Lees voor

Zorgpartners kijkt samen met gemeente Gouda naar toekomstvisie van de stad

28 november 2018

Hoe ziet Gouda er over meer dan tien jaar uit en welke onderwerpen zijn daarin belangrijk? Dit zijn enkele vragen die centraal staan bij het vormen van de toekomstvisie van Gouda in 2030. Deze visie wordt niet alleen opgesteld door de gemeente zelf, maar ook door een regiegroep. Deze regiegroep bestaat uit allerlei mensen met verschillende achtergronden die als inwoner of vanuit hun professie iets met Gouda hebben. Zorgpartners neemt deel aan deze regiegroep met oog op de ouderen(zorg).

De toekomstvisie heeft als doel richting te geven aan het college. Het geeft antwoord op vragen over de opgaven waarmee de stad op langere termijn te maken krijgt zoals duurzaamheid, vitaliteit, en aantrekkelijkheid. Uit de toekomstvisie volgt een agenda voor de komende jaren.

Om tot de toekomstvisie te komen, worden vier stappen doorlopen:

  1.        Verkenning van het verleden, heden en toekomst van de stad.
  2.        Samen met de regiegroep toekomstscenario’s maken.
  3.        Scenario’s voorleggen aan de inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen van de stad.
  4.        Het maken en presenteren van het toekomstbeeld van Gouda.  

Op donderdag 22 november 2018 kwam de regiegroep bijeen bij Zorgpartners aan de Ronsseweg in Gouda. De avond werd begeleid door burgemeester Milo Schoenmaker. In een brainstormsessie werkten alle vertegenwoordigers van verschillende disciplines enthousiast aan de toekomstscenario’s. Tijdens de volgende stap in het proces worden deze toekomstscenario’s voorgedragen aan de inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen en mogen zij hun mening geven en hun stem uitbrengen. Eind maart 2019 hoopt de gemeente de definitieve toekomstvisie van Gouda te kunnen presenteren.

Deel deze pagina: