Lees voor

kortdurende opname

test

Veelgestelde vragen over kortdurende opname

 • Wat is een kortdurende opname?

  Een kortdurende opname is een tijdelijke opname wanneer een patiënt nog niet naar huis terug kan. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Ook is het mogelijk om tijdelijk de dagelijkse zorg van een mantelzorger door ons over te laten nemen. Daarnaast is het ook mogelijk op tijdelijk opgenomen te worden als er sprake is van een tijdelijke terugval bij ziekte of als er thuis een situatie ontstaat die door een tijdelijke opname opgelost kan worden. Dit gebeurt vaak op verzoek van de huisarts. Ook kunt u gebruikmaken van een van de hotelkamers. In dat geval betaalt u de kosten zelf.

 • Hoe regel ik een kortdurende opname?

  Na een verblijf in het ziekenhuis kan het zijn dat u nog niet terug kan keren naar de thuissituatie. In dat geval zal het ziekenhuis een tijdelijke opname voor u regelen. Als een partner op vakantie wil, of gepland moet worden opgenomen, kunt u contact opnemen met de klantconsulenten om de beschikbaarheid voor respijtzorg-verblijf te bespreken. Als een partner ongepland uitvalt, kan een logeerplek via de huisarts worden aangevraagd. De klantconsulenten van Zorgpartners kunnen advies geven over een passende indicatie. 

 • Wat heb ik nodig voor een kortdurende opname?

  Voor een tijdelijke opname op basis van respijtzorg kan een aanvraag voor respijtzorg worden ingediend bij het WMO-loket van de gemeente. Een kortdurende opname kan ook plaatsvinden op basis van een Wlz-indicatie. De klantconsulenten van Zorgpartners kunnen advies geven over een passende indicatie.

 • Hoe lang kan een kortdurende opname duren?

  De duur een tijdelijke opname op basis van respijtzorg wordt in overleg met de gemeente afgesproken.

 • Hoe wordt een kortdurende opname vergoed?

  Er zijn meerdere mogelijkheden. Wanneer u een CIZ indicatie heeft, dan wordt het verblijf vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage die u afhankelijk van uw inkomen betaalt. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CAK. Heeft u een indicatie via de Wmo, dan betaalt u ook een eigen bijdrage.

Deel deze pagina: