergotherapeuten trainen, behandelen en begeleiden cliënten en zo nodig hun mantelzorgers. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

  • Adviseren in het kader van valpreventie
  • Het vergroten van de zelfstandigheid bij dagelijkse activiteiten zoals huishouden, wassen, aankleden, naar het toilet gaan en eten koken
  • Het vergroten van de zelfstandigheid in mobiliteit zoals het omgaan met een rollator, rolstoel, scootmobiel en fiets
  • Advies bij aanschaf of begeleiding bij aanvraag van voorzieningen zoals een rolstoel, trippelwerkstoel of andere hulpmiddelen of woningaanpassing

  Ook kunnen onze ergotherapeuten ondersteunen bij dementie en bij de ziekte van Parkinson.

 • Waar vindt de ergotherapie behandeling plaats?

  Ergotherapie kan thuis plaatsvinden of in een van de centra van Zorgpartners Midden-Holland.

 • Wordt ergotherapie vergoed via de zorgverzekering?

  Ja. Ergotherapie wordt tot een maximum van tien uur per jaar vanuit de zorgverzekering vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u meer vergoed krijgt. Voor uw behandeling start adviseren wij u uw zorgpolis te controleren of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Een verwijzing van uw (huis)arts voor ergotherapie is gewenst.

 • Zijn er specialisaties binnen de ergotherapie?

  Ja, de ergotherapeuten van Zorgpartners zijn gespecialiseerd in:

  • Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorger aan huis (EDOMAH)
  • Ergotherapie voor mensen met de ziekte van Parkinson (Parkinsonnet)
  • Ergotherapie bij COPD
  • Ergotherapie en valpreventie
  • Werkplekonderzoek

test

Veelgestelde vragen over fitness 55+

 • Wat is fitness 55+

  Fitness 55+ is fitness afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Aan de hand van een intake en een aantal test wordt een eigen  trainingsprogramma opgesteld. Zo kunt u op uw eigen niveau trainen op onze fitnessapparaten. Dit zijn onder andere een loopband, een fiets, een crosstrainer, een roeibank of een van onze spierkrachtapparaten. Alle spiergroepen komen op deze manier aan bod. Dit alles onder leiding van een fysiotherapeut.

 • Waar kan ik terecht voor fitness 55+?

  In Gouda kunt u terecht op de centra Prinsenhof, De Hanepraij en Ronssehof revalidatiecentrum. In Lekkerkerk bij De Breeje Hendrick en in Boskoop bij Floravita.

 • Op welke dagen en tijden is er fitness 55+?

  De dagen en tijdstippen van de fitnessuren verschillen per centrum. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

 • Wat kost fitness 55+?

  Voor Fitness 55+ kunt u een strippenkaart kopen voor 12 lessen. 

 • Hoe werkt de strippenkaart van fitness 55+?

  De strippenkaart wordt betaald via een eenmalige machtiging. Deze vult u en levert u in bij de fysiotherapeut van uw fitnessgroep. De strippenkaart is 15 weken geldig en u kunt er 12 keer mee sporten. De strippenkaart neemt u mee naar de les. Alleen bij uitzondering (medische reden) kan de strippenkaart worden ontbonden of tijdelijk stopgezet.

 • Is een proefles mogelijk?

  U kunt altijd een keer meedoen met een proefles om kennis te maken met fitness 55+ en de sfeer te proeven. U kunt hiervoor een afspraak maken.

test

Veelgestelde vragen over fysiotherapie

test

Veelgestelde vragen over geestelijke verzorging

test

Veelgestelde vragen over hospice zorg

test

Veelgestelde vragen over kortdurende opname

 • Wat is een kortdurende opname?

  Een kortdurende opname is een tijdelijke opname wanneer een patiënt nog niet naar huis terug kan. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Ook is het mogelijk om tijdelijk de dagelijkse zorg van een mantelzorger door ons over te laten nemen. Daarnaast is het ook mogelijk op tijdelijk opgenomen te worden als er sprake is van een tijdelijke terugval bij ziekte of als er thuis een situatie ontstaat die door een tijdelijke opname opgelost kan worden. Dit gebeurt vaak op verzoek van de huisarts. Ook kunt u gebruikmaken van een van de hotelkamers. In dat geval betaalt u de kosten zelf.

 • Hoe regel ik een kortdurende opname?

  Na een verblijf in het ziekenhuis kan het zijn dat u nog niet terug kan keren naar de thuissituatie. In dat geval zal het ziekenhuis een tijdelijke opname voor u regelen. Als een partner op vakantie wil, of gepland moet worden opgenomen, kunt u contact opnemen met de klantconsulenten om de beschikbaarheid voor respijtzorg-verblijf te bespreken. Als een partner ongepland uitvalt, kan een logeerplek via de huisarts worden aangevraagd. De klantconsulenten van Zorgpartners kunnen advies geven over een passende indicatie. 

 • Wat heb ik nodig voor een kortdurende opname?

  Voor een tijdelijke opname op basis van respijtzorg kan een aanvraag voor respijtzorg worden ingediend bij het WMO-loket van de gemeente. Een kortdurende opname kan ook plaatsvinden op basis van een Wlz-indicatie. De klantconsulenten van Zorgpartners kunnen advies geven over een passende indicatie.

 • Hoe lang kan een kortdurende opname duren?

  De duur een tijdelijke opname op basis van respijtzorg wordt in overleg met de gemeente afgesproken.

 • Hoe wordt een kortdurende opname vergoed?

  Er zijn meerdere mogelijkheden. Wanneer u een CIZ indicatie heeft, dan wordt het verblijf vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die u afhankelijk van uw inkomen betaalt. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Heeft u een indicatie via de Wmo, dan betaalt u ook een eigen bijdrage.

test

Veelgestelde vragen over logopedie

test

Veelgestelde vragen over maatschappelijk werk

test

Veelgestelde vragen over opleidingen

test

Veelgestelde vragen over palliatieve thuiszorg

 • Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?

  Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die een aandoening hebben die niet meer genezen kan en hun naasten.

 • Wat is mogelijk in de laatste levensfase?

  Veel mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. De behoefte aan hulp en ondersteuning kan toenemen. Dan kunt u een beroep doen op verschillende hulp-/zorgverleners en organisaties zoals huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut en apotheek. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

test

Veelgestelde vragen over personenalarmering

test

Veelgestelde vragen over psychologische hulp

test

Veelgestelde vragen over revalidatie

 • Hoe kom ik aanmerking voor revalidatie vanuit het ziekenhuis?

  Uw opname wordt geregeld via het ziekenhuis waar u verblijft nadat specialist in het ziekenhuis dit advies hebben gegeven. Het ziekenhuis meldt u aan bij het revalidatiecentrum.

 • Kan er rechtstreeks op de wachtlijst van het revalidatiecentrum geplaatst worden?

  Nee, dat kan niet. Plaatsingen in het revalidatiecentrum verlopen altijd via het ziekenhuis. U kunt wel uw voorkeur doorgeven in het ziekenhuis. Het ziekenhuis regelt de verdere opname in overleg met Zorgpartners.

 • Wat neem ik mee wanneer ik kom revalideren?

  De kamers in ons revalidatiecentrum zijn ingericht en bedoeld om tijdelijk te verblijven. U neemt dus alleen de noodzakelijke spullen mee: Toiletartikelen Kleding voor overdag (bij voorkeur makkelijk zittende kleding) Jas voor als we met therapie naar buiten gaan (bij voorkeur geen lange jas maar een jack) Nachtkleding (bij voorkeur ook een badjas) Pantoffels of slippers zonder een gladde zool Schoenen die goed passen en die u makkelijk aantrekt (klein dameshakje mag, bij voorkeur schoenen met veters of klittenband) Voldoende ondergoed (er is geen mogelijkheid om in ons revalidatiecentrum te wassen, dit zal door uw familie verzorgd moeten worden. Wellicht is het noodzakelijk om wat extra ondergoed aan te schaffen) Stomamateriaal als u dat thuis ook gebruikt Ook hebben wij van u nodig: • Uw bewijs van ziektekostenverzekering • Uw legitimatiebewijs (geen kopie) • Een kopie van uw medicijnenregistratie van uw eigen apotheek Vanuit het ziekenhuis krijgt u mee: • Medicatie voor minimaal 24 uur; bij opname in het weekend voor minimaal 72 uur • (Para)medische en verpleegkundige

 • Hoe wordt revalidatie bekostigd?

  Revalidatie wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet. Wilt u meer informatie over de vergoedingen van geriatrische revalidatie binnen uw zorgverzekeringspakket? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Kan ik ook revalideren vanuit de thuissituatie na bijvoorbeeld een val op straat?

  Ja. Dat verloopt via de huisarts. In samenwerking met de poli geriatrie van het Groene Hart Ziekenhuis en specialist ouderengeneeskunde van Zorgpartners kan dit worden bepaald. Opname vanaf de spoedeisende hulp behoort ook tot de mogelijkheden.

 • Kan een cliënt met een advies voor revalidatie, maar die vanuit het ziekenhuis naar huis is gegaan, alsnog worden opgenomen in het revalidatiecentrum?

  Wanneer een cliënt vanuit het ziekenhuis het advies voor revalidatie heeft gekregen, maar toch naar huis is gegaan, dan kan binnen 7 dagen alsnog een opname in het revalidatiecentrum plaatsvinden. Dit verloopt via uw huisarts.

 • Hoe lang duurt een revalidatietraject?

  Een revalidatie traject is een kortdurende opname. De duur van een traject verschilt per persoon omdat er gewerkt wordt met individuele revalidatieprogramma's. Bij de intake wordt u over het verloop hierover verder geïnformeerd.

 • Wat is er mogelijk als na het revalidatietraject blijkt dat naar huis gaan niet meer kan?

  Tijdens het revalidatietraject wordt gekeken of terugkeer naar huis haalbaar is en welke aanpassingen er mogelijk gedaan moeten worden. Misschien moet er thuiszorg worden geregeld of zijn er aanpassingen in de woning nodig. Als naar huis gaan niet meer kan, dan zal gekeken worden of tijdelijke of blijvende plaatsing in een van de centra van Zorgpartners of daarbuiten mogelijk is.

 • Werken meerdere disciplines met elkaar samen in een revalidatietraject?

  In onze gespecialiseerde multidisciplinaire teams werken verschillende specialisten samen zoals artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijke verzorgers, maatschappelijk werkers en psychologen. Op basis van uw behandelplan ondersteunen zij u zodat u weer zelfstandig kunt functioneren. Een verplegend en verzorgend team draagt zorg voor de dagelijkse verzorging en begeleiding.

 • Kan revalidatie plaatsvinden als er sprake van dementie?

  Binnen Zorgpartners hebben wij een speciale afdeling in Ronssehof revalidatiecentrum voor mensen met dementie die moeten revalideren.

 • Wat voor kleding en schoeisel zijn er nodig bij revalidatie?

  Omdat revalidatie erop gericht is dat u thuis weer zelfstandig kunt functioneren is het belangrijk te revalideren in de kleding die gewoon bent thuis te dragen. Naast uw eigen kleding zijn stevige schoenen belangrijk.

 • Zijn er contacten met schoenmakers en orthopedisch instrumentmakers?

  Er is intensieve samenwerking met verschillende orthopedisch schoenmakers en instrumentmakers. Zij hebben regelmatig overleg met revalidatieartsen. Zo kunnen wij uw revalidatie zo optimaal mogelijk laten verlopen.

 • Wat wordt er van een revalidant verwacht?

  Revalideren is een intensief traject waarbij u zelf doet wat kan. Er wordt grote inspanning van u verwacht, waarbij wij u vanuit onze expertise begeleiden en ondersteunen. Wij verwachten van u dat u de adviezen en instructies van onze behandelaren zoveel mogelijk ook zelf in de praktijk brengt op de afdeling. Dit zijn naast de behandeling aanvullende trainingsmomenten voor u.

 • Wie betaalt de taxikosten vanuit het ziekenhuis naar Ronssehof revalidatiecentrum?

  Deze kosten betaalt u zelf. Houd er rekening mee dat er in Ronssehof revalidatiecentrum geen pinautomaat aanwezig is. U kunt de gemaakte kosten vaak declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Wie kan de aanpassingen regelen die gedaan moeten worden in een woning bij thuiskomst?

  Bij de start van het revalidatietraject wordt naar de thuissituatie gekeken in samenwerking met ergotherapeut en maatschappelijk werker. Als er sprake is van aanpassingen dan zijn de cliënt en familie zelf verantwoordelijk voor acties richting de gemeente voor de aanvraag van aanpassingen via de Wmo.

 • Hoe kan ik hulpmiddelen aanvragen?

  Dit kunt u via de gemeente waar u woont aanvragen. De procedures verschillen per gemeente.

 • Hoe worden woningaanpassingen thuis geregeld?

  Als tijdens uw revalidatietraject blijkt dat er aanpassingen in uw woning nodig zijn, dan wordt samen met de ergotherapeut bekeken wat er nodig is om uw thuissituatie te verbeteren.

 • Hoe worden woningaanpassingen vergoed?

  U kunt via de wmo woningaanpassingen aanvragen. U betaalt zelf een eigen bijdrage. De ergotherapeut kan u helpen bij de aanvraag. Afhankelijk van uw situatie kunt u overwegen kleine aanpassingen zelf te doen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een rolstoel?

  U komt voor een rolstoel in aanmerking als u deze vaak nodig heeft. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een scootmobiel?

  Een scootmobiel kunt u aanvragen via de wmo. Hiervoor betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Regelmatig is het gemakkelijker om er zelf een aan te schaffen.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie thuis

test

Veelgestelde vragen over Servicepakket

test

Veelgestelde vragen over sollicitaties

test

Veelgestelde vragen over specialist ouderengeneeskunde

test

Veelgestelde vragen over TANDEM

test

Veelgestelde vragen over thuiszorg

 • Wat houdt thuiszorg in?

  Thuiszorg omvat verschillende vormen van hulp. Het kan alleen de controle zijn op medicijngebruik, hulp bij aan- en uittrekken van steunkousen, of hulp bij het wassen en aan-/en uitkleden. Maar ook verpleegkundige hulp zorg zoals wondzorg, toedienen van injecties en terminale begeleiding. Het begeleiden van mensen van bijvoorbeeld een vorm van dementie of Parkinson kan tot de mogelijkheden behoren. Ook kan thuiszorg tijdelijk langskomen om vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld het injecteren van insuline.

 • Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?

  Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig door de wijkverpleegkundige van Zorgpartners Midden-Holland. Dit kunt u aanvragen via de huisarts, thuiszorgmedewerker, familie of aanvrager zelf. De wijkverpleegkundigen van Zorgpartners zijn bereikbaar via (0182) 723 723. Wanneer iemand vanuit een ziekenhuisopname thuiszorg nodig heeft, dan wordt de indicatie geregeld via de wijkverpleegkundige van het wijkteam.

 • Wanneer kan ik gebruik maken van thuiszorg?

  U kunt gebruik maken van thuiszorg wanneer  er een zorgvraag is, die niet door uzelf, uw eventuele huisgenoten  of mantelzorgers kan worden opgelost.

 • Hoe weet ik wanneer de thuiszorg komt?

  De thuiszorgmedewerker neemt contact op om de zorgafspraken af te stemmen, waaronder ook het gewenste tijdstip.

 • Hoe wordt thuiszorg vergoed?

  Thuiszorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Als er sprake is van overbruggingszorg, wordt een eigen bijdrage berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Ook kunt u zelf thuiszorg bekostigen vanuit een PGB of op eigen kosten.

 • Heeft Thuiszorg Zorgpartners een eigen Cliëntenraad?

  Ja, Thuiszorg Zorgpartners heeft een eigen Cliëntenraad. Klik hier voor meer informatie.

test

Veelgestelde vragen over verhuisservice

test

Veelgestelde vragen over verpleeghuiszorg bij dementie

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor opname in een verpleeghuis bij dementie?

  Wanneer het niet meer lukt om zonder problemen thuis te blijven wonen door dementie, dan kan een verpleeghuis een goede woonsituatie bieden. Geborgenheid en een herkenbare dagindeling voor ouderen met dementie zijn hierin belangrijke aspecten.

 • Hoe regel ik een opname in een verpleeghuis bij dementie?

  Voor opname heeft u een indicatie nodig voor verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Daarnaast is een BOPZ verklaring nodig. Dit is een verklaring die hoort bij opname op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. Deze aanvraag kunt u doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Zodra de indicatie bij ons binnen is, zullen wij een plaatsing op de wachtlijst regelen. Wij adviseren een goede voorbereiding op de centra van voorkeur, bijvoorbeeld door het plannen van een rondleiding.

 • Wat kan ik doen als het thuis niet meer gaat, maar mijn vader/moeder niet opgenomen wil worden?

  Iemand kan niet tegen zijn zin worden opgenomen. Wanneer weigering of zorgmijding blijft bestaan, dan adviseren wij u contact met de huisarts op te nemen. Deze kan een traject starten om alsnog opname te in gang te zetten.

 • Is er een lange wachtlijst voor verpleeghuizen voor mensen met dementie?

  Er is sprake van wachtlijsten en deze verschillen per centrum. Wij kunnen geen precieze wachtduur aangeven. Het advies kan zijn om de cliënt op meerdere wachtlijsten te plaatsen om zo de kans op een plaats te vergoten.

 • Kan er versneld een opname worden geregeld?

  Als het thuis echt niet meer gaat kan er via de huisarts een crisisopname worden geregeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij ons KlantServiceCentrum.

 • Hoe wordt opname in een verpleeghuis gefinancierd?

  Verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die afhankelijk van uw inkomen wordt betaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor het wassen van kleding, eventuele deelname aan activiteiten en dergelijke.

 • Welke spullen heb ik nodig bij een opname in een verpleeghuis?

  Het is belangrijk dat u uw 24-uursmedicatie, legitimatie, verzekeringsinformatie en verzorgingsartikelen meeneemt, evenals de overdracht van de thuiszorg. Daarnaast zijn uw persoonlijke spullen zoals kleding belangrijk. Het is natuurlijk ook erg belangrijk dat u zich thuis voelt op uw nieuwe woonplek. In overleg met u wordt besproken wat u bijvoorbeeld aan meubilair kunt meenemen.

 • Wie zorgt voor de adreswijziging bij onder meer de gemeente?

  Adreswijzigingen bij verschillende instanties zoals de gemeente geeft u of uw familielid of mantelzorger zelf door.

test

Veelgestelde vragen over verpleeghuiszorg bij lichamelijke beperkingen

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor verpleeghuiszorg?

  Als u niet meer thuis kunt wonen omdat uw gezondheid dat niet langer toelaat en het alleen of met uw mantelzorger of de thuiszorg niet meer lukt, is opname in een verpleeghuis een mogelijkheid. U ontvangt dan alle zorg en begeleiding die nodig is. Daarnaast kunt u gebruikmaken van sociale en gezellige activiteiten, natuurlijk op basis van uw eigen interesse.

 • Hoe regel ik een opname voor een verpleeghuis?

  Voor opname heeft u een indicatie nodig voor verpleeghuiszorg. Deze kunt u aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Zodra de indicatie bij ons binnen is, zullen wij een plaatsing op de wachtlijst regelen.

 • Kan ik ook vanuit het ziekenhuis naar een verpleeghuis?

  Ja, het ziekenhuis zal dan een aanvraag voor u regelen.

 • Kan ik een voorkeur aangeven voor een centrum binnen Zorgpartners?

  Ja, dat doet u tijdens in invullen van de indicatie-aanvraag. Zodra u op de wachtlijst geplaatst wordt, kunt u dit ook nog aangeven of uw eerdere voorkeur wijzigen.

 • Is er een lange wachtlijst voor verpleeghuizen?

  Er is sprake van wachtlijsten en deze verschillen per centrum. Wij kunnen geen precieze wachtduur aangeven, maar een indicatie van de wachttijd vindt u bij de centra op onze website. Het advies kan zijn om de cliënt op meerdere wachtlijsten te plaatsen om zo de kans op een plaats te vergoten.

 • Welke spullen heb ik nodig bij een opname in een verpleeghuis?

  Het is belangrijk dat u uw 24-uursmedicatie, legitimatie, verzekeringsinformatie en verzorgingsartikelen meeneemt, evenals de overdracht van de thuiszorg. Daarnaast zijn uw persoonlijke spullen zoals kleding belangrijk. Het is natuurlijk ook erg belangrijk dat u zich thuis voelt op uw nieuwe woonplek. In overleg met u wordt besproken wat u bijvoorbeeld aan meubilair kunt meenemen.

 • Kan er versneld een opname worden geregeld?

  Als het thuis echt niet meer gaat kan er via de huisarts een crisisopname worden geregeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons KlantServiceCentrum.

 • Hoe wordt opname in een verpleeghuis gefinancierd?

  Verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die afhankelijk van uw inkomen wordt betaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor het wassen van kleding, eventuele deelname aan activiteiten en dergelijke.

 • Wie zorgt voor de adreswijziging bij onder meer de gemeente?

  Adreswijzigingen bij verschillende instanties zoals de gemeente geeft u of uw familielid of mantelzorger zelf door.

test

Veelgestelde vragen over verzorgingshuiszorg

 • Mijn vader/moeder wil graag naar een verzorgingshuis. Hoe kan ik dit regelen?

  Voor opname in een verzorgingshuis is een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor opname in een verzorgingshuis is een indicatie voor verzorgingshuiszorg. Is de indicatie bij ons binnen, dan kunnen wij een plaatsing op de wachtlijst regelen. Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met de klantconsulent. Zij kunnen u ook verder helpen met het aanvragen van een indicatie.

 • Kan ik een voorkeur voor een centrum aangeven?

  Ja dat kan. U doet dat tijdens de indicatie-aanvraag. Bij een wachtlijstplaatsing kunt u dit ook nog aangeven of wijzigen.

 • Is er een lange wachtlijst voor verzorgingshuizen?

  Er is sprake van een wachtlijst voor een verzorgingshuis. Op dit moment kunnen wij niet precies aangeven hoe lang deze wachtlijst is. Het aantal verzorgingshuisplaatsen zal steeds minder worden door de overheidsmaatregelen.

 • Welke centra binnen Zorgpartners bieden verzorgingshuiszorg?

  In de centra De Breeje Hendrick, Floravita, Gouwestein, Irishof, Savelberg en Souburgh zijn er mogelijkheden voor verzorgingshuiszorg.

 • Mijn vader en moeder willen graag samen verhuizen naar een verzorgingshuis, kan dat?

  Een aantal centra zijn er speciale kamers voor echtparen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen ons KlantServiceCentrum.

 • Hoe wordt het wonen in een verzorgingshuis gefinancierd?

  Verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die afhankelijk van uw inkomen wordt betaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Daarnaast krijgt u te maken met kosten voor het wassen van kleding, eventuele deelname aan activiteiten en dergelijke.

 • Wat biedt Irishof naast verzorgingshuiszorg?

  Irishof richt zich op mensen met een visuele beperking en biedt hen gespecialiseerde zorg. Irishof heeft veel voorzieningen waardoor de toegankelijk voor blinden en slechtzienden optimaal geregeld is. Verder kunt u denken aan de inzet van een lectrice en een zelfstandigheidstrainer. Voor een rondleiding of meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantServiceCentrum

test

Veelgestelde vragen over Volledig Pakket Thuis

 • Welke indicatiecriteria gelden voor het Volledig Pakket Thuis?

  De cliënt dient een blijvende behoefte te hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het CIZ stelt de indicaties hiervoor in de vorm van een zorgprofiel. Vervolgens kan de cliënt binnen dit zorgprofiel kiezen welke leveringsvorm hij wenst. Een van die leveringsvormen betreft het Volledig Pakket Thuis.

 • Kan een cliënt altijd kiezen voor een Volledig Pakket Thuis?

  Ja, een cliënt kan kiezen tussen de diverse leveringsvormen. Het zorgkantoor kan het verzoek van de cliënt alleen weigeren, indien de zorg thuis niet op een verantwoorde en doelmatige wijze kan worden geleverd. Voordat het Volledig Pakket Thuis ingezet wordt, toetst de aanbieder en adviseert het zorgkantoor of het Volledig Pakket Thuis verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Het zorgkantoor neemt hierop het uiteindelijke besluit. Het zorgkantoor beoordeelt de voorgestelde zorg en legt de goedkeuring of afwijzing vast in een beschikking. Deze beschikking voor definitieve zorg wordt verstrekt aan de cliënt. De aanbieder krijgt een nieuwe zorgtoewijzing.

 • Hoe is het Volledig Pakket Thuis tarief opgebouwd?

  Het tarief is gebaseerd op het ZZP-tarief waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de wooncomponent en woongerelateerde kosten daarvan geen onderdeel uitmaken.

 • Welke bijdrage wordt er voor het Volledig Pakket Thuis geheven?

  Voor het Volledig Pakket Thuis geldt de lage intramurale bijdrage.

test

Veelgestelde vragen over vrijwilligerswerk

test

Veelgestelde vragen over welzijn

test

Veelgestelde vragen over zorg algemeen

 • Hoe regel ik zorg?

  Alle zorgvragen zijn anders, maar de eerste stap voor het regelen van zorg gaat via uw huisarts.

 • Hoe vraag ik een indicatie aan?

  Als u langdurige zorg nodig heeft, dan heeft u een indicatie nodig. Deze aanvraag kunt u doen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Wij kunnen u ook bij deze aanvraag van de indicatie helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons KlantServiceCentrum.

test

Veelgestelde vragen over tijdelijke huisvesting De Rietkraag voor omwonenden

 • Waarom kiest Zorgpartners voor semipermanente huisvesting op het terrein van De Riethoek?

  De vraag voor (zorg)plekken in onze regio is bijzonder groot. Zorgpartners wil ouderen uit de regio die het nodig hebben, de mogelijkheid blijven geven om bij ons te komen wonen. Om te zorgen dat we voldoende plek hebben voor ouderen, gaan we de bewoners van de te renoveren huizen daarom niet een plek geven in een van onze huidige huizen, want dan kunnen minder mensen bij ons terecht. Het afkondigen van een opnamestop kunnen wij hierdoor voorkomen.


  Door te kiezen voor semipermanente huisvesting kunnen wij ouderen met een zorgvraag blijven opvangen in onze huidige verpleeghuizen. De tijdelijke huisvesting is centraal in de regio Midden-Holland, in Gouda, zowel voor bewoners uit Boskoop en Waddinxveen als voor uit Lekkerkerk. We realiseren ons dat er neveneffecten zijn qua reistijd en bezoek, maar recente ervaringen bij de verbouwing van De Reehorst (Reeuwijk) hebben geleerd dat we met familie, vrijwilligers veel kunnen bereiken in deze tijdelijke periode.


  Er wordt naar gestreefd dat de bewoners en medewerkers zoveel mogelijk op één locatie bij elkaar blijven. Het voordeel van één locatie is dat de bewoners en medewerkers bij elkaar blijven en zo ook de zorg geoptimaliseerd kan worden.

 • Hoe gaat de semipermanente huisvesting er uit zien?

  De semipermanente huisvesting in Gouda wordt laagbouw met drie verdiepingen en een lift. Cliënten verblijven net als in de huidige verpleeghuizen op woonverblijven met huiskamers. De appartementen zijn ruim en met eigen sanitair. 

 • Hoeveel bewoners worden in de tijdelijke huisvesting opgevangen?

  De semipermanente huisvesting maakt het mogelijk om 100 cliënten tijdelijk te huisvesten waardoor bewoners en medewerkers zoveel mogelijk op één locatie bij elkaar blijven.

 • Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

  Omwonenden worden per brief en via informatiebijeenkomsten geïnformeerd. Op de website van Zorgpartners staat de meeste actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Individuele vragen kunnen worden gesteld via het mailadres: vastgoed@zorgpartners.nl

 • Wanneer start de bouw?

  De bouw zal naar verwachting medio oktober starten. De start van de bouw wordt tijdig op deze informatiepagina en aan direct omwonenden gecommuniceerd.

 • Wat is de overlast van bouw en verkeer?

  Er worden palen geheid. Het heien gebeurt in een korte periode. De start daarvan wordt voor direct omwonenden tijdig bekend gemaakt. De overlast door bouwverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt door een aparte doorgang.

 • Wanneer wordt de tijdelijke huisvesting in gebruik genomen?

  Naar verwachting zal de tijdelijke huisvesting in het tweede kwartaal in 2020 in gebruik worden genomen.

 • Hoe lang is de semi permanente huisvesting in gebruik?

  De semipermanente huisvesting zal minimaal 6 jaar in gebruik zijn.

 • Kan Zorgpartners hier tijdelijke huisvesting realiseren?

  Het terrein is van Zorgpartners met een zorgbestemming. Wij hebben de mogelijkheden om hier te bouwen. Er was belangstelling van commerciële bouwers. Zorgpartners kiest ervoor om het nu in te zetten voor tijdelijke huisvesting. De informatie over de bestemming is openbaar bij de gemeente en toegankelijk voor iedereen.

 • Hoe lang nemen de werkzaamheden voor de bouw van de semipermanente huisvesting in beslag?

  Naar verwachting zal de bouw van de semipermanente huisvesting 6 à 7 maanden in beslag nemen.

 • Wat voor overlast ga ik ervaren?

  De bouwduur voor de semipermanente huisvesting is kort; dit zal 6 à 7 maanden in beslagnemen. De onderdelen van de semipermanente huisvesting worden voorbereid in de fabriek. Het is meer plaatsen dan bouwen. De overlast voor het bouwen is beperkt in vergelijking tot reguliere bouw. Er wordt wel een korte periode geheid (naar verwachting ruim 1 week). Daarover wordt u vooraf geïnformeerd.

  Het aan- en af rijden van bouwverkeer gebeurt via een speciale bouwweg aan de Ridder van Catsweg.

 • Hoe wordt het (bouw)verkeer georganiseerd?

  Het bouwverkeer loopt niet door de wijk maar via een aparte bouwweg met de ingang aan de Ridder van Catsweg. Hierdoor zal de overlast beperkt zijn. 

 • Wordt er bij de realisatie van de semipermanente huisvesting voldaan aan de parkeernorm?

  Voor de semipermanente huisvesting worden 44 parkeerplaatsen gerealiseerd. Samen met de parkeerplaatsen van Prinsenhof voldoet dit aan de norm die de gemeente hanteert.

  Verder onderzoekt Zorgpartners de mogelijkheden om het bestemmingsverkeer te ontlasten. Bijvoorbeeld de inzet van carpooling, pendelbusjes en fietsen bij treinstation. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt in samenwerking met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

 • Is er een plattegrond van het gebouw en de omgeving beschikbaar?

  Ja, deze is hier te vinden.

 • Hoe wordt voorkomen dat mijn huis schade ondervindt door heien?

  Wij werken met een vakkundige aannemer. Desondanks zullen wij van tevoren schouwen. Normaal wordt in een cirkel 30 meter geschouwd. Wij houden 50 meter aan. Dat betekent dat alle twee onder één kap woningen, de flat aan de Raesbergenstraat (kant van De Riethoek locatie) en Prinsenhof worden geschouwd.

 • Waar komt de ingang van de semipermanente huisvesting?

  De ingang is aan de Anna van Meertenstraat.

 • Wat gebeurt er met de tijdelijke huisvesting en het terrein als de renovaties zijn afgerond?

  Het terrein blijft minimaal 6 jaar in gebruik voor de tijdelijke huisvesting van bewoners van Zorgpartners. Over de bestemming daarna zijn nog geen plannen bekend. Zodra die er wel zijn, zullen die met betrokkenen en belanghebbenden worden gedeeld.

 • Is het mogelijk om aan de Ridder van Catsweg een Permanente ingang/uitgang te maken?

  Deze optie wordt door de gemeente afgewezen. Het realiseren van een permanente kruising is verkeerskundig geen optie. De Ridder van Catsweg is een belangrijke weg met relatief veel verkeer. Vanwege de noodzaak tot een goede doorstroming op die weg wil de gemeente geen nieuwe ontsluitingspunten, zeker niet zo dicht bij de kruising met de Burg. Van Reenensingel.

 • Welke maatregelen neemt Zorgpartners om verkeersdruk te verminderen?

  Zorgpartners doet er alles aan om de tijdelijke bebouwing, met zo min mogelijk overlast en hinder in de omgeving, te realiseren. Prinsenhof ervaart deze ook zelf door het oneigenlijke gebruik van haar parkeervoorzieningen. De gemeente is aanspreekbaar en verantwoordelijk voor verkeersregulerende maatregelen en -circulatie in de wijk. Wij spreken hen daar ook op aan.

  Zorgpartners neemt diverse maatregelen om de verkeersdruk van en naar de tijdelijke huisvesting te verminderen:

  - De aan- en afvoer door leveranciers aan de tijdelijke huisvesting en Prinsenhof worden zoveel mogelijke gebundeld waardoor er geen extra ritten hoeven te worden gemaakt.
  - Zorgpartners onderzoekt om het parkeerterrein bij Prinsenhof de tijdelijke huisvesting te voorzien van een slagboom om oneigenlijke gebruik tegen te gaan.
  - De medewerkers worden gestimuleerd om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen.
  - Bij Gouda CS worden OV-fietsen neergezet om OV te bevorderen
  - Er worden maatregelen genomen om het carpoolen mogelijk te maken door de inzet van pendelbusjes.

 • Is het mogelijk om parkeerplekken te verplaatsen naar de kant van de Burgemeester van Reenensingel?

  Er zijn diverse redenen waarom deze optie is afgevallen:

  1. De omgevingsvergunning (en dus de gemeente) stelt eisen aan natuurbehoud. Het leeghalen van de huidige beplanting en bomen kan niet zomaar. Daarnaast is vanuit de zorgtaak van Zorgpartners weloverwogen gekeken naar de situering van het gebouw en de omgeving. Een van de uitgangspunten was om de tuin niet vol in de zon te situeren.
  2. De waterberging is belangrijk. Dit is doorgaand water, waarvoor het Hoogheemraadschap over het algemeen geen toestemming geeft dit te dempen. De toegang tot het parkeerterrein in de huidige tuin is alleen te realiseren door de sloot langs de Ridder van Catsweg deels te dempen.
  3. De gemeente heeft als speerpunt het verminderen van ‘hittestress’ door het behoud van zoveel mogelijk groen. Het kappen van bomen en struiken in de huidige tuin is daarmee strijdig.
  4. De kosten voor de aanleg in de huidige tuin is een veelvoud van de kosten bij realisatie op het voorterrein.

 • Hoe zit het met de waterberging op het terrein?

  Er is geen ruimte om aan de voorzijde een vijver te realiseren. Er is er ook geen eis om een waterberging (bijvoorbeeld een vijver) te realiseren op het eigen terrein. Het Hoogheemraadschap stelt als eis dat het te dempen water wordt gecompenseerd door dezelfde hoeveelheid wateroppervlakte binnen het zogenaamde peilgebied. Dit peilgebied beslaat ongeveer het gebied ten noorden van de spoorlijn tot en met de polder voorbij snelweg A12. Zorgpartners is in overleg met het Hoogheemraad om deze compensatie binnen het peilgebied te realiseren.

 • Hoe zit het met het eigendom en onderhoud van het bruggetje bij de Anna van Meertenstraat?

  De brug is kadastraal van de gemeente. Daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en eventuele verkeer regulerende maatregelen. 

 • Hoe zit het met de vergunningverlening?

  Er is door Zorgpartners een verzoek voor afgifte van een tijdelijke omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. De behandeltermijn door de gemeente, die op 5 augustus afliep, is met minimaal twee weken verlengd in verband met de beantwoording van vragen over geluiddichtheid en brandwerendheid van het gebouw. Zodra de tijdelijke omgevingsvergunning is verleend, zal de gemeente Gouda deze publiceren. Vervolgens kan er gedurende een periode van 6 weken bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. Ondertussen kan Zorgpartners al wel voorbereidingen voor de bouw treffen.

 • Wanneer wordt er geheid?

  Het heien staat gepland vanaf week 46 en duurt ca. 10 dagen. Er wordt geheid op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.De heipalen worden vanaf de Ridder van Catsweg aangevoerd via de tijdelijke bouwweg.

  Graag vragen wij uw begrip voor deze korte periode van mogelijke geluidoverlast.

Deel deze pagina: