Lees voor

‘Een plek om naar uit te kijken’

10 juli 2019

Mensen met een vorm van dementie kunnen sinds kort niet alleen door de week, maar ook op zaterdag terecht bij de dagbesteding in Slothoven. Ervaren medewerkers en betrokken vrijwilligers zorgen ervoor dat zij een fijne dag hebben. Komt u ook een keer kijken?

“Onze bezoekers en hun mantelzorgers reageren heel enthousiast op de verruimde openingstijden”, zegt Mieneke Hulsbos, programmacoördinator van de dagbesteding. De dagbesteding was altijd al op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend. Nu komt daar eens in de twee weken de zaterdag bij. Mieneke: “De dagbesteding biedt structuur aan onze bezoekers. Vooral voor mensen die alleen wonen is het een plek om naar uit te kijken, waar ze gehoord en gesteund worden. De extra openstelling is daarnaast belangrijk voor mantelzorgers, die met de dagbesteding een deel van de zorg uit handen kunnen geven.”

Dagbesteding Slothoven is onderdeel van het gemoedelijke en kleinschalige woonzorgcentrum Slothoven. Mieneke: “De dagbesteding zit in de recreatieruimte. Van daaruit kunnen onze bezoekers onder meer gebruik maken van het terras en de binnentuin. De bezoekers worden zo nodig begeleid bij het eten of naar het toilet gaan.”

Eropuit trekken
“We beginnen elke dag met koffie en stellen daarna een zo gevarieerd mogelijk programma samen”, vertelt Ans Mensch. Als dagbestedingscoach is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. “We lezen samen de krant, praten over actualiteiten en dagen onze bezoekers uit om samen dingen te ondernemen. Daarbij kijken we altijd naar wat past bij de persoon: als iemand zich liever even afzondert, dan is dat ook prima. We willen dat bezoekers zich goed voelen bij ons.”

Bij de dagbesteding wordt onder leiding van een fysiotherapeut veel bewogen. Daarnaast kunnen bezoekers deelnemen aan geheugenactiviteiten en zijn er veel creatieve activiteiten. Tussen de middag wordt een brood- of warme maaltijd geserveerd. Ans: “We trekken er ook graag op uit: om te wandelen of om een boodschap te doen. Onze vrijwilligers ondersteunen ons daarbij.” Soms zijn er gezamenlijke activiteiten met de bewoners van het woonzorgcentrum. Zo is er een zangkoor en komen regelmatig peuters op bezoek bij de ouderen. Ook wordt iedere maand een themabuffet georganiseerd. “Deze maand was dat een fantastisch Italiaans diner, met tiramisu toe.”

Ervaren en betrokken begeleiding
De medewerkers van dagbesteding Slothoven zijn allemaal zeer ervaren. Mieneke: “We vormen een hecht team, dat al vele jaren samenwerkt. We wisselen bovendien expertise uit met andere dagbestedingen van Zorgpartners.” Het team wordt bijgestaan door een groep betrokken vrijwilligers. Zij zorgen onder andere voor het vervoer van de bezoekers van en naar huis. Enkele bezoekers uit Schoonhoven maken gebruik van Stichting Belbus Krimpenerwaard. Het team van dagbesteding Slothoven werkt nauw samen met de casemanagers van Tandem. Samen met Tandem worden bovendien themabijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers. Deze vinden één keer per twee maanden plaats in Slothoven.”

Aanmelden en informatie.
Om deel te nemen aan de dagbesteding heeft u een wmo-indicatie nodig (te verkrijgen bij gemeente Krimpenerwaard) of een wlz-indicatie (die wordt afgegeven door het CIZ). Het is ook mogelijk de deelname aan de dagbesteding particulier te bekostigen. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met de klantconsulenten via klantconsulent@ zorgpartners.nl of bel naar 0182 – 723 723.

Deel deze pagina: