Lees voor

Tandem biedt passende oplossingen aan thuiswonende mensen met dementie

3 augustus 2018

“De afgelopen maanden is in de media het beeld geschetst dat de zorg voor mensen met Alzheimer zich voornamelijk richt op de medische aspecten en dat er te weinig aandacht is voor het welzijn van de cliënt en zijn omgeving". Corinne Agterof en Yolanda van der Stelt houden zich als casemanagers van Tandem dagelijks hiermee bezig. Zij kunnen zich niet in het geschetste beeld vinden. “In Midden-Holland hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet en kunnen we de cliënt en zijn omgeving juist wel die brede ondersteuning bieden.”

Corinne: “Op het moment dat een cliënt bij ons wordt aangemeld, starten we als casemanagers de begeleiding met een kennismakingsperiode van 3 maanden. Daarin inventariseren we waar de aandachts- en knelpunten liggen, hoe de zorgbelasting van de mantelzorger eruit ziet en welke vormen van dagbesteding en activiteiten bij de cliënt passen.” Yolanda: “het doel is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen waarbij we vooral de veiligheid en het welzijn van de cliënt en zijn of haar omgeving bewaken. Ook monitoren we het ziekteproces.

Als casemanagers zijn we eigenlijk een soort spil in het web van alle andere behandelaren en instanties waar de cliënt mee te maken kan krijgen. Ook is er veel aandacht voor de mantelzorgers en helpen we hen met zo goed mogelijk met hun zieke naaste om te gaan. Het grote voordeel van ons

netwerk is dat we in complexe situaties kunnen terugvallen op specialisten zoals een specialist ouderenzorg, de psycholoog en de Sociaal psychologisch verpleegkundige van GGZ. Daarnaast zijn we door deze samenwerking ook op de hoogte van alle dagvoorzieningen, waardoor we onze cliënten passende activiteiten kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen we maatwerk bieden en kunnen we er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de gegevens van de cliënt goed worden overgedragen.”

Corinne: “Ik heb in het verleden als praktijkverpleegkundige gewerkt. Tien jaar geleden al besteedden we aandacht aan de zorg voor de partner en ondersteuning van de omgeving van mensen met dementie. In onze regio Midden-Holland groeit het aantal faciliteiten voor cliënten. We hebben veel aandacht besteed aan het vergroten van onze bekendheid. Men weet ons gelukkig goed te vinden.”

Tandem (Transmurale Attentie Naast DEMentie) is ruim vijf jaar geleden opgericht met als doel een samenhangend en doelmatig zorg- en welzijnsaanbod in de regio te realiseren. Het is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsaanbieders in Midden-Holland waaronder het Groene Hart Ziekenhuis, de GGZ, Zorgpartners Midden-Holland, thuiszorgaanbieders en huisartsenpraktijken. Deze unieke constructie zorgt ervoor dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen en dat hun mantelzorgers goed ondersteund worden. Corinne en Yolanda zijn in dienst van Zorgpartners en werkzaam voor Tandem. Zij gaan regelmatig bij hun cliënten thuis op bezoek en brengen steeds in kaart wat nodig is om de zorg thuis goed te organiseren.

Klik hier voor casemanagers bij u in de buurt.

Deel deze pagina: