Lees voor

Statement Zorgpartners aan Zorgkantoor

2 februari 2017

ronsseveste.JPG

Statement “Zorgen voor en zorgen om de toekomst van onze ouderenzorg”

De Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Ondernemingsraad (OR) van Zorgpartners Midden-Holland hebben geconstateerd dat de vergoeding van de zorgkosten –net als voorgaande jaren– weinig tot geen financiële ruimte biedt om te voldoen aan de steeds hogere zorgvraag van cliënten en het voorkomen van een nog hogere werkdruk bij medewerkers. De CCR en OR maken zich daar – tezamen met de Raad van Bestuur – ernstige zorgen over. De grens wat verantwoord en wat haalbaar is, is volgens hen bereikt. De CCR, OR en Raad van Bestuur van Zorgpartners nodigen het Zorgkantoor uit om hierover in gesprek te gaan.

Kwaliteit van zorg onder druk
Voor 2017 begroot Zorgpartners een resultaat van € 1,3 mln. bij een gemiddeld bezettingspercentage van 98-99%. Dit positieve resultaat is niet het gevolg van zorgopbrengsten, maar wordt behaald met incidentele opbrengsten. Met dit resultaat sluit Zorgpartners precies aan op de opbouw naar het gewenste solvabiliteitspercentage conform de eisen van het waarborgfonds zorgsector (WFZ) en de banken. De afgelopen jaren hebben o.a. in het teken gestaan van een capaciteitsreductie als gevolg van bezuinigingen in de ouderenzorg. Inmiddels heeft Zorgpartners 350 plaatsen ingeleverd.

Zorgpartners ziet echter dat in de regio de vraag naar intramurale verpleeghuiszorg groter is dan het aanbod: er is sprake van wachtlijsten en het aantal eerstelijns- en crisisopnamen (Wlz) neemt toe. Daar komt bij dat de wachtlijsten geen goede graadmeter zijn voor de vraag naar langdurige zorg. Sinds er een eigen bijdrage wordt gevraagd van cliënten in de langdurige zorg, ziet Zorgpartners dat indicatie aanvragen zolang als mogelijk worden uitgesteld. Het paradoxale is dat deze ontwikkeling onder aan de streep leidt tot een toename van zorgkosten. Zorgpartners is vanwege de capaciteitsreductie onvoldoende in staat om op deze ontwikkeling in te spelen.

Tegelijkertijd heeft Zorgpartners te maken met toenemende zorgzwaarte van de cliëntengroep en toenemende complexiteit van zorg. Zorgpartners signaleert daarbij dat voor het merendeel van de nieuwe cliënten een indicatie zorgprofiel ‘beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging’ (zzp 6) is afgegeven, terwijl in de praktijk vaak blijkt dat een herindicatie voor een zwaarder zorgprofiel nodig is. De herindicatie gaat gepaard met een intensief administratief traject van minstens 13 weken. Kortom in de praktijk heeft Zorgpartners cliënten die meer hulp en ondersteuning nodig hebben, dan ‘op papier’ zo lijkt. Dit is aan derden niet uit te leggen.

De afgelopen jaren heeft Zorgpartners zich middels diverse projecten toegelegd op doelmatigheid en efficiency. Dat heeft Zorgpartners geholpen om te gaan met de toenemende kostendruk en budgetkortingen. Inmiddels is de ‘rek’ eruit. De werkdruk van de medewerkers wordt steeds hoger. Daarbij nemen de administratieve eisen toe ten aanzien van bijvoorbeeld de dossiervorming van de cliënt. Deze werkzaamheden gaan ten koste van directe- en cliëntgebonden tijd. De geschetste ontwikkelingen staan haaks op optimale kwaliteit van leven zoals beschreven in het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Aanpak Zorgpartners
Zorgpartners wil haar cliënten waardige en kwalitatief goede zorg bieden. Zorgpartners is dan ook verheugd met de mensgerichte insteek van het nieuwe kwaliteitskader. Het spreekt Zorgpartners aan dat de nadruk van het kader ligt op ‘lokaal leren en verbeteren’ (in plaats van op verantwoording afleggen) en extra aandacht voor de personeelssamenstelling. Tenslotte is verpleeghuiszorg mensenwerk en is Zorgpartners nergens zonder voldoende (gekwalificeerde) medewerkers en vrijwilligers.

De veranderingen in zorgzwaarte en de toenemende complexiteit van zorg vragen om een context gebonden analyse van het huidige personeelsbestand. Wij brengen dit de komende maanden voor al onze organisatie eenheden met verpleeghuiszorg in kaart. Daarnaast vraagt het kwaliteitskader om te voldoen aan de tijdelijk geschetste normen voor voldoende en bekwaam personeel.

Om de personele en financiële impact hiervan te kunnen plaatsen gaat Zorgpartners de tijdelijke normen voor personeelssamenstelling toetsen bij drie centra: Vijverhof, De Waterpoort en Prinsenhof. Deze centra zijn gekozen omdat ze representatief zijn voor de andere organisatie eenheden met verpleeghuiszorg (regio, intensiteit van zorgvraag en werkwijze).

De uitkomsten worden vergeleken met de huidige situatie van het personeelsbestand die Zorgpartners – vooruitlopend op het kwaliteitsverslag- in kaart brengt om vervolgens hierop te reflecteren. De verwachting is dat deze totaal analyse onderstreept wat Zorgpartners in de praktijk al merkt: te weinig beschikbare (gekwalificeerde) medewerkers voor onze cliënten met complexe zorgvragen ofwel onvoldoende financiële middelen voor de benodigde medewerkers.

Op basis van deze aanpak wil de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur van Zorgpartners in gesprek met het Zorgkantoor. Goede zorg moet ook worden betaald.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Het statement “Zorgen voor en zorgen om de toekomst van onze ouderenzorg” is ondertekend door:

Nico Heinsbroek, Voorzitter CCR

Brigitte Coren, Voorzitter OR

Simon de Jong, Voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners Midden-Holland

Deel deze pagina:
Zorgpartners gebruikt cookies.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden. U kunt hieronder aangeven welke cookies u wilt accepteren. Wilt u meer informatie hierover, klik dan hier voor ons privacyreglement.

Functioneel
[2]
 • Analytische cookies

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt analytische cookies voor het beheer van webstatistieken. Zo kunnen wij zien hoe vaak de website wordt bezocht en hoe bezoekers de website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij onze website verbeteren. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

 • Inlog cookies

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt inlog cookies zodat eigen medewerkers en geautoriseerde personen veilig kunnen inloggen op de systemen die gekoppeld zijn aan deze website.

Analytisch
[1]
 • Google Analytics

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt analytische cookies voor het beheer van webstatistieken. Zo kunnen wij zien hoe vaak de website wordt bezocht en hoe bezoekers de website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij onze website verbeteren.

Marketing
[1]
 • Facebook

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt marketing cookies. Zo plaatsen wij advertenties op Facebook en Instagram ten behoeve van de arbeidsmarktcommunicatie. Met marketing cookies kunnen externe partijen online advertenties op andere websites afstemmen op uw interesses. Dit gebeurt overigens pas als u deze cookies accepteert.

cookie instellingen aanpassen