Lees voor

De Wet Zorg en Dwang

wzd-banner.png

Introductie Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) is in 2020 ingegaan en vervangt de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Belangrijk doelen van de Wzd zijn het waarborgen en verbeteren van de rechtspositie van cliënten. Het uitgangspunt van de Wzd is dat zorg zoveel als mogelijk op vrijwillige basis wordt toegepast. Het toepassen van onvrijwillige zorg mag alleen als het niet anders kan. Met onvrijwillige zorg wordt bedoeld: zorg waarvoor geen toestemming is gegeven door de cliënt/vertegenwoordiger of zorg waarbij de cliënt zich verzet tegen de uitvoering.

Alleen vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan.
De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor mensen met dementie en met een beperking moet dus zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Zorgpartners deelt deze visie uiteraard. 

Toch is soms onvrijwillige zorg nodig. Omdat mensen met dementie, of in sommige gevallen mensen met niet aangeboren hersenletsel, soms niet (meer) zelf kunnen inschatten wat goed voor hen is. Dat kan onveilige of schadelijke situaties opleveren. Zorgverleners kunnen er dan na een zorgvuldige afweging en binnen strikte voorwaarden voor kiezen om onvrijwillige zorg in te zetten. Deze onvrijwillige zorg wordt, aan de hand van een stappenplan, door meerdere deskundigen geëvalueerd, waarbij altijd nagedacht moet worden over de afbouw van onvrijwillige zorg. 

Een paar voorbeelden van onvrijwillige zorg (onder dwang)

 • Toedienen van vocht, voeding en medicatie
 • Beperken van de bewegingsvrijheid
 • Mechanische fixatie (zoals een bedhek of een stoelgordel)
 • Fysieke fixatie (bijvoorbeeld onder dwang verzorgen)

Wat regelt Wzd?
De Wet zorg en dwang regelt in welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn, hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt en hoe en wanneer onvrijwillige zorg geëvalueerd moet worden. De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Invoering Wzd (nog) niet in thuiszorg en verzorgingsafdelingen
De Wzd wordt bij Zorgpartners Midden-Holland voorlopig nog niet bij de thuiszorg en verzorgingsafdelingen geïmplementeerd. Deze keuze heeft de Raad van Bestuur van Zorgpartners gemaakt, omdat er landelijk nog discussie is tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging en het ministerie van VWS over rollen en verantwoordelijkheden. Hierdoor is praktische uitvoering in de thuiszorg en op de verzorgingsafdelingen (nog) niet mogelijk. Zorgpartners volgt de ontwikkelingen op dit thema.

De cliëntenvertrouwenspersoon
Elke cliënt die onder de Wzd valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en adviseert en ondersteunt cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers (naasten/familie) rondom onvrijwillige zorg. Voor Zorgpartners is Zorgstem de organisatie die het cliëntenvertrouwenswerk uitvoert. Zij zijn bereikbaar via 088-6781000 en info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

In dit filmpje vindt u eenvoudige uitleg over de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd. Wilt u meer weten over de Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd binnen Zorgpartners? Klik dan hier.

Video bewoner Jos

In de onderstaande video vertelt bewoner Jos wat vrijheid voor hem betekent. 

Informatie over de Wzd

Video's

De Wet zorg en dwang in heldere taal uitgelegd

Hoe werkt het stappenplan van de Wet zorg en dwang

Brochures 

Overzicht Wzd-locaties en Wzd-accomodaties binnen Zorgpartners

Klik hier voor het overzicht Wzd-locaties en Wzd-accomodaties binnen Zorgpartners. 

Vragen over de Wet zorg en dwang? 
U kunt contact opnemen met uw EVV-er, binnen de Wzd ook wel zorgverantwoordelijke genoemd. 

Deel deze pagina:
Zorgpartners gebruikt cookies.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden. U kunt hieronder aangeven welke cookies u wilt accepteren. Wilt u meer informatie hierover, klik dan hier voor ons privacyreglement.

Functioneel
[2]
 • Analytische cookies

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt analytische cookies voor het beheer van webstatistieken. Zo kunnen wij zien hoe vaak de website wordt bezocht en hoe bezoekers de website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij onze website verbeteren. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

 • Inlog cookies

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt inlog cookies zodat eigen medewerkers en geautoriseerde personen veilig kunnen inloggen op de systemen die gekoppeld zijn aan deze website.

Analytisch
[1]
 • Google Analytics

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt analytische cookies voor het beheer van webstatistieken. Zo kunnen wij zien hoe vaak de website wordt bezocht en hoe bezoekers de website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij onze website verbeteren.

Marketing
[1]
 • Facebook

  Zorgpartners Midden-Holland gebruikt marketing cookies. Zo plaatsen wij advertenties op Facebook en Instagram ten behoeve van de arbeidsmarktcommunicatie. Met marketing cookies kunnen externe partijen online advertenties op andere websites afstemmen op uw interesses. Dit gebeurt overigens pas als u deze cookies accepteert.

cookie instellingen aanpassen