Lees voor

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van De Breeje Hendrick behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die diensten van De Breeje Hendrick afnemen. De Cliëntenraad overlegt met de directeur en denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. 

Bevoegdheden en taken
De bevoegdheden zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Naast het recht op informatie, komt aan de Cliëntenraad het adviesrecht toe over tal van onderwerpen die van groot belang zijn voor degenen aan wie de zorg wordt verleend. Het adviesrecht heeft onder andere betrekking op het algemene beleid van De Breeje Hendrick. Het gaat hierbij over onderwerpen als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontspanningsactiviteiten. Ook over zaken als kwaliteitsbeleid en klachtenregeling wordt gesproken en advies uitgebracht. 

Samenstelling
De Cliëntenraad streeft naar een vertegenwoordiging van alle afdelingen, aangevuld met vertegenwoordigers van eventuele andere cliëntengroepen. Lid van de Cliëntenraad kunnen worden: bewoners, vertegenwoordigers van bewoners, familieleden of andere personen die de belangen van de cliënten behartigen. De leden worden - met instemming van de Cliëntenraad - benoemd door de directeur voor een periode van telkens twee jaar.

Wilt u contact opnemen met de cliëntenraad van De Breeje Hendrick? Neem dan contact op met De Breeje Hendrick op telefoonnummer (0180) 66 15 44 of stuur een mail naar kal017@zonnet.nl.

Deel deze pagina: