Lees voor

Niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. NAH is in te delen in twee soorten: traumatisch (bijvoorbeeld na een ongeluk) en  niet-traumatisch hersenletsel (bijvoorbeeld na een beroerte).

Wat zijn de mogelijkheden voor mensen met niet aangeboren hersenletsel?
Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel die thuis kunnen wonen, is er ondersteuning van thuiszorg, begeleiding en behandeling mogelijk. Bij een grotere complexiteit kan begeleid wonen of wonen in een verpleeghuis het best passend zijn. Binnen de centra van Zorgpartners zijn verschillende mogelijkheden.

Diensten die specifiek aansluiten bij deze aandoening

Deel deze pagina: