Lees voor

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Vijverhof behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die zorg van het centrum ontvangen. De cliëntenraad overlegt met de directeur en denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor de bewoners en overige cliënten. De clientenraad is met één lid vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad  van Zorgpartners.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Naast het recht op informatie, komt aan de cliëntenraad het adviesrecht toe over tal van onderwerpen, die van groot belang zijn voor degenen aan wie de zorg wordt verleend. Het adviesrecht heeft onder andere betrekking op het algemene beleid van Vijverhof. Het gaat hierbij over onderwerpen als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontspanningsactiviteiten. Ook over zaken als kwaliteitsbeleid en klachtenregeling wordt gesproken en advies uitgebracht.

Samenstelling
Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit de volgende personen:

  • Dhr. J.P. Mooren, voorzitter
  • Dhr. M. Brave, secretaris
  • Mevr. L. Joustra, lid
  • Dhr. J.C.L. de Goede, lid
  • Dhr. E. de Vos, lid

Contact
Wilt u contact met de cliëntenraad? Dan kan dit via de receptie van Vijverhof op nummer (0172) 63 23 63.

Deel deze pagina: