Lees voor

Toekomst Souburgh

31 augustus 2017

De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg in de regio Midden-Holland nemen toe; er wordt een steeds groter beroep gedaan op Zorgpartners door mensen met een zwaardere zorgvraag. Daarom heeft Zorgpartners de sluiting van Souburgh heroverwogen. In samenwerking met de gemeente Waddinxveen en Woonpartners Midden-Holland worden nieuwe toekomstplannen voor Souburgh ontwikkeld. Dit plan omvat de realisatie van 5 tot 6 woongroepen voor mensen met dementie.

In 2013 -tijdens het kabinet Rutte II- is besloten om het aantal verzorgingshuisplaatsen in Nederland met ongeveer een derde te verminderen. Uitgangspunt was dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar thuiszorg ontvangen. In de toekomst wil de overheid alleen verpleeghuizen waar cli├źnten met een zwaardere zorgvraag intensieve zorg en ondersteuning krijgen. Naar aanleiding van dit ingezette overheidsbeleid moest Zorgpartners in de periode van 2013-2019 534 verzorgingshuisplaatsen inleveren. Dit betekende sluiting van een aantal centra. Inmiddels zijn Moerdregt in Moordrecht, Julianastaete in Gouda en Geerestein in Ouderkerk aan den IJssel gesloten. Zorgpartners was voornemens om ook Souburgh te sluiten.

In 2015/2016 werd duidelijk dat er in de regio Boskoop-Waddinxveen wachtlijsten ontstonden voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Zorgpartners is in overleg gegaan met de gemeente Waddinxveen en Woonpartners om in de bestaande nieuwbouwplannen van Souburgh verpleeghuiszorg voor dementie te realiseren. De verzorgingshuiszorg zoals tot nog toe geboden in Souburgh stopt en gaat vervangen worden door uitbreiding van de verpleeghuiszorg. Als onderdeel van de mogelijkheden zouden er 5 tot 6 woongroepen van 8 personen kunnen komen. In deze woongroepen gaat Zorgpartners verpleeghuiszorg voor mensen met dementie bieden. Ook de dagbesteding gaat onderdeel uitmaken van dit wooncomplex.

Vanaf medio september 2017 wordt gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Dankzij de samenwerking tussen de gemeente Waddinxveen, Woonpartners en Zorgpartners Midden-Holland kan er in Waddinxveen een voorziening blijven voor verpleeghuiszorg en dagbesteding. Dit betekent dat de zorg- en dienstverlening van Souburgh -in een andere vorm- door zal gaan.

Zorgpartners handhaaft het oude Souburgh totdat er gestart wordt met de nieuwbouw van het nieuwe Souburgh. De zorg- en dienstverlening blijft tot dat moment ongewijzigd. Bij de bouw van het nieuwe Souburgh kan er sprake zijn van tijdelijke voorzieningen. Dit zal de komende periode blijken. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en medezeggenschapsraden zijn inmiddels geïnformeerd over deze ontwikkeling.

Deel deze pagina: