Lees voor

Volledig Pakket Thuis

  • Thuis wonen met voordelen van zorg en diensten zoals in een zorgcentrum

  • Mogelijk als u een indicatie heeft voor een verpleeghuis

Volledig Pakket Thuis bieden wij:

Thuis
Waar kan dit?

Thuis wonen met zorg, gebaseerd op de zorg- en dienstverlening zoals die in onze centra wordt aangeboden. Zorg en verpleging, maaltijden, huishoudelijke en zorg en deelname aan dagbesteding. Dat kan via het Volledig Pakket Thuis (VPT).

Als u het liefst zelfstandig wilt blijven wonen, maar wel in aanmerking komt voor een verpleeghuis, dan kan het Volledig Pakket Thuis (VPT) voor u een oplossing zijn. Samen met de wijkverpleegkundige bespreken wij de mogelijkheden voor uw situatie. Belangrijk om te weten is dat de huisarts, de tandarts en medicatie niet onder het VPT vallen. Dat geldt ook voor uw woonlasten, die betaalt u zelf.

Indicatie en kosten
Het volledig Pakket Thuis is geschikt als u in aanmerking komt voor langdurig verblijf in een verpleeghuis maar liever zelfstandig blijft wonen. In dat geval kunt u een indicatie aanvragen voor een VPT 4, 5 of 6 via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).Dit kan ook via uw huisarts of wijkverpleegkundige. Op basis van de juiste indicatie worden de kosten vrijwel geheel betaald door de Wet langdurige zorg. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Deel deze pagina: