Lees voor

Conferentie: 'Een nieuw samenspel!'

Dinsdag 23 januari van 19.00 - 21.30 uur in Prinsenhof, De Garenspinnerij.

Deze conferentie is bedoeld voor medewerkers die in contact staan met bewoners of cliënten en hun naasten, leidinggevenden, beleidsondersteuners én familieleden en naasten van bewoners of cliënten die mantelzorger zijn.

Samenspel

De aandacht die mantelzorgparticipatie de afgelopen anderhalf jaar bij Zorgpartners heeft gehad, werpt veel vruchten af. In toenemende mate worden bewoners geholpen hun eigen leven te leiden door intensief samenspel tussen de medewerkers, vrijwilligers én mantelzorgers. Daarvoor bepaalde elk centrum hoe het de mantelzorgparticipatie binnen de organisatie implementeerde en borgde.

Programma

Nieuwsgierig naar hun ervaringen? Naar de successen die er werden geboekt en daarbij de mogelijkheid bieden tot nadere verdieping? Na de opening van Margot van der Starre, voorzitter Raad van Bestuur, is er volop gelegenheid om die met elkaar te delen en verder uit te diepen. Verschillende interessante gastsprekers en twee inspirerende workshoprondes rond de mantelzorgparticipatie geven je eveneens nieuwe inzichten.

Bekijk hieronder het programma en meld je aan!

18.30 tot 19.00 uur Inloop, met koffie en thee 19.30 uur Workshops*: start ronde 1
19.00 uur Welkom door dagvoorzitter (incl. introductiefilm) 20.15 tot 20.30 uur Pauze
19.05 uur Opening door M. v.d Starre, voorzitter Raad van Bestuur 20.30 uur Workshops*: start ronde 2
19.15 uur Inleiding door Cora Postema, vanuit “Sprekende Mantelzorgers” 21.15 uur Ludieke Afsluiting / Uitsmijter door de dagvoorzitter.
Aansluitend hapje en drankje.

*Op het inschrijfformulier kun je per ronde aangeven welke workshop je wilt volgen. Hieronder worden de verschillende workshops beschreven.

Beschrijvingen workshops
Workshop 1: Leven doe je samen

Doelstelling: Kennismaken met de mantelzorger en bestaande beelden van mantelzorgers. Opening met een authentiek verhaal van een mantelzorger, aansluitend met elkaar 4 rollen bespreken van mantelzorg en wat kan en mag. 

Doelgroep: Medewerkers, familie en naasten.

Door: Mevr. N. van Keekem.

Workshop 2: Samenwerking mantelzorgers en medewerkers in de zorg: een kwestie van vertrouwen?!

Doelstelling: Inzicht geven in het belang van wederzijds vertrouwen voor participatie. Een interactieve workshop over het belang van het bouwen aan een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen naaste(n), familie en medewerkers, de verschillen in draagkracht en draaglast bij mantelzorgers en de kracht van wederzijdse investeringen.

Doelgroep: Medewerkers, familie en naasten.

Door: Mevr. M. Versteegh, geestelijk verzorger. 

Workshop 3: Samen werken aan samenwerken

Doelstelling: Met elkaar, familie, naasten en medewerkers in gesprek gaan hoe we de samenwerking in de zorg voor de ander kunnen versterken. Eigen regie, gelijkwaardigheid, respect voor grenzen, het zijn herkenbare en belangrijke thema's, zeker in de zorg voor een ander. Net als bijvoorbeeld richtlijnen, verplichtingen en tijd. Belangen, taken en emotie geven wrijving in samenwerking. Hoe zorgen we er samen voor dat deze wrijving juist glans kan geven aan de samenwerking rondom degene die onze zorg nodig heeft? We bekijken ervaringen vanuit ieders eigen perspectief. En ontdekken samen hoe we met en voor elkaar kunnen samenwerken in de zorg voor die ander.

Doelgroep: Medewerkers, familie en naasten.

Door: Mevr. E. de Quay vanuit “Sprekende Mantelzorgers” 

Workshop 4: Veranderingen in regie en zeggenschap over zorg, uitdagingen voor leidinggevenden

Doelstelling: Gezamenlijk zoeken naar antwoorden op de vragen: welke ontwikkelingen we zien en wensen in de rolopvattingen  van cliënten en hun vertegenwoordigers, mantelzorgers en medewerkers als het gaat om regie en zeggenschap over zorg? wat dit betekent voor de taakinvulling van leidinggevenden? In een korte inleiding worden een aantal ontwikkelingen geschetst die we zien en wensen, rond zeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers en zorg en steun van medewerkers en naasten. Aan de hand hiervan wordt op interactieve wijze naar antwoorden gezocht op de vragen die er zijn. 

Doelgroep: Leidinggevenden en coördinatoren 

Door: Dhr. N. Heinsbroek, voorzitter Centrale Cliëntenraad en Dhr. H. ten Cate, senior beleidsadviseur Zorgpartners Midden Holland 

Workshop 5 Palet Welzijn: diensten en ondersteuning

Doelstelling: Palet Welzijn biedt in diverse gemeenten diensten aan die ondersteunend zijn aan mantelzorgers en medewerkers van zorginstellingen en de thuiszorg. In deze workshop wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden die Palet Welzijn biedt. Dit kan informatievoorziening betreffen, maar ook scholing of begeleiding en intervisie.

Doelgroep: Medewerkers, familie en naasten.

Door: Mevr. L. Hendriks van Palet Welzijn uit Gouda.  

Workshop 6: Mantelzorg Online!

Doelstelling: Kennismaking met de mogelijkheden van digitale communicatiemiddelen. Over digitale communicatie en het sociale netwerk van de bewoner.Diverse vormen van digitale middelen en platforms komen aan de orde, welke verschillen er zijn en welk doel ze dienen, zoals Facebook, familieapps (ook in relatie tot ecogram). Speciale aandacht voor Familienet. Er wordt informatie verstrekt m.b.t. aandachtspunten als privacy, datalekken.

Doelgroep: Familie, naasten en Medewerkers

Door: Dhr. H. Mostert, Vilans

Klik hier om je direct in te schrijven voor de conferentie.

 

Deel deze pagina: