Lees voor

Disclaimer

Disclaimer
Deze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen over Zorgpartners Midden-Holland. Zorgpartners Midden-Holland neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldigheid in acht. Desondanks is het evenwel niet geheel uitgesloten dat onze informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Ook kan Zorgpartners Midden-Holland niet instaan voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen. Zorgpartners Midden-Holland kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Zorgpartners Midden-Holland kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie. Dit geldt onder meer ter zake van de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, ter zake van oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail aan Zorgpartners Midden-Holland wordt gezonden of aan u wordt gezonden en ter zake van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

Zorgpartners Midden-Holland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgpartners Midden-Holland, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Cookies
Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op de website van Zorgpartners.

Wat zijn Cookies?
Een cookie is eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies hanteert de website van Zorgpartners en voor welk doel?
De website van Zorgpartners maakt gebruik van cookies die het bezoekersgedrag in kaart brengen. Daarvoor maakt Zorgpartners gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur waardoor uw gebruik van de website kan worden geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt.  Wij krijgen hierdoor  inzicht in de wijze waarop de website van Zorgpartners wordt gebruikt. Wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

De cookies bewaren geen persoonsgegevens.

Deel deze pagina: