Lees voor

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Irishof. De cliëntenraad is in gesprek met de organisatie. Zij is binnen een groot aantal gebieden deelgenoot in de besluitvorming binnen de organisatie. In de onderhandelingen met de Raad van Bestuur en/of management zal zij steeds opkomen voor de algemene belangen van de cliënten van Irishof.

Wie hebben er zitting in de cliëntenraad?
Op dit moment hebben er 6 mensen zitting in de raad. Zowel bewoners/cliënten als familieleden van cliënten hebben zitting in de cliëntenraad. Het aantal wisselt maar belangrijk is dat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn.

Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit de volgende personen:

  • Dhr. J. de Wit, voorzitter
  • Mw. I. Korte, lid
  • Mw. C. Hornes, lid
  • Mw. B. Fokker, lid
  • Mw. P. Mimpen, lid
  • Mw. C. Boers-van Buren, secretaresse Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad
De cliëntenraad is niet iets vrijblijvends. Met de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft deze raad wettelijk erkende bevoegdheden gekregen. De mening van de cliëntenraad is al evenmin iets vrijblijvends. Raad van Bestuur en management moeten er terdege rekening mee houden. Cliëntenraden hebben dus wettelijk geregelde advies- en instemmingbevoegdheden. Daarnaast mag de cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad is voor de organisatie een serieuze gesprekspartner. De cliëntenraad functioneert onafhankelijk van de Raad van Bestuur en management. Via het huisblad “Onder de Loep” wordt u op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen binnen de raad. In dit blad vindt u ook informatie hoe u de cliëntenraad kunt bereiken. 

Algemene belangen
De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle cliënten en is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris.

Contact
Wij stellen het als cliëntenraad zeer op prijs als u uw ideeën/suggesties/wensen of vragen aan ons doorgeeft. U kunt persoonlijk, per telefoon of per brief met ons in contact komen. Uw brief kunt u bij de infobalie van Irishof afgeven. Ook kunt u contact opnemen met Dhr. J. de Wit (voorzitter) via telefoonnummer (0182) 52 87 14

De cliëntenraad vergadert eens in de 6 weken. Er worden regelmatig gasten uitgenodigd. Dit zijn meestal medewerkers van Irishof zoals de directeur, afdelingshoofden of de klachtenfunctionaris.

Deel deze pagina: