Lees voor

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners van Savelberg. De cliëntenraad overlegt met de directeur en denkt mee over zaken die van belang zijn voor de bewoners van het centrum.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit bewoners of vertegenwoordigers van bewoners van het centrum en de woningen van de Savelberghof. Op dit moment bestaat de cliëntenraad van Savelberg uit de volgende leden:

  • Dhr. P. Lebbing, voorzitter
  • Mw. A. Nootenboom, Lid
  • Dhr. C.J. Vermij, Lid
  • Mw. A. de Bruin, Lid
  • Dhr. P. van Wensveen, lid

Bevoegdheden van de raad
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Bij zaken die de zorgverlening en de activiteiten betreffen, heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Te denken valt aan onderwerpen als veiligheid, voeding, gezondheid, ontspanningsactiviteiten, geestelijke verzorging en hygiëne. Ook bij de benoeming van een aantal leidinggevende functies heeft de raad instemmingsrecht. Ook heeft de raad het recht op informatie over alle zaken, die het centrum betreffen. Naast instemmingsrecht geeft de raad ook adviesrecht over tal van onderwerpen. Het betreft hier zaken over het algemeen beleid van Savelberg, belangrijke wijzigingen in de organisatie, de begroting en de jaarrekening.

Vergaderingen
De cliëntenraad vergadert iedere 6 weken. De ene keer is het een besloten vergadering, waarbij de raad eigen onderwerpen bespreekt of een deskundige gast uitnodigt om een specifiek onderwerp te bespreken. De andere keer vindt de overlegvergadering plaats met de directeur, waarbij het te voeren beleid van Savelberg centraal staat. Vanuit de lokale cliëntenraad vindt afvaardiging plaats naar de centrale cliëntenraad van Zorgpartners Midden-Holland.

Vragen en/of opmerkingen kunt u altijd met de cliëntenraad bespreken. Ook andere belangrijke ontwikkelingen die de bewoners aangaan kunt u melden. Informatie vanuit de cliëntenraad vindt u op het mededelingenbord in de hal tegenover het Grand Café.

Wilt u contact opnemen met de cliëntenraad van Savelberg, dan kunt u een schriftelijke reactie deponeren in de postbus van de cliëntenraad in de hal tegenover het Grand Café, of een mail sturen naar: clientenraad.savelberg@zorgpartners.nl.

Deel deze pagina: