Ronssehof

Ronssehof Revalidatie Behandelaar Revalidatieruimte Beenprothese Verticaal

Revalidatieteam

Het revalidatieteam bestaat uit een arts, verpleegkundig specialist, zorgmedewerkers en behandelaren. Betrokken behandelaren kunnen zijn: fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker en diëtist.

Onze specialisten

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit revalidatiecoaches, verpleegkundigen en verzorgenden. De revalidatiecoach is één van de zorgmedewerkers die voor de revalidant het eerste aanspreekpunt is. De revalidatiecoach onderhoudt het contact met revalidant en familie en houdt samen met hen in de gaten of het afgesproken behandelplan volledig wordt uitgevoerd, of het nog aansluit bij de situatie van de revalidant of dat er aanpassingen moeten plaatsvinden. Het ontvangen en oefenen van de zorgactiviteiten zijn belangrijke oefenmomenten. Het zorgteam is er op gericht het zelfstandig functioneren zo goed mogelijk te stimuleren. De revalidant wordt geholpen met wat nog niet zelf lukt en oefent dat wat nodig is.

Voedingsassistent

De voedingsassistenten helpen waar nodig rondom alle eet- en drinkmomenten. Zij werken nauw samen met de diëtisten.

Arts en verpleegkundig specialist

De medische zorg binnen de revalidatie wordt geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (SO) in nauwe samenwerking met de verpleegkundig specialist (VS) en/of basisarts. Hierbij wordt de zorg die normaal geleverd wordt door de huisarts, tijdelijk overgenomen. De SO/VS is hoofdbehandelaar en houdt de regie over het multidisciplinaire revalidatieproces, signaleert afwijkingen daarop en onderhoudt waar nodig het contact met de specialist in het ziekenhuis.

Fysiotherapeut

Therapie die wordt gegeven is over het algemeen een combinatie van: individuele oefentherapie, groepstherapie en oefeningen die de revalidant zelfstandig of samen met de mantelzorger op de kamer of afdeling kan doen. De fysiotherapie richt zich op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en voortbewegen in huis en waar mogelijk daarbuiten, rekening houdend met de hulpvraag van de revalidant en het functioneren van voorheen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut richt zich op het veilig en zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten die voor de revalidant van belang zijn in de thuissituatie. Daarnaast is er aandacht voor een goede zit- en lighouding. In eerste instantie wordt uitgegaan van wat iemand nog wel kan en hoe dat ingezet kan worden om het behandeldoel te bereiken. Activiteiten worden geoefend en getraind, zo nodig worden er (tijdelijk) hulpmiddelen ingezet of worden de activiteit of omgeving aangepast zodat het weer mogelijk is om de activiteit uit te voeren. Bij opname wordt gevraagd een woninginventarisatieformulier in te vullen. Aan de hand daarvan wordt met de revalidant en/of de mantelzorger besproken of er aanpassingen of veranderingen in en/of rond de woning nodig zijn. Indien noodzakelijk kan een huisbezoek worden ingepland waarbij de revalidant met de ergotherapeut thuis gaat beoordelen hoe het functioneren in de woning gaat.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker biedt begeleiding bij het verwerken van sociale en psychische problemen die zich tijdens de revalidatie voordoen. Vaak is er sprake van verlies van functie en zelfredzaamheid, hetgeen een enorme impact heeft op het leven van de revalidant en zijn familie en/of mantelzorger. De maatschappelijk werker kan ook een rol spelen bij het aanvragen van een indicatie en voorbereiden van uw ontslag. Tevens kan de maatschappelijk werker adviseren over andere mogelijkheden binnen het maatschappelijke vangnet, denk daarbij aan activiteitencentra, mantelzorgondersteuning of maaltijdvoorziening.

Diëtist

De diëtist is bij iedere revalidant betrokken en bezoekt deze zo nodig. Het is namelijk wetenschappelijk aangetoond dat een goede voedingstoestand het herstel bespoedigt. Daarnaast vraagt het revalideren vaak extra energie. De actuele voedingstoestand wordt in kaart gebracht en de diëtist gaat met de revalidant in gesprek over het behouden of optimaliseren daarvan.

Psycholoog

Indien nodig kan de (GZ) psycholoog ingeschakeld worden om nadere diagnostiek te doen naar het psychische en cognitieve functioneren van een revalidant. De (GZ) psycholoog kan tevens ingeschakeld worden als er vermoedens zijn van (chronische) pijn, vermoeidheid, angsten, somberheid of trauma gerelateerde klachten die van invloed zijn op het revalidatie proces. Naast het diagnosticeren van psychische problematiek en behandelen van revalidanten hebben de psychologen ook een rol in het overdragen van kennis rondom gedrag en psychische klachten aan medewerkers, mantelzorgers en de revalidant. Zij vervullen een rol in het opstellen van adviezen hoe om te gaan met bepaald gedrag.

Logopedist

De logopedist helpt communicatie- en spraakproblemen tijdens de revalidatie te verbeteren. De logopedist doet dit door het oefenen met de revalidant en waar nodig met de mantelzorger. Daarnaast biedt de logopedist ondersteuning en advies bij slikproblemen. Zij werkt daarbij nauw samen met de diëtist om te bepalen in welke vorm (consistentie) vocht en voeding het veiligst kunnen worden aangeboden.

Geestelijk verzorger

Aan Ronssehof revalidatie is een geestelijk verzorger verbonden. Hier kan een beroep op worden gedaan, maar het kan ook zijn dat de geestelijk verzorger op eigen initiatief langskomt. De geestelijk verzorger is er voor iedereen, los van geloof of levensovertuiging.

Zorgpartners gebruikt cookies.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden. U kunt hieronder aangeven welke cookies u wilt accepteren. Wilt u meer informatie hierover, klik dan hier voor ons privacyreglement.

Functioneel
[2]
 • Analytische cookies

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt analytische cookies voor het beheer van webstatistieken. Zo kunnen wij zien hoe vaak de website wordt bezocht en hoe bezoekers de website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij onze website verbeteren. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

 • Inlog cookies

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt inlog cookies zodat eigen medewerkers en geautoriseerde personen veilig kunnen inloggen op de systemen die gekoppeld zijn aan deze website.

Analytisch
[1]
 • Google Analytics

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt analytische cookies voor het beheer van webstatistieken. Zo kunnen wij zien hoe vaak de website wordt bezocht en hoe bezoekers de website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij onze website verbeteren.

Marketing
[1]
 • Facebook

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt marketing cookies. Zo plaatsen wij advertenties op Facebook en Instagram ten behoeve van de arbeidsmarktcommunicatie. Met marketing cookies kunnen externe partijen online advertenties op andere websites afstemmen op uw interesses. Dit gebeurt overigens pas als u deze cookies accepteert.

cookie instellingen aanpassen