Lees voor

Cliëntenraad Thuiszorg

De Cliëntenraad van de Thuiszorg behartigt de belangen van de cliënten van de thuiszorg van Zorgpartners Midden-Holland. De Cliëntenraad overlegt met de directeur en denkt mee over zaken die van belang zijn voor de cliënten.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit bewoners of vertegenwoordigers van cliënten van de Thuiszorg. Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit de volgende personen:

  • Dhr. C.D.P. Thieme (secretaris)
  • Mevr. S. van Dijk
  • Dhr. H. Soutendijk

Bevoegdheden van de Cliëntenraad
De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad denkt mee over beleidszaken en adviseert gevraagd en ongevraagd het management over onder andere het beleid op het gebied van onder andere privacy, veiligheid, zorgaanbod en benoemingen. Daarnaast kan de Cliëntenraad zelf initiatieven nemen.

Vergaderingen
De Cliëntenraad vergadert maandelijks. Daarnaast sluit de directeur regelmatig aan.  

Openstaande vacature
De cliëntenraad van de thuiszorg van Zorgpartners Midden-Holland is op zoek naar nieuwe leden.

Contact
Wilt u contact met de Cliëntenraad van Thuiszorg Zorgpartners? Neem dan contact op met de cliëntenraad ondersteuner van de Cliëntenraad Thuiszorg, Mevr. X. van der Kruk- Ras; xandra.vanderkruk@zorgpartners.nl.  

Deel deze pagina: