Lees voor

Crisis of spoedopname

Een crisisopname kan plaatsvinden bij een crisissituatie thuis. Deze crisissituatie kan verschillende oorzaken hebben. Bij een crisis is de situatie thuis onhoudbaar en is sprake van een gevaar voor de gezondheid van de zorgvrager zelf of zijn / haar omgeving. De opname dient binnen 24 uur plaats te vinden.

Bij spoedopname gaat het om verpleegkundige zorg die u niet thuis kunt krijgen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of als u meer zorg nodig heeft dan de thuiszorg kan bieden. Dan is een spoedopname in een zorginstelling mogelijk. Voor een spoedopname is een indicatie noodzakelijk.

Een crisis- en spoedopname wordt in behandeling genomen door het Regionaal Coördinatiepunt Ouderenzorg (ROC). Dit coördinatiepunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en biedt:

  • Een overzicht van beschikbare bedden voor tijdelijke zorg (ELV en crisis) in de regio Midden-Holland;
  • Wanneer geen bedden beschikbaar zijn, helpt een medewerker van het coördinatiepunt u zoeken naar een externe opnamemogelijkheid;
  • Ondersteuning bij triage;
  • Contact gegevens van zorgaanbieders.

Verwijzen
Verwijzing vindt plaats via ZorgDomein (huisarts) of POINT (ziekenhuis).

Contact
Het telefoonnummer van het Regionaal Coördinatiepunt Ouderenzorg is (0182) 30 24 36; dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Deel deze pagina: