Lees voor

Cliëntenraad

Zorgpartners heeft voor elk centrum een Cliëntenraad ingesteld. De Cliëntenraad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van het centrum, in het bijzonder de belangen van de cliënten. De Cliëntenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bewoners van het centrum.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Naast het recht op informatie, heeft de Cliëntenraad adviesrecht over tal van onderwerpen die van belang zijn voor degenen aan wie de zorg wordt verleend. Het adviesrecht heeft onder andere betrekking op het algemene beleid van Prinsenhof. Het gaat hierbij over onderwerpen als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontspanningsactiviteiten. Ook over zaken als kwaliteitsbeleid en klachtenregeling wordt gesproken en advies uitgebracht.

Samenstelling
De Cliëntenraad streeft naar een vertegenwoordiging van twee leden per etage, aangevuld met vertegenwoordigers van eventuele andere cliëntengroepen. Lid van de Cliëntenraad kunnen worden: bewoners, vertegenwoordigers van bewoners, familieleden of andere personen die de belangen van de cliënten behartigen. De leden worden - met instemming van de Cliëntenraad - benoemd door de directeur van het centrum voor een periode van telkens drie jaar.

Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit de volgende personen:

Naam Functie

Vacature

Namens bewoners eerste etage

Mw. A. Wagevoort

Mw. M. Stolwijk

Namens bewoners tweede etage

Dhr. H. Swart

Namens bewoners derde etage

Mw. D. Boere

Namens bewoners vierde etage

Dhr. K. de Heer

Dhr. H. de Vogel

Namens bewoners vijfde etage

Dhr. J. Dortwegt

Algemeen, CCR

Vacature

Namens cliënten ontmoetingscentrum

Deel deze pagina: