Lees voor

Zorgpartners zet in op duurzaamheid met Green Deal Zorg 2.0

31 december 2018

Duurzaamheid is een begrip waar je niet omheen kunt. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers als het aankomt op energie, water, voedsel en grondstoffen. Om verduurzaming in de zorg te verbeteren, nemen 150 partijen zoals ministeries, gemeenten en zorginstellingen deel aan de Green Deal Zorg 2.0. Zorgpartners is trots daar één van te zijn.

Binnen Zorgpartners houden Cees van Treijen en George Muller, projectmanagers Duurzaamheid, zich intensief bezig met alle vraagstukken rondom dit thema. Cees: “Bij duurzaamheid draait het niet alleen om behoud van de planeet maar ook om betere kwaliteit van leven en werken. Daar hebben we de afgelopen tijd hard aan gewerkt. We zijn begonnen met de stappen die meteen voordeel opleverden. Denk aan het gebruik van LED verlichting en water besparende kranen, minder verpakkingsmateriaal en meer digitaal werken, dubbelzijdig of zwart/wit printen waardoor het papier- en inktgebruik wordt verminderd.”

Naast de mondiale kant wordt er ook gekeken naar de menselijke kant van duurzaamheid. George: “We maken dankzij verbeterde en nieuwe technieken het werk voor onze medewerkers minder belastend terwijl onze cliënten meer comfort ervaren. Daartoe zijn we bijvoorbeeld gestart met innovatief incontinentie materiaal. Dit materiaal signaleert vocht en geeft het zorgpersoneel een seintje waardoor zij sneller actie ondernemen en geen onnodige controles uitvoeren. Bijkomend voordeel is de vermindering van extra afval. Andere voorbeelden zijn het gebruik van biodynamisch licht, een op daglicht lijkend kunstlicht dat kan worden gedimd en waarvan de kleur kan worden aangepast, en de inzet van domotica waardoor cliënten meer bewegingsvrijheid en privacy hebben.”

Door deelname aan Green Deal Zorg 2.0 zet Zorgpartners een volgende grote stap in de goede en duurzame richting. Aan de hand van de ‘Milieuthermometer Zorg in kader van Duurzaamheid’ worden in en rond de vestigingen van Zorgpartners maatregelen genomen om de hierin beschreven doelstellingen te behalen. George: “Door de Green Deal Zorg 2.0 ontstaat meer structuur en daardoor beter inzicht in de te nemen stappen om in de komende jaren aan alle eisen op het gebied van milieuzorg te voldoen. Kennis en ervaring worden gedeeld en verbeteringen gestimuleerd. Daarnaast vinden we het belangrijk om op dit vlak samen te werken met partners in de regio zoals andere zorginstellingen, gemeenten en de omgevingsdienst.”

Met veel enthousiasme is de afgelopen periode in de Goudse centra Gouwestein, De Hanepraij en Prinsenhof gewerkt aan het behalen van de eerste vereiste doelstellingen. In november wordt duidelijk of deze locaties daarin zijn geslaagd, als eerste van alle vestigingen een bronzen certificaat ontvangen en dus doorgaan voor ‘zilver’. Andere locaties zullen spoedig volgen zodat Zorgpartners ook op het gebied van duurzaamheid partner voor mens en milieu is.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.

Foto: Cees links, George rechts.

Deel deze pagina: