Lees voor

Samen zorgen: speelplezier in de tuin van Vijverhof

2 november 2020

Op het grondgebied van Vijverhof komt een speeltuin voor de kinderen uit Bodegraven-Noord. Het wijkteam Bodegraven-Noord heeft Vijverhof benaderd en er is samen met de gemeente een plan gemaakt. Eind oktober tekenden Dick van Duijn, lid Raad van Bestuur van Zorgpartners, en wethouder Knol van gemeente Bodegraven-Reeuwijk het contract om gebruik te mogen maken van het terrein van Vijverhof.

Al jarenlang ontbreekt het de basisschooljeugd uit de omgeving van de Vijverlaan in Bodegraven-Noord aan een speeltuin in de buurt. De kinderen en hun ouders hebben altijd aangegeven dat ze graag een speelplek zouden zien. De gemeente wilde ook best meewerken. Het probleem zat hem in de ruimte. Er was geen geschikte plek. Vijverhof biedt uitkomst. Het verpleeghuis stelt een stukje grond op haar terrein beschikbaar waar gemeente Bodegraven-Reeuwijk een aantal leuke speeltoestellen op mag plaatsen. Daar kunnen de kinderen komen spelen.

Buiten spelen is goed voor kinderen
Wethouder Dirk-Jan Knol is er blij mee: ”Na jaren zoeken is het nu gelukt. Ik ben dankbaar dat Vijverhof ons de kans geeft om de kinderen te laten spelen. Buiten spelen is goed voor de kinderen, maar vooral leuk natuurlijk. Fijn dat ze hier extra uitdaging kunnen vinden. Er komt een mooie schommel, een duikelrek, een wip en een glijbaantoren waar de jongere jeugd veel plezier aan kan beleven.”

Leven in de brouwerij
Dick van Duijn, lid van de Raad van Bestuur van Zorgpartners, schetst ook de andere kant: “Bewoners in Vijverhof zullen ervan genieten om naar spelende kinderen te kijken. Het geeft extra leven in de brouwerij. In de huidige coronatijd houdt iedereen natuurlijk afstand, maar ik kan me voorstellen dat ze in de toekomst graag naar de speeltuin komen om af en toe ook eens een gezellig praatje te kunnen maken. Ik zie dit als een mooie win win-situatie!”

Namens de kinderen: bedankt!
Erna Zoomers van wijkteam Bodegraven-Noord heeft zich sterk gemaakt voor de komst van de speeltuin. “Er is wat tijd overheen gegaan, maar de speeltuin komt er! Het wijkteam bedankt Vijverhof en de gemeente hartelijk voor het mogelijk maken van de speeltuin. Namens alle inwoners van Bodegraven-Noord en zeker namens de kinderen!”

Planning
De werkzaamheden zijn eind oktober gestart en nemen ongeveer drie weken in beslag. Gedurende die tijd is het terrein met bouwhekken afgesloten. Daarna kan er volop gespeeld worden!

Deel deze pagina: