Lees voor

Symposium Ouderenzorg in Gouwestein groot succes

25 oktober 2019

Donderdag 17 oktober vond in Gouwestein het Symposium ‘Ouderenzorg’ plaats. Een geslaagd evenement dat om uiteenlopende redenen zeer in de smaak viel bij ongeveer 140 deelnemers waaronder huisartsen, assistenten, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en transfer- en wijkverpleegkundigen uit de regio Midden-Holland. Voor de organisatie waren Mediis, het Groene Hart Ziekenhuis en Zorgpartners Midden-Holland verantwoordelijk.

Op het programma stonden onder meer een interessante paneldiscussie met ouderen, een inspirerende lezing van verouderingswetenschapper Leyden Academy David van Bodegom en interactieve workshops met onderwerpen als 'Diagnostiek Dementie', 'Geriatrisch Traumatologie', 'Positieve Gezondheid', 'Betekenisgeving', 'Advanced Care Planning' en 'Hoe signaleer ik kwetsbaarheid bij de oudere patiënt?'. De uitstekende catering werd verzorgd door een enthousiast team met medewerkers uit De Hanepraij en Gouwestein. De Droominee vatte meermaals de presentatie op rijm samen.

Voor deze bijzondere gelegenheid onderging het restaurant ‘Plaza’ in Gouwestein een ware metamorfose tot congreszaal en werden de activiteitenruimte, het Grand café, de directiekamer én het atrium van het Binnenhof omgevormd tot workshopruimtes. Nog niet eerder werd een dergelijk evenement in Gouwestein gehouden. De daar opgedane kennis en ervaring bieden voldoende aanknopingspunten voor een eventueel vervolg.


Omdat bewoners en hun naasten gedurende het symposium niet van alle faciliteiten gebruik konden maken, ontvingen zij als dank een smakelijk attentie. Dank ook aan de medewerkers van Gouwestein en het Servicebureau voor hun flexibele en enthousiaste inzet en aan die van De Hanepraij voor hun bijzonder smaakvolle bijdragen.

Deel deze pagina: