Lees voor

Toelichting COVID-19 bij Zorgpartners

30 juni 2020

De afgelopen maanden zijn voor velen een intensieve en emotionele periode geweest. Het coronavirus heeft een grote impact gehad op ons allen. Bij een aantal van onze centra zijn besmettingen geweest. Bewoners en hun naasten moesten lange tijd op afstand met elkaar mee leven. Daarnaast heeft de afgelopen periode enorm veel inspanningen gevraagd van onze medewerkers. Wij zijn trots op onze medewerkers die een enorme flexibiliteit en veerkracht hebben getoond en nog steeds tonen. Op dit moment is het coronavirus op al onze locaties uitgedoofd.

Toelichting
De afgelopen periode hebben wij vragen gekregen over beschermingsmiddelen, testen en cijfers, graag geven wij u hieronder een toelichting.

Beschermingsmiddelen
Vanaf het begin had Zorgpartners voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen. Zorgpartners is dankbaar dat veel ondernemers hun materialen ter beschikking hebben gesteld. Dit maakte het mogelijk dat wij in de beginfase iedereen konden voorzien. Daarna is Zorgpartners zelf gaan bestellen. Er zijn geen tekorten geweest en er heeft geen enkele medewerker onbeschermd moeten werken.

Testen
Vanaf 23 maart heeft Zorgpartners in samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis en een laboratorium in Delft, kunnen testen. Dat hebben we dan ook veel gedaan. Zorgpartners heeft bewoners en medewerkers al bij lichte symptomen getest. Dat is belangrijk, want oudere mensen vertonen vaak veel minder symptomen. Soms hebben ouderen bijvoorbeeld helemaal geen koorts.

Coronacijfers
Vanuit de privacywetgeving meldt Zorgpartners niet per verpleeghuis cijfers over besmetting en sterfte, omdat gegevens niet herleidbaar mogen zijn. Stichtingsbreed bedient Zorgpartners ruim 1.300 intramurale cliënten. Bij onze cliënten hebben wij, van begin maart tot en met eind mei 2020, 566 COVID-19 testen afgenomen. Daaruit kwamen 154 positieve testuitslagen. In sommige gevallen zijn cliënten meerdere keren hertest, voordat zij COVID-vrij konden worden verklaard. Als we kijken naar unieke cliënten met een geconstateerde  COVID-19 besmetting betreft het in totaal 134 cliënten. Van cliënten waarbij COVID-19 is vastgesteld, zijn van begin maart tot aan eind mei 46 cliënten overleden.

Coronacijfers in CBS perspectief
Nu het virus is uitgedoofd binnen Zorgpartners, is het ook mogelijk om de cijfers in een context te plaatsen. Een veel gebruikte vergelijking is die van de zogenaamde “oversterfte”. Daarmee wordt duidelijk of er in een bepaalde periode meer bewoners dan anders gemiddeld genomen overlijden. Eventuele verschillen kunnen gerelateerd worden aan overlijden door de combinatie van onderliggend lijden met een coronabesmetting.

Het CBS heeft het sterftepercentage bij de leeftijdscategorie 75- tot 90-jarigen over de weken van 11 tot en met 19 in kaart gebracht. De sterfte in deze leeftijdsgroep lag landelijk gemiddeld 42 procent hoger (zie website CBS). Over dezelfde periode bedraagt de oversterfte van Zorgpartners 36%.

Herdenken
Wij betreuren het overlijden van bewoners die zijn gestorven als gevolg van de combinatie van de corona-infectie en hun eerder al zeer kwetsbare gezondheidssituatie. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere cliënten die de afgelopen maanden zijn overleden. Het is heel zwaar om onder deze omstandigheden afscheid te moeten nemen van een dierbare. Na deze coronaperiode zullen wij op passende wijze invulling geven aan de herdenking van onze bewoners.

Onverminderde inzet
Het coronavirus is nu uitgedoofd binnen Zorgpartners Midden-Holland. We kunnen niet genoeg benadrukken welke rol onze medewerkers daarin hebben gespeeld. Wij zijn hen daar erg dankbaar voor. Het indammen van het virus zorgt er voor dat het bezoek aan onze bewoners weer op gang is gekomen. Heel erg fijn voor de bewoners en niet in de laatste plaats voor hun familie en naasten.

Echter, het virus is niet weg. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst weer een besmetting plaats zal vinden. Wij blijven ons onverminderd inzetten om onze kwetsbare bewoners zo goed mogelijk te verzorgen en beschermen. We voelen ons daarbij elke keer weer gesteund door de mooie en hartverwarmende initiatieven uit de buitenwereld. Veel dank daarvoor, ook namens onze bewoners en medewerkers.

Deel deze pagina: