Lees voor

Cliëntenraad

De cliëntenraad van De Reehorst behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die zorg van het centrum ontvangen. De cliëntenraad overlegt met de directeur en denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor de bewoners en overige cliënten.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen. Naast het recht op informatie, komt aan de cliëntenraad het adviesrecht toe over tal van onderwerpen, die van groot belang zijn voor degenen aan wie de zorg wordt verleend. Het adviesrecht heeft onder andere betrekking op het algemene beleid van het centrum. Het gaat hierbij over onderwerpen als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontspanningsactiviteiten. Ook over zaken als kwaliteitsbeleid en klachtenregeling wordt gesproken en advies uitgebracht.

Contact
Wilt u contact met de Cliëntenraad van De Reehorst? Klik dan hier om een e-mail te versturen.

Deel deze pagina: