Lees voor

Ontwikkelingen in de ouderenzorg

Met haar sterke positie in de ouderenzorg binnen de regio neemt Zorgpartners haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan ketenzorg en de integrale benadering en aanpak van klantvragen.

Margot van der Starre spreekt namens regiegroep toekomstvisie Gouda

Margot van der Starre, voorzitter Raad van Bestuur van Zorgpartners, licht de rol van de regiegroep toe bij de totstandkoming van de toekomstvisie van Gouda. Van der Starre heeft zich sterk gemaakt voor de zorg in Gouda en in de regio Midden-Holland.  

Klik hier om verder te lezen.

Clémence Ross in Gouda voor mantel- en respijtzorg

Clemence Ross was te gast bij De Hanepraij in Gouda bij een inspiratiebijeenkomst over respijtzorg. De avond was georganiseerd door Zorgpartners Midden-Holland, Palet Welzijn en CDA Gouda. Ross is landelijk aanjager als het gaat om het versterken van mantel- en respijtzorg in opdracht van Minister Hugo de Jonge. Ruim 30 mensen namen deel aan deze inspiratieavond.

Klik hier om verder te lezen.

Met ketenpartners rond de tafel

Op uitnodiging van de Raad van Bestuur namen vertegenwoordigers uit de regionale woon-, zorg- en welzijnssector onlangs deel aan het rond-de-tafeldiner van Zorgpartners Midden-Holland.

Klik hier om verder te lezen. 

Deel deze pagina: