Lees voor

Parkinson

De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door een dopamine tekort in de hersenen. Als gevolg hiervan krijgen mensen klachten zoals beven, traagheid in bewegen en balansproblemen. Het hebben van de ziekte van Parkinson geeft toenemende problemen in het automatisch bewegen. Eenvoudige, routinematige handelingen kun zeer moeizaam worden. Naast de lichamelijk gevolgen kan het ook gevolgen hebben voor de stemming en leiden tot initiatiefverlies.

Wat zijn de mogelijkheden voor mensen met Parkinson?
Afhankelijk van het stadium van parkinson zijn er meerdere mogelijkheden. De inzet van diverse type behandelingen als fysiotherapie, ergotherapie en psychologische hulp kunnen ingezet worden. Vaak in combinatie met thuiszorg. Als er meer behoefte is aan structuur, is dagbesteding een optie.

Revalidatie
In een groot aantal gevallen van Parkinson wordt revalidatie ingezet. Hierbij kunt u kiezen voor revalidatie thuis, revalidatie in een van onze revalidatiecentra. Ook is opname in een verpleeghuis een optie.

Na de revalidatie kan behandeling thuis een goede aansluiting bieden. Als de thuissituatie geen optie meer is, kan begeleid wonen, kleinschalig wonen of wonen in een verpleeghuis in aanmerking komen. Binnen Zorgpartners is er veel expertise op het gebied van parkinson.  Onze behandelaars zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Een netwerk van zorg- en hulpverleners die zich specifiek toespitsen op de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson.

Centra die specifieke zorg bieden voor deze aandoening

Deel deze pagina: