Lees voor

Wijziging zorgovereenkomst en Algemene Voorwaarden

28 januari 2019

placeholder1.jpg

Onlangs heeft Zorgpartners Midden-Holland een aantal onderdelen uit de zorgovereenkomst en bijbehorende Algemene Voorwaarden aangepast ten behoeve van alle cliënten. De aanleiding tot deze wijzigingen is de in 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede de gewijzigde algemene voorwaarden die Actiz ten behoeve van cliënten van verpleging, verzorging en thuiszorg heeft doorgevoerd. Zorgpartners Midden-Holland is lid van Actiz en past dientengevolge de gewijzigde algemene voorwaarden toe in de zorgovereenkomst met cliënten. Deze wijzigingen zijn tevens door de Centrale Cliëntenraad van Zorgpartners Midden-Holland geaccordeerd. De wijzigingen zijn door Actiz per 1 oktober 2018 van toepassing verklaard op de bestaande zorgovereenkomst met alle cliënten. U hoeft als cliënt dus niets te doen om de gewijzigde Algemene Voorwaarden te bekrachtigen.

BOPZ-cliënten
Voor Bopz-clienten is de module Bopz van Actiz niet meer van toepassing per 1 oktober 2018. De gedachte die Actiz hierachter heeft, is dat met de cliënt die op basis van een rechterlijke machtiging (gedwongen opname) of artikel 60- procedure (geen bereidheid, geen bezwaar) is opgenomen, per definitie geen overeenkomst tot stand komt. Om die reden kunnen dan ook geen Algemene Voorwaarden tot stand komen of van toepassing zijn.

Dit houdt concreet voor de Bopz-cliënt in dat hij/zij in beginsel niet gebonden is aan de Algemene Voorwaarden. Echter, op grond van de Bopz kan de zorgaanbieder wel algemene zaken met betrekking tot het wonen en de omgang met elkaar regelen voor de Bopz-cliënt. Deze woonregels, zoals bijvoorbeeld de onderhoud van de kamer, wat er gebeurt bij overlijden of vertrek, zijn van toepassing voor Bopz-cliënten en staan bijvoorbeeld in artikel 19 en 22 e.v. in de Algemene Voorwaarden. Zorgpartners Midden-Holland kiest er overigens bewust voor om de artikelen 13 en 14 (m.b.t. informatie Bopz) in de algemene voorwaarden te laten staan, omdat deze de wettelijke rechten van Bopz-cliënten beschrijven.

Wijzigingen
Wij vinden het belangrijk om onze cliënten zorgvuldig te informeren over de wijzigingen in de zorgovereenkomst en Algemene Voorwaarden. Onderaan dit bericht vindt u een bijlage met een overzicht van de wijzigingen die voor alle cliënten gelden (uitgezonderd Bopz-cliënten). Over het algemeen zijn de wijzigingen met name gelegen in het duidelijker en explicieter beschrijven van rechten en plichten, alsmede het verwerken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij hebben onze cliënten of hun naasten geïnformeerd middels een brief. Uit milieubesparende overwegingen hebben wij de aangepaste zorgovereenkomst en Algemene Voorwaarden niet per post meegestuurd, maar beschikbaar gesteld op www.zorgpartners.nl/over-zorgpartners/praktische-informatie. Als u niet wilt instemmen met deze digitale beschikbaarstelling van de zorgovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, dan heeft u recht op een papieren versie. Neem hiervoor contact op met het Klantenservicecentrum.

De informatie die u in dit bericht leest, kan complex voor u zijn en vragen bij u oproepen. Als u praktische vragen hebt over de aangepaste zorgovereenkomst en algemene voorwaarden, kunt u terecht bij het Klantenservicecentrum van Zorgpartners Midden-Holland via telefoonnummer 0182-723 723 of e-mailadres klantcontact@zorgpartners.nl.

- Algemene Voorwaarden Zorgpartners Midden-Holland - Zorg met en zonder verblijf
- Overzicht wijzigingen zorgovereenkomst en Algemene Voorwaarden 

Deel deze pagina:
Zorgpartners gebruikt cookies.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden. U kunt hieronder aangeven welke cookies u wilt accepteren. Wilt u meer informatie hierover, klik dan hier voor ons privacyreglement.

cookie instellingen aanpassen