Lees voor

Ontwikkelingen in de ouderenzorg

Met haar sterke positie in de ouderenzorg binnen de regio neemt Zorgpartners haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan ketenzorg en de integrale benadering en aanpak van klantvragen.

Minister Bruins op werkbezoek bij Gedeelde Zorg
Onder de noemer “Gedeelde Zorg” hebben zorgorganisaties en gemeenten een gezamenlijke visie op zorg en welzijn ontwikkeld. Deze vormt het vertrekpunt voor een duurzame inrichting van zorg en welzijn in de regio Midden-Holland. De gezamenlijke aanpak is de aanleiding voor een werkbezoek van Minister Bruins aan betrokken partijen. Op 18 november 2019 liet de minister zich in het Huis van de Stad van Gouda bijpraten over de visie, de aanpak en de knelpunten van Gedeelde Zorg. Bruins: “Zorg en openbaar bestuur moeten veel dichter bij elkaar opereren, mooi om te zien dat dit in deze regio al zo goed tot stand komt.   

Klik hier om verder te lezen.

Gedeelde Zorg

Symposium Ouderenzorg in Gouwestein groot succes
Donderdag 17 oktober vond in Gouwestein het Symposium 'Ouderenzorg' plaats. Een geslaagd evenement dat om uiteenlopende redenen zeer in de smaak viel bij ongeveer 140 deelnemers waaronder huisartsen, assistenten, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en transfer- en wijkverpleegkundigen uit de regio Midden-Holland. Voor de organisatie waren Meddiis, het Groene Hart Ziekenhuis en Zorgpartners Midden-Holland verantwoordelijk.

Klik hier om verder te lezen.

Symposium Ouderenzorg Gouwestein

Margot van der Starre spreekt namens regiegroep toekomstvisie Gouda
Margot van der Starre, voorzitter Raad van Bestuur van Zorgpartners, licht de rol van de regiegroep toe bij de totstandkoming van de toekomstvisie van Gouda. Van der Starre heeft zich sterk gemaakt voor de zorg in Gouda en in de regio Midden-Holland.

Klik hier om verder te lezen.

Slotbijeenkomst toekomstvisie

Clémence Ross in Gouda voor mantel- en respijtzorg
Clemence Ross was te gast bij De Hanepraij in Gouda bij een inspiratiebijeenkomst over respijtzorg. De avond was georganiseerd door Zorgpartners Midden-Holland, Palet Welzijn en CDA Gouda. Ross is landelijk aanjager als het gaat om het versterken van mantel- en respijtzorg in opdracht van Minister Hugo de Jonge. Ruim 30 mensen namen deel aan deze inspiratieavond.

Klik hier om verder te lezen.

Met ketenpartners rond de tafel
Op uitnodiging van de Raad van Bestuur namen vertegenwoordigers uit de regionale woon-, zorg- en welzijnssector onlangs deel aan het rond-de-tafeldiner van Zorgpartners Midden-Holland.

Klik hier om verder te lezen.

Deel deze pagina: