Lees voor

De meest gestelde vragen over mantelzorg

26 juli 2018

Mantelzorgers worden in Nederland steeds belangrijker. Volgens belangenvereniging Mezzo is één op de drie inwoners van ons land mantelzorger en geven meer dan 750.000 mensen langdurige en intensieve hulp. Nettie van Kekem werkt als verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) in De Hanepraij en is daarnaast coördinator mantelzorg.

Wanneer ben je mantelzorger?

Nettie: “Er zijn meerdere definities, maar de meest gangbare is de definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mantelzorg is alle hulp aan hulpbehoevenden door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorg ontstaat vanuit een relatie, een persoonlijke band. Dat hoeft niet alleen familie te zijn, maar de hulp kan ook gegeven worden door een kennis, een buur of een goede vriend. Mantelzorg komt niet alleen maar in de thuissituatie voor, maar kan ook in samenwerking met professionals in een verpleeg- of verzorgingshuis verleend worden. Bij Zorgpartners is in principe alles mogelijk in afstemming met de professionele zorg. Zolang cliënt en naasten er zich goed bij voelen. We vinden het belangrijk dat de mensen uit hun sociale omgeving deel blijven nemen aan het leven van onze cliënten.”

Wat is het verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger?

Nettie: “Het grootste verschil is dat mantelzorg je overkomt, terwijl je zelf bewust voor vrijwilligerswerk kiest. De persoonlijke band die je met iemand hebt, is de basis voor mantelzorg. Je kunt er daarom niet zomaar mee stoppen omdat je voor je gevoel een morele verplichting hebt. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend dat ze voor iemand zorgen en vaak voeren ze ook verpleegkundige handelingen uit, wat vrijwilligers niet doen.”

Is er een vergoeding voor mantelzorg mogelijk?

Nettie: “Op dit vlak zijn er zeer veel verschillende mogelijkheden, wat het soms wel eens verwarrend maakt. Vroeger was er een landelijk mantelzorgcompliment maar dat is in 2015 afgeschaft. Op dit moment heeft elke gemeente eigen regelingen, maar er zijn ook vergoedingen mogelijk via de belastingaangifte of de zorgverzekering.”

Wat is Respijtzorg en wat kan Zorgpartners hierin betekenen?

Nettie: “Respijtzorg is een voorziening waarbij de mantelzorger even op adem kan komen. De zorgtaken worden dan tijdelijk overgenomen. De reden hiervoor kan zeer uiteenlopen. Dat kan zijn omdat bijvoorbeeld de mantelzorger zelf een medische behandeling moet ondergaan, het tijdelijk niet te combineren is met werk of vakantie maar ook omdat de mantelzorger even een adempauze nodig heeft. Respijtzorg kan worden aangeboden door andere naasten van degene die de zorg nodig heeft, door vrijwilligers en door professionele zorgverleners zoals Zorgpartners. Zo zijn in De Breeje Hendrick (Lekkerkerk), Floravita (Boskoop), Souburgh (Waddinxveen) en in De Hanepraij, Irishof en Prinsenhof (Gouda) kortdurende opnames mogelijk. Daarbij wordt de zorg voor een bepaalde periode door ons overgenomen.”

Waar kan ik als mantelzorger nog meer ondersteuning krijgen?

Nettie: “Mantelzorgers kunnen lid worden van Mezzo. Deze vereniging verstrekt informatie, geeft voorlichting, educatie, trainingen en advies én biedt begeleiding en emotionele steun. Daarnaast zijn er welzijnsorganisaties die mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Moet ik met mijn werkgever bespreken dat ik mantelzorger ben?

Nettie: “Het komt steeds vaker voor dat mensen werk met mantelzorg combineren. In Nederland is dat op dit moment bij één op de zes werknemers. Het is verstandig om over dit onderwerp in gesprek te gaan met de werkgever. In mijn ogen hebben ze op dit gebied een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er zijn ook ondersteunende organisaties voor werknemers die mantelzorg verlenen.”

Meer informatie: www.zorgpartners.nl/mantelzorg

Deel deze pagina: