Lees voor

revalidatie

test

Veelgestelde vragen over revalidatie

 • Hoe kom ik aanmerking voor revalidatie vanuit het ziekenhuis?

  Uw opname wordt geregeld via het ziekenhuis waar u verblijft nadat specialist in het ziekenhuis dit advies hebben gegeven. Het ziekenhuis meldt u aan bij het revalidatiecentrum.

 • Kan er rechtstreeks op de wachtlijst van het revalidatiecentrum geplaatst worden?

  Nee, dat kan niet. Plaatsingen in het revalidatiecentrum verlopen altijd via het ziekenhuis. U kunt wel uw voorkeur doorgeven in het ziekenhuis. Het ziekenhuis regelt de verdere opname in overleg met Zorgpartners.

 • Wat neem ik mee wanneer ik kom revalideren?

  De kamers in ons revalidatiecentrum zijn ingericht en bedoeld om tijdelijk te verblijven. U neemt dus alleen de noodzakelijke spullen mee: Toiletartikelen Kleding voor overdag (bij voorkeur makkelijk zittende kleding) Jas voor als we met therapie naar buiten gaan (bij voorkeur geen lange jas maar een jack) Nachtkleding (bij voorkeur ook een badjas) Pantoffels of slippers zonder een gladde zool Schoenen die goed passen en die u makkelijk aantrekt (klein dameshakje mag, bij voorkeur schoenen met veters of klittenband) Voldoende ondergoed (er is geen mogelijkheid om in ons revalidatiecentrum te wassen, dit zal door uw familie verzorgd moeten worden. Wellicht is het noodzakelijk om wat extra ondergoed aan te schaffen) Stomamateriaal als u dat thuis ook gebruikt Ook hebben wij van u nodig: • Uw bewijs van ziektekostenverzekering • Uw legitimatiebewijs (geen kopie) • Een kopie van uw medicijnenregistratie van uw eigen apotheek Vanuit het ziekenhuis krijgt u mee: • Medicatie voor minimaal 24 uur; bij opname in het weekend voor minimaal 72 uur • (Para)medische en verpleegkundige

 • Hoe wordt revalidatie bekostigd?

  Revalidatie wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet. Wilt u meer informatie over de vergoedingen van geriatrische revalidatie binnen uw zorgverzekeringspakket? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Kan ik ook revalideren vanuit de thuissituatie na bijvoorbeeld een val op straat?

  Ja. Dat verloopt via de huisarts. In samenwerking met de poli geriatrie van het Groene Hart Ziekenhuis en specialist ouderengeneeskunde van Zorgpartners kan dit worden bepaald. Opname vanaf de spoedeisende hulp behoort ook tot de mogelijkheden.

 • Kan een cliënt met een advies voor revalidatie, maar die vanuit het ziekenhuis naar huis is gegaan, alsnog worden opgenomen in het revalidatiecentrum?

  Wanneer een cliënt vanuit het ziekenhuis het advies voor revalidatie heeft gekregen, maar toch naar huis is gegaan, dan kan binnen 7 dagen alsnog een opname in het revalidatiecentrum plaatsvinden. Dit verloopt via uw huisarts.

 • Hoe lang duurt een revalidatietraject?

  Een revalidatie traject is een kortdurende opname. De duur van een traject verschilt per persoon omdat er gewerkt wordt met individuele revalidatieprogramma's. Bij de intake wordt u over het verloop hierover verder geïnformeerd.

 • Wat is er mogelijk als na het revalidatietraject blijkt dat naar huis gaan niet meer kan?

  Tijdens het revalidatietraject wordt gekeken of terugkeer naar huis haalbaar is en welke aanpassingen er mogelijk gedaan moeten worden. Misschien moet er thuiszorg worden geregeld of zijn er aanpassingen in de woning nodig. Als naar huis gaan niet meer kan, dan zal gekeken worden of tijdelijke of blijvende plaatsing in een van de centra van Zorgpartners of daarbuiten mogelijk is.

 • Werken meerdere disciplines met elkaar samen in een revalidatietraject?

  In onze gespecialiseerde multidisciplinaire teams werken verschillende specialisten samen zoals artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijke verzorgers, maatschappelijk werkers en psychologen. Op basis van uw behandelplan ondersteunen zij u zodat u weer zelfstandig kunt functioneren. Een verplegend en verzorgend team draagt zorg voor de dagelijkse verzorging en begeleiding.

 • Kan revalidatie plaatsvinden als er sprake van dementie?

  Binnen Zorgpartners hebben wij een speciale afdeling in Ronssehof revalidatiecentrum voor mensen met dementie die moeten revalideren.

 • Wat voor kleding en schoeisel zijn er nodig bij revalidatie?

  Omdat revalidatie erop gericht is dat u thuis weer zelfstandig kunt functioneren is het belangrijk te revalideren in de kleding die gewoon bent thuis te dragen. Naast uw eigen kleding zijn stevige schoenen belangrijk.

 • Zijn er contacten met schoenmakers en orthopedisch instrumentmakers?

  Er is intensieve samenwerking met verschillende orthopedisch schoenmakers en instrumentmakers. Zij hebben regelmatig overleg met revalidatieartsen. Zo kunnen wij uw revalidatie zo optimaal mogelijk laten verlopen.

 • Wat wordt er van een revalidant verwacht?

  Revalideren is een intensief traject waarbij u zelf doet wat kan. Er wordt grote inspanning van u verwacht, waarbij wij u vanuit onze expertise begeleiden en ondersteunen. Wij verwachten van u dat u de adviezen en instructies van onze behandelaren zoveel mogelijk ook zelf in de praktijk brengt op de afdeling. Dit zijn naast de behandeling aanvullende trainingsmomenten voor u.

 • Wie betaalt de taxikosten vanuit het ziekenhuis naar Ronssehof revalidatiecentrum?

  Deze kosten betaalt u zelf. Houd er rekening mee dat er in Ronssehof revalidatiecentrum geen pinautomaat aanwezig is. U kunt de gemaakte kosten vaak declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Wie kan de aanpassingen regelen die gedaan moeten worden in een woning bij thuiskomst?

  Bij de start van het revalidatietraject wordt naar de thuissituatie gekeken in samenwerking met ergotherapeut en maatschappelijk werker. Als er sprake is van aanpassingen dan zijn de cliënt en familie zelf verantwoordelijk voor acties richting de gemeente voor de aanvraag van aanpassingen via de Wmo.

 • Hoe kan ik hulpmiddelen aanvragen?

  Dit kunt u via de gemeente waar u woont aanvragen. De procedures verschillen per gemeente.

 • Hoe worden woningaanpassingen thuis geregeld?

  Als tijdens uw revalidatietraject blijkt dat er aanpassingen in uw woning nodig zijn, dan wordt samen met de ergotherapeut bekeken wat er nodig is om uw thuissituatie te verbeteren.

 • Hoe worden woningaanpassingen vergoed?

  U kunt via de wmo woningaanpassingen aanvragen. U betaalt zelf een eigen bijdrage. De ergotherapeut kan u helpen bij de aanvraag. Afhankelijk van uw situatie kunt u overwegen kleine aanpassingen zelf te doen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een rolstoel?

  U komt voor een rolstoel in aanmerking als u deze vaak nodig heeft. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een scootmobiel?

  Een scootmobiel kunt u aanvragen via de wmo. Hiervoor betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Regelmatig is het gemakkelijker om er zelf een aan te schaffen.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie van een beroerte

 • Wanneer is er sprake van een herseninfarct?

  In 80 % van de gevallen betreft de beroerte een herseninfarct, waarbij een bloedvat in de hersenen langere tijd is afgesloten.

 • Wanneer is er sprake van een TIA?

  Bij een beroerte is een bloedvat in de hersenen voor langere tijd afgesloten. Wanneer er sprake is van een kortdurende afsluiting (maximaal 24 uur) wordt dit een TIA genoemd.

 • Wanneer is er sprake van een hersenbloeding?

  Bij een beroerte is een bloedvat in de hersenen voor langere tijd afgesloten. In 20 % van de gevallen is er sprake van een scheurtje in een bloedvat, waardoor een hersenbloeding ontstaat.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie na een heup/knie operatie

 • Waarom mag ik de heup de eerste 6 weken niet buigen?

  Bij de operatie is het gewrichtskapsel opengemaakt en ook de spieren die de gewrichtsdelen bij elkaar houden zijn opzij gelegd om de operatie mogelijk te maken. Het gewrichtskapsel en de spieren hebben tijd nodig om te herstellen. Daarom moet de eerste 6 weken na de operatie worden voorkomen dat de heupkom uit de kom schiet.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie bij Parkinson

 • Wat is dopamine?

  Dopamine is een stof die een rol speelt bij het doorgeven van signalen tussen zenuwcellen. Dopamine wordt geproduceerd door hersencellen in de dieper gelegen delen van de hersenen in de substantia nigra. Bij de ziekte van Parkinson sterven deze hersencellen af, waardoor een tekort aan dopamine ontstaat. Door dit tekort wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt. Als gevolg hiervan wordt de ziekte van Parkinson gekenmerkt door aantasting van het bewegingsapparaat.

test

Veelgestelde vragen over revalidatie bij een amputatie

 • Wat is oedeem?

  Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in een bepaald lichaamsdeel. Door het vasthouden van vocht zwelt het lichaamsdeel op. Enkele plaatsen waar oedeem vaak ontstaat zijn de voeten, enkels, benen, de buik en de longen.

test

Veelgestelde vragen over revalideren in Ronssehof revalidatiecentrum

Deel deze pagina: