Lees voor

Zorginnovatie op maat: Zorgpartners zet in op domotica

4 mei 2021

Zorgpartners Midden-Holland gelooft dat slimme technologie bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, het welzijn van bewoners en het werkplezier van medewerkers. Daarom maken wij in bijna al onze centra dankbaar gebruik van zorgdomotica die zorgen voor meer comfort en veiligheid bij bewoners. De komende tijd gaan we vaker informatie delen op het gebied van innovatie, waaronder zorgdomotica.

(zorg) Domotica: wat is het?
Domotica wordt niet alleen in de zorg ingezet, maar je vindt het ook in huis terug. Denk bijvoorbeeld aan de slimme thermostaat of de videodeurbel. Kort samengevat is domotica namelijk slimme technologie die de kwaliteit van leven en wonen verhogen. Van zorgdomotica wordt gesproken wanneer de technische toepassingen specifiek worden ingezet voor de ondersteuning van ouderen en hulpbehoevenden. Voorbeelden zijn een alarmknop die een bewoner bij zich draagt, alsook intelligente systemen die waarnemen of de bewoner afwijkt van zijn normale leefroutine. Binnen Zorgpartners wordt voornamelijk gebruik gemaakt van slimme sensoren en leefcirkels.

Slimme sensoren
Op basis van gemaakte afspraken kan een slimme sensor een melding sturen naar de smartphone van medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer een bewoner uit bed stapt, de kamerdeur opent of als er geluid wordt gedetecteerd in de kamer. Medewerkers kunnen op afstand beoordelen of zij in actie moeten komen of niet. Deze slimme sensoren zijn bijvoorbeeld handig tijdens de nachtelijke ronde, omdat medewerkers dan ’s nachts niet onnodig de kamers in hoeven. De sensoren zorgen voor meer veiligheid, maar ook voor meer rust en privacy voor bewoners. Zorgpartners gaat voor persoonsgerichte zorg voor haar bewoners. Of en wanneer domotica wordt ingezet, wordt afgestemd met bewoners en hun mantelzorgers. Samen met een multidisciplinair team wordt gekeken wat de wensen, behoeften en mogelijkheden zijn.

Leefcirkels
Leefcirkels worden met name ingezet bij centra die zorg bieden aan mensen met dementie. Bewoners dragen een polsband waarop individueel ingesteld staat tot welke zones zij toegang hebben. De scanners bij de deuren signaleren dit en zorgen ervoor dat deuren open gaan wanneer de zone betreden mag worden en gesloten blijven wanneer dit niet het geval is. Door deze leefcirkels hebben bewoners meer bewegings- en belevingsvrijheid. Uit intern onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de familie het gebruik van de leefcirkels als positief ervaart en ziet dat de kwaliteit van leven van hun naaste daardoor wordt vergroot.

Zorgpartners kijkt continu naar de laatste technologische ontwikkelingen die medewerkers ondersteunen in hun werk en bewoners in hun dagelijks leven. Het Zorgkantoor stimuleert de inzet van nieuwe technologieën en innovaties. Met hun financiële ondersteuning kan Zorgpartners zich blijven ontwikkelen en de best mogelijke zorg aan bewoners en cliënten leveren.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de innovaties binnen Zorgpartners op deze pagina.

 

Deel deze pagina: