Lees voor

Mantelzorg

Familie en naasten zijn zeer waardevol in het leven van de bewoners van De Hanepraij. Ze weten vaak als geen ander wat belangrijk is voor de bewoner, maken deel uit van zijn of haar geschiedenis. Dikwijls leveren ze een bijdrage aan de zorg of ondersteuning. Die betrokkenheid draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.

We willen familie en naasten van harte uitnodigen om deel te (blijven) nemen aan zorg en welzijnsactiviteiten. Mede hierdoor kunnen bewoners hun eigen leven leiden. De Hanepraij wordt nog meer een thuis, als naasten zich ook vrij en thuis voelen om, samen met de medewerkers, ondersteuning te bieden. Wij zullen ons inzetten om daarin, waar nodig of wenselijk, te ondersteunen en te faciliteren. Hierover kunnen concrete afspraken worden gemaakt met de EVV-er van de bewoner.

De EVV-er is het belangrijkste aanspreekpunt voor familie en naasten. Daarnaast kunt u bij vragen over mantelzorgactiviteiten terecht bij de coördinator mantelzorg van De Hanepraij.

Deel deze pagina: