Lees voor

Cliëntenraad van De Breeje Hendrick

23 december 2019

De Cliëntenraad zorgt voor de gemeenschappelijke belangen van mensen die van De Breeje Hendrick diensten afnemen. De raad is een gesprekspartner van de directeur en denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten.

De bevoegdheden zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Naast het recht op informatie, komt aan de Cliëntenraad het adviesrecht toe over tal van onderwerpen die van groot belang zijn voor degenen aan wie de zorg wordt verleend. Het gaat hierbij om het algemene beleid en onderwerpen als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontspanningsactiviteiten. Ook over zaken als kwaliteitsbeleid en klachtenregeling wordt gesproken en advies uitgebracht.

De cliëntenraad vindt het heel belangrijk om van bewoners en/of vertegenwoordigers te horen wat men vindt van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. U kunt de cliëntenraad bereiken via 0180-661544 of via email: kal017@zonnet.nl. Uw opmerkingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Samenstelling van de cliëntenraad van links naar rechts en van boven naar beneden:
Wigle van Kal, Geo van der Velde, Stien van de Berg, Robin van de Lagemaat, Arie Stoppelenburg en Roelina Blanken.

Deel deze pagina: