Lees voor

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners van De Hanepraij. De Cliëntenraad overlegt met de directeur en denkt mee over zaken die van belang zijn voor de bewoners van het centrum.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit bewoners of vertegenwoordigers van bewoners van De Hanepraij. Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit de volgende personen:

 • Mevr. L. de Waal (voorzitter)
 • Dhr. A. Versluis (secretaris)
 • Dhr. J. v.d. Berg
 • Mevr. A.M. Douma
 • Mevr. R. Doeland
 • Dhr. P. de Mik
 • Dhr. W. Slingerland
 • Mevr. Y. Hooglander
 • Dhr. S. Kok
 • Dhr. R. Klop
 • Dhr. J. Veldhuis

Bevoegdheden van de Cliëntenraad
De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Wat betreft zaken die de zorgverlening en de activiteiten betreffen heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Te denken valt aan onderwerpen als veiligheid, voeding, gezondheid, ontspanningsactiviteiten, geestelijke verzorging en hygiëne. Ook bij de benoeming van een aantal leidinggevende functies heeft de raad instemmingsrecht. Ook heeft de raad het recht op informatie over alle zaken, die het centrum betreffen.

Naast instemmingsrecht geeft de raad ook adviesrecht over tal van onderwerpen. Het betreft hier zaken over het algemeen beleid van De Hanepraij, belangrijke wijzigingen in de organisatie, de begroting en de jaarrekening.

Vergaderingen
De cliëntenraad vergadert iedere vier weken met of zonder de directeur. Vanuit de lokale Cliëntenraad vindt afvaardiging plaats naar de Centrale Cliëntenraad van Zorgpartners Midden-Holland.

Contact
Wilt u contact met de cliëntenraad van De Hanepraij? Neem dan contact op met de secretaris. Klik hier om een e-mail te versturen.

Deel deze pagina: