Lees voor

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Slothoven behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Slothoven. De Cliëntenraad overlegt met het management en denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor de bewoners en overige cliënten van centra.  

Bevoegdheden
De bevoegdheden zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Naast het recht op informatie, komt aan de Cliëntenraad het adviesrecht toe over tal van onderwerpen die van groot belang zijn voor degenen aan wie de zorg wordt verleend. Het adviesrecht heeft onder andere betrekking op het algemene beleid van Slothoven. Het gaat hierbij over onderwerpen als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontspanningsactiviteiten. Ook over zaken als kwaliteitsbeleid en klachtenregeling wordt gesproken en advies uitgebracht.

Samenstelling
De Cliëntenraad streeft naar een vertegenwoordiging van alle afdelingen, aangevuld met vertegenwoordigers van eventuele andere cliëntengroepen. Lid van de Cliëntenraad kunnen worden: bewoners, vertegenwoordigers van bewoners, familieleden of andere personen die de belangen van de cliënten behartigen. De leden worden -met instemming van de Cliëntenraad- benoemd door de directeur voor een periode van telkens twee jaar.

Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit de volgende leden:

  • De heer J. Blonk, voorzitter
  • Mevrouw B. van Leeuwen, secretaris 
  • Mevrouw A. Everdingen, lid
  • Mevrouw J. van Elteren, lid


Wilt u contact met de cliëntenraad? Neem dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad, Dhr. J. Blonk.

Deel deze pagina: