Lees voor

Margot van der Starre spreekt namens regiegroep toekomstvisie Gouda

4 juli 2019

Margot van der Starre, voorzitter Raad van Bestuur van Zorgpartners, licht op de raadsvergadering van woensdag 3 juli 2019 de rol van de regiegroep toe bij de totstandkoming van de toekomstvisie van Gouda. Van der Starre heeft zich sterk gemaakt voor de zorg in Gouda en in de regio Midden-Holland.  

Zorg in de Toekomstvisie Gouda
Van der Starre: “Vanuit zorgoogpunt is het belangrijk om te beginnen bij zelfredzaamheid. Daarbij is het belangrijk om het zelfstandig wonen van ouderen en mensen met beperking ondersteunen.” In de toekomstvisie is dit terug te lezen. “Ouderen hebben de mogelijkheid om kleiner te gaan wonen binnen de stadsgrenzen in aangepaste seniorenwoningen en woonzorg-arrangementen. Voor deze groep is het belangrijk dat ze dichtbij (zorg)voorzieningen en bekenden kunnen blijven wonen. Daarnaast zijn er vernieuwende woonvormen, zoals gecombineerde wooncomplexen waar jongeren samenwonen met ouderen.”

In 2030 bouwt Gouda verder aan de sectoren die reeds aanwezig waren in de stad en regio: zorg, ICT en food. Er is ingezet op cure in de stad en care in de regio. Gouda profileert zich op het gebied van technologie in de zorg, waarbij er samenwerking is tussen ICT-bedrijven, zorg en onderwijs. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar slimme zorg als gevolg van de landelijke vergrijzing. 

Regiegroep
De regiegroep -waar Van der Starre deel van uitmaakte- bestond uit vertegenwoordigers van onder meer het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, de wetenschap, het veiligheidsdomein, een woningcorporatie en vanuit de provincie, of actief als vrijwilliger of student. Zij hebben het gehele traject begeleid op een inspirerende en constructief-kritische wijze, een werkwijze die het college zeer heeft gewaardeerd en die heeft geleid tot het product dat er nu ligt: een toekomstvisie met een duidelijke richting.

Deel deze pagina: