Lees voor

Maatregelen Coronavirus binnen Zorgpartners

5 maart 2020

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in Nederland zijn wij als zorgorganisatie extra alert. De gezondheid van onze medewerkers en cliënten is onze eerste prioriteit. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn rondom dit nieuwe virus. Hierbij brengen wij u op de hoogte over hoe we binnen Zorgpartners omgaan met het Coronavirus.

Wat doen wij?
Zorgpartners houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en heeft nauw contact met de GGD en het Groene Hart Ziekenhuis. We volgen de adviezen en voorschriften van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en bereiden onze medewerkers goed voor. Medewerkers van Zorgpartners zijn goed geïnformeerd over symptomen, bestrijding en preventie. Zij weten hoe te handelen in geval van (vermoedelijke) besmetting.

Hygiënevoorschriften en preventiemaatregelen

U kunt zelf maatregelen nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen:
- Was regelmatig uw handen met zeep gedurende 30-40 seconden;
- hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
- gebruik papieren zakdoekjes.

Wat te doen bij vermoedens van besmetting?
Bent u of uw naaste in één van de risicogebieden geweest en heeft u last van symptomen zoals koorts en luchtwegklachten? Neem dan direct contact op met uw huisarts. Komt u regelmatig in een van onze centra? Wij verzoeken u (indien het bovenstaande op u van toepassing is) het bezoek uit te stellen en contact op te nemen met de betreffende locatie voor meer informatie.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rivm.nl of raadpleeg het afdelingshoofd.

 

 

Deel deze pagina: